Mediation in Different Areas of Chinese Legal Reality – Parametrisation of Selected Terminology

Open access

Abstract

The paper deals with terminological issues in legal translation. The author has researched the process of establishing equivalents for partially equivalent terminology, using the parametrical approach to legal translation. The research consists of the terminological analysis of the texts of mediation regulations formulated in Chinese and Polish. The objective was to establish translational equivalents in the case of significant differences between the legal systems of the above mentioned linguistic area. The research was financed from the research grant no. 2012/07/E/HS2/00678, titled: Parameterisation of legilinguistic translatology in the scope of civil law and civil procedure awarded by the National Science Centre of the Republic of Poland (Sonata Bis program).

Determining the acceptability of functional equivalents in the selected linguistic area is possible by comparison of their semantics with the legal structure in different legal systems and cultures. The author investigates if attributing properties from dimensions relevant in translation to mediation law terms can be helpful in the process of translation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bańczerowski J. & Matulewska A. (2012). Towards the Foundations of Legilinguistic Translatology. In P. Grzegorczyk K. Knoppek & M. Walasik (eds.) Proces cywilny. Nauka - Kodyfikacja - Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi (pp. 1225-1261). Warszawa: Wolters Kluwer Polska

 • Bańczerowski J. (2001). The Linguistic Legacy of Ludwik Zabrocki. In St. Puppel (ed.) The Ludwik Zabrocki Memorial Lecture (pp. 9-49). Poznań: Adam Mickiewicz University.

 • Błaszczak Ł. Ludwik M. (2007). Sądownictwo polubowne (arbitraż). Warszawa: C.H. Beck.

 • Cao D. (2007). Translating Law. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

 • Czachórski W. (2007). Zobowiazania. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.

 • Delisle J. et al. (eds.) (1999). Translation Terminology. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company.

 • Fan K. (2013). Arbitration in China. A Legal and Cultural Analysis. Portland: Hart Publishing.

 • Grzybek J. (2013). Alternatywne metody rozwiązywania sporow w przekładzie chińskop̄olskim i polskoc̄hińskim. Studium badawcze terminologii z zakresu arbitrażu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Contact.

 • Guo X. (2013). [Minshi susong tiaojie xinlun]. : .

 • Jopek-Bosiacka A. (2006). Przekład prawny i sądowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Kaufmann-Kohler G. Fan K. (2008). Integrating Mediation into Arbitration: Why It Works in China? In Journal of International Arbitration 4.

 • Kierzkowska D. (2002). Tłumaczenie prawnicze. Warszawa:Wydawnictwo TEPIS.

 • Kubacki A. D. (2012). Tłumaczenie poświadczone. Status kształcenie warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

 • Kubacki A. D. (2013). Teksty paralelne jako narzędzie pomocnicze przy sporządzaniu tłumaczeń specjalistycznych. Comparative Legilinguistics 20013/13 137-148.

 • Lewandowska-Tomaszczyk B. (ed.) (2005). Podstawy językoznawstwa komputerowego. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

 • Mattila H. (2006). Comparative Legal Linguistics. England: Ashgate.

 • Matulewska A. (2007). Lingua Legis in Translation. Frankfurt am Main Germany: Peter Lang Publishing House.

 • Matulewska A. (2013). Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation. Frankfurt amMain Germany: Peter Lang Publishing House.

 • Neubert A. (1996). Textlinguistics of Translation: The Textual Approach to Translation. In R. M. Gaddis (ed.) Translation Horizons Beyond the Boundaries of Translation Spectrum. Translation Perspectives IX (pp. 87-105). Binghamton: Center for Research in Translation.

 • Newmark P. (1982). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press Ltd.

 • Newmark P. (1988). A Textbook of Translation. UK: Prentice Hall International Ltd.

 • Newmark P. (1991). About Translation. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

 • Pazdan M. (2004). O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce. In Rejent 2006 nr 4 (pp. 9-23).

 • Šarčević S. ( 2000). New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

 • Sandrini P. (1996). Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des ¨Ubersetzers. IITF-Series 8. Vienna: TermNet.

 • Sheng Y. (ed.) (2012). [Renmin tiaojie shiwu]. : . Weisflog W. E. (1996). Rechtsvergleichung und juristische Übersetzung. Eine interdisziplinäre Studie. Zürich: Schulthess Polygraphischer Verlag.

 • Vermeer H. J. (2001). Skopos and Commission in Translational Action. In L. Venuti & M. Baker (eds.) The Translation Studies Reader (pp. 221-232). London New York: Routlege.

 • Vinay J.-P. Darbelnet J. (1966). Stylistique comparée du fran,cais et de l’anglais. Paris: Didier.

 • Zabrocki L. (1963). Wspolnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Część I. Prehistoria języka niemieckiego. Wrocław Warszawa Krakow: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

 • Zedler F. (2009). Mediacja w sprawach cywilnych. In Czura-Kalinowska D. (ed.) Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporow (pp. 11-26). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji.

 • Zhang B. ( ) (red.). (2007). [Zhongguo dangdai sifa zhidu]. : .

 • Zhu Y. (2005). Written Communication cross Cultures. Amsterdam: John Benjamins.

 • Zhu Y. (1999). Business Communication in China. New York: Nova Science Publishers.

 • Zhao X. Zhang Q. (2012). Negotiating with Vague Language: A Chinese Perspective. Beijing: China Social Science Press.

 • Zienkiewicz A. (2007). Studium mediacji. Od teorii ku praktyce Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Search
Journal information
Impact Factor


Cite Score 2018: 0.29

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.358

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 165 88 4
PDF Downloads 74 41 1