Change in Knowledge of Kindergarten Employees Participating in the Course “Diet full of life” in the Field of Children’s Nutrition, as Assessed by Generalized Estimating Equations

Open access

Abstract

Nutrition is one of the most important environmental factors affecting the physical development and health of children. Education in this area and the development of proper eating habits are priorities. A prerequisite for the proper nutrition of preschool children is knowledge of proper nutrition of people working there. The aim of this study was an evaluation of the knowledge of kindergarten employees participating in the course “Diet full of life – courses in the field of children’s nutrition”. The study included 90 employees of nurseries and kindergartens, participants of the course in the field of children’s nutrition. The research tool was an original questionnaire. Study I (pre-test) was performed before the beginning of the course, while study II (post-test) was performed after its completion. Generalized Linear Models with a Generalized Estimating Equations extension was used to estimate the impact of the number of covariates on knowledge of course participants, taking into consideration the correlation between before- and after-course results. An increase in the knowledge of the participants of the investigated course on children’s nutritional standards was significant and reached 2.053 points on average. No relationship between age, job position, and knowledge level was determined. In the area of principles of proper nutrition for children, older participants had a lower level of knowledge compared to younger ones, and participants with higher education showed a significantly higher knowledge increase as compared to those with vocational education. A significant knowledge increase in the field of dietary behaviors of children was obtained during the course by all examined women, 1.6 points on average (p < 0.001). Younger participants obtained significantly more knowledge from the course than older ones (p < 0.001). Thus, it can be concluded that realization of the course entitled “Diet full of life” specifically relating to young children’s nutrition affected a significant increase in participant knowledge, particularly among the younger age groups and people with higher education. Kindergarten employees need constant supplemental education in the form of training courses, during which they acquire actual knowledge given in an accessible manner for use in practice. The proper assessment of the supplemental education course presented herein, as well as of the course participants, was performed using General Estimating Equations.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • CBOS (2006). Zwyczaje żywieniowe Polaków. Wyniki badania sondażowego. Warszawa: CBOS.

 • Dymkowska-Malesa M. & Skibniewska K. A. (2011). Udział posiłków przedszkolnych w pokryciu zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze i energię Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 44(3) 374–379.

 • Harton A. Florczak J. Myszkowska-Ryciak J. & Gajewska D. (2015). Spożycie warzyw i owoców przez dzieci w wieku przedszkolnym. Problemy Higieny i Epidemiologii 96(4) 732–736.

 • IMiD (2012). Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia. Praktyczne zastosowanie norm żywienia opracowanych przez grupę ekspertów w 2012. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

 • Jarosz M. Wolnicka K. & Kłosowska J. (2011). Czynniki środowiskowe związane z występowaniem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Postępy Nauk Medycznych 9 770–777.

 • Kowieska A. Biel W. & Chalaba A. (2009). Charakterystyka żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Żywienie Człowieka i Metabolizm 36(1) 179–184.

 • Kozioł-Kozakowska M. & Schlegel-Zawadzka M. (2007). Jakościowa ocena jadłospisów przedszkolnych w regionie Krakowa. Żywienie Człowieka i Metabolizm 34(1–2) 133–138.

 • Kozłowska-Wojciechowska M. & Makarewicz-Wujec M. (2005). Badanie preferencji pokarmowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 56(2) 165–169.

 • Liang K. L. & Zeger S. (1986). Longitudinal data analysis using generalized linear models. Biometrika 73(1) 13–22.

 • Lim S. S. Vos T. Flaxman A. D. Danaei G. Shibuya K. Adair-Rohani H. Al Mazroa M. A. et al. (2012). A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 380 2224–2260.

 • Michota-Katulska E. & Zegan M. (2014). Analiza porównawcza żywienia dzieci w przedszkolach w systemie tradycyjnym i cateringowym. Medycyna Rodzinna 4 166–169.

 • Ministerstwo Zdrowia. (2007). Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15.05.2007.

 • Newerli-Guz J. & Kulwikowska K. (2014). Zachowania żywieniowe i preferencje dzieci w wieku przedszkolnym. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 86 80–89.

 • Ng M. Fleming T. Robinson M. Thomson B. Graetz N. Margono C. Mullany E.C et al. (2014). Global regional and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: A systematic analysis for the global burden of disease study 2013. Lancet 384 766–781.

 • Orkusz A. & Włodarczyk A. (2014). Ocena żywienia dzieci w przedszkolu na podstawie dekadowych jadłospisów. Nauki Inżynierskie i Technologie 1(12) 72–81.

 • Sadowska J. & Krzymuska A. (2010). Ocena uzupełniania przedszkolnej racji pokarmowej przez rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2 203–211.

 • Stankiewicz J. & Bogdańska K. (2013). Ocena poziomu wiedzy żywieniowej pracowników przedszkoli w zakresie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Problemy Higieny Epidemiologii 94(3) 479–483.

 • Starbała A. Bawa S. Wojciechowska M. & Weker H. (2009). Wartość energetyczna diety oraz spożycie makroskładników pokarmowych przez otyłe i normosteniczne dzieci uczęszczające do przedszkola. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 42(3) 747–753.

 • WHO (2003). Diet nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of the joint WHO/FAO expert consultation. Retrieved from http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/download/en/

 • Wolnicka K. (2011). Zalecenia dotyczące wartości odżywczej posiłków przedszkolnych. In J. Charzewska (Ed.) Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania obiady podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia (pp. 116–122). Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia.

 • Wolnicka K. & Jaczewska-Schuetz J. (2011). Urozmaicona dieta. In J. Charzewska (Ed.) Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania obiady podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia (pp. 9–11). Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia.

 • Żwirska J. Dziekan K. Błaszczyk E. Jagielski P. & Schlegel-Zawadzka M. (2015). Ocena konspektów z edukacji żywieniowej opracowanych przez pracowników przedszkoli w latach 2010–2012. Problemy Higieny i Epidemiologii 96(4) 746–752.

Search
Journal information
Impact Factor


Cite Score 2018: 0.29

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.358

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 254 111 2
PDF Downloads 116 45 0