Hospital Statistics as a Tool for Obtaining Data Necessary in the Healthcare Entity Management Process

Open access

Abstract

Statistical methods used by healthcare entities enable the collection of various information about the structure and characteristics of treated patients. They are an important source of knowledge, and form a database that plays an important role in entity management theory. In the presented study, we analysed the hospital stays of patients treated in all hospital wards of the 3rd City Hospital in Łodź during 2012. The following, in particular, were taken into account: admittance procedure, discharge procedure, age and sex of hospitalised persons. Patients in over 55% of cases were admitted using the sud- den admittance procedure. At the same time, over 3/4 of the stays ended with a referral for further treatment in ambulatory conditions, and death occurred in approx. 5% of hospitalisations. By comparing the discharge procedures, the percentage of deaths in the Anaesthesiology and Intensive Care Wards can be seen clearly (more than 70%). Internal wards are next in turn (10.6 and 16.6%). The biggest differences in the length of hospitalisation between the studied institution and the NFZ data (which are averaged values from all medical entities in Poland) concern the E77, A49, A48, A87, A33, D18, E16, E61 and G37 groups.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • DRG statistics. (2013). Retrieved from http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/.

  • Kaczor I. Lolo A. Pakieła O. Wojcik D. Zajbt M. & Wełnicki M. (2011). The most frequent causes of hospitalizations of patients over 90 years old in the internal diseases ward. Gerontologia Polska 19(3-4) 146-149.

  • Karwat K. (2012). Analiza przyczyn zgonow w klinice pneumonologii. Polski Merkuriusz Lekarski XXXII(190) 221-224.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej. (2012). Analiza świadczeń zdrowotnych w latach 2009-2011 w rodzaju: lecznictwo szpitalne. Retrieved from http://www.nfz.gov.pl/new/art/5059/2012_08_24_analiza_SZP.pdf.

  • Podlaski Urząd Wojewodzki w Białymstoku. (2012). Analiza działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe - szpitalne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 roku. Retrieved from http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/9347A161-8C36-4BE4-AC48-0758FA55C10F/24124/Analizadzia%C5%82alno%C5%9Bcileczniczejwrodzajustacjonarneic.pdf.

  • Roszkowska H. Chańska M. & Seroka W. (2002). Hospital morbidity in mazovian Voivodeship in the first year of the new health care system. Przegląd Epidemiologiczny 56 151-158.

  • Rudnicka-Drożak E. Rybojad B. Jaworska I. Korecka R. & Aftyka A. (2010). Analysis of the causes of hospitalization in the Intensive Care Unit of the Regional Specialist Hospital in Lublin. Polish Journal of Public Health 120(1) 29-32.

  • Sanak U. Młynarczyk A. & Karbarz K. (2010). Raport Lecznictwo szpitalne w Małopolsce 2009. Krakow: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM.

  • Wroblewska K. Jaszewski M. Chilińska J. Krajewska-Kułak E. Jankowiak B. Kowalewska B. & Gołębiewska A. (2008). The analysis of the most frequent causes of death of patients in the Cardinal Stefan Wyszynski Provincial Hospital in Łomża - preliminary study. Problemy Higieny i Epidemiologii 89(1) 136-141.

  • Zieliński T. (2013). Statystyka w zarządzaniu placowkami medycznymi Retrieved from http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/wzarzadzaniu.html.

Search
Journal information
Impact Factor


Cite Score 2018: 0.29

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.358

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 127 50 3
PDF Downloads 65 36 1