Imaging of the Relationship Between Eating Habits of Parents of Preschool Children and Patterns of Children’s Consumption of Fast-food Type Products With the Use of Correspondence Analysis Methods

Open access

Abstract

Health behaviours of preschool children have a considerable impact on the shaping of habits later on in their lives. Parents’ and guardians’ role is to develop positive health patterns and represent exemplary models to be followed by children. The aim of the paper is to present the use of correspondence analysis for the assessment of the relationship between eating habits of parents and children, as well as for the determination of the most common situations in which preschool children consume fast-food products and to find the relationship between the frequency of fast-food consumption and BMI values in preschool children. The tests were carried out with the use of an own survey carried out in kindergartens in Białystok among parents dropping off and picking up children. 149 correctly filled questionnaires were obtained. The statistical analysis employs the chi-squared test and correspondence analysis. Among the tested children, a statistically significant relationship between body weight and sex was obtained. In the group of children and parents consuming fast-foods, a statistically significant relationship between the frequency of children’s and parents’ consumption of the products in question was noticed. A statistically significant relationship between the age of introduction of fast-food products into the child’s diet and their BMI was found. A situation that was statistically significant as far as contribution to frequent consumption of fast-food products by children, i.e. at least once a week (as compared to sporadic), were children and parents shopping together. The relationship between the frequency of fast-food consumption by parents and children was presented in the form of correspondence maps, as well as the relationship between the child’s BMI and the age when the first fast-food product is served, and the relationship between the child’s BMI and the frequency of their consumption of fast-foods. Unfortunately, despite the high awareness among parents of the harmful effects of fast-food products and the widespread health education programmes, a number of the children in kindergartens were overweight or even obese. For this reason, the quality of the educational programmes in kindergartens, as well as in various media outlets, needs to be improved, with emphasis put on their effectiveness, in order to minimise the problem of the occurrence of overweight and obesity in children. It is also important for parents rearing children to pay special attention not only to their children’s menus, but also to foods consumed in the presence of children.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alviola P. A. Nayga R. M. Thomsen M. R. Danforth D. & Smartt J. (2014). The effect of fast-food restaurants on childhood obesity: a school level analysis. Economics and Human Biology 12 110-119.

 • Centrum Zdrowia Dziecka. Siatki centylowe dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. Retrieved from http://www.czd.pl/index.php?option=comcontent&view=article&id=1717&Itemid=538

 • Gacek M. (2012). Sposob żywienia dzieci przedszkolnych ze środowiska wielkomiejskiego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 63(4) 477-482.

 • Gheribi E. (2014). Sieci franczyzowe w usługach gastronomicznych. Studia Ekonomiczne 202 160-169.

 • Greencare M. J. & Hastie T. (1987). The geometric Interpretation of Correspondence Analysis. Journal of the American Statistical Association 82(398) 437-447.

 • Hu Ch. Ye D. Li Y. Huang Y. Li L. Gao Y. &Wang S. (2010). Evaluation of a kindergarten-based nutrition education intervention for pre-school children in China. Public Health Nutrition 13(2) 253-260.

 • Jończyk J. A. & Olszewska A. M. (2016). The use of correspondence analysis in assessing the antecedents of innovativeness in public hospitals. Studies in Logic Grammar and Rhetoric. Logical Statistical and Computer Methods in Medicine 47(60) 85-101.

 • Kośmider A. & Gronowska-Senger A. (2005). Postawa wobec żywności typu „Fast-food” i jej popularność wśrod młodzieży szkolnej z rejonu Mazowsza. Roczniki PZH 56(2) 139-148.

 • Kozioł-Kozakowska A. Piorecka B. Żwirska J. Jagielski P. & Schegel-Zawadzka M. (2007). Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym z regionu Krakowa z uwzględnieniem charakterystyki socjoekonomicznej. Problemy Higieny i Epidemiologii 88(4) 422-427.

 • Kraak V. I. & Pelletier D. L. (1998). How marketers reach young consumers: Implications for nutrition education and health promotion campaigns. Family Economics and Nutrition Review 11 31-41.

 • Łoś-Rycharska E. & Niecławska A. (2010). Spożycie pokarmow typu fast-food przez dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Pediatria Polska 85(4) 345-352.

 • Marcysiak M. (2009). Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna uczniow klas sportowych i ogolnych w Ustrzykach Dolnych. Problemy pielęgniarstwa 17(3) 217.

 • Milewska A. J. Jankowska D. Gorska U. Milewski R. & Wołczyński S. (2012). Graphical representation of the relationships between qualitative variables concerning the process of hospitalization in the gynecological ward using correspondence analysis. Studies in Logic Grammar and Rhetoric. Logical Statistical and Computer Methods in Medicine 29(42) 7-25.

 • Rosenheck R. (2008). Fast food consumption and increased caloric intake: a systematic review of a trajectory towards weight gain and obesity risk. Obesity Reviews 9(6) 535-547.

 • Sosnowska-Bielicz E. & Wrotniak J. (2013). Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 32 147-165.

 • Stanimir A. (2005). Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 • Stanimir A. (2008). Wykorzystanie analizy korespondencji w badaniach marketingowych. In Zastosowanie metod statystycznych w badaniach marketingowych III (pp. 337-346). Krakow: StatSoft Polska.

 • Stankiewicz M. Pęgiel-Kamrat J. Zarzeczna-Baran M. Jankowski M. Łysiak- Szydłowska W. & Pieszko-Klejnowska M. (2006). Styl żywienia dzieci przedszkolnych w opinii ich rodzicow. Problemy Higieny i Epidemiologii 87(supl.) 119.

 • Waśkiewicz A. Synowska E. & Szcześniewska D. (2000). Wpływ poziomu wykształcenia na żywienie wybranych grup ludności w 10-letnim okresie obserwacji. Badanie POL-MONIKAWarszawa. Żywienie Człowieka i Metabolizm 27(3) 219-237.

 • WHO Country Office for Poland (2006). 10 faktow dotyczących otyłości o ktorych należy wiedzieć. Paper presented at the WHO European Ministerial Conference on Counteracting Obesity Diet and physical activity for health Istanbul Turkey. Retrieved from http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=92

 • WHO (2017). Obesity and overweight. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

Search
Journal information
Impact Factor


Cite Score 2018: 0.29

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.358

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 364 204 13
PDF Downloads 215 112 12