Analysis of Impact of Disruptions Coming from a Ship on the Accuracy of Determining the Location of the Tracked Air Target by The Modified Optoelectronic Scanning and Tracking Ir Seeker

Open access

Abstract

The paper presents the results of research whose aim was to specify the impact of disruptions coming from the movement of a ship on the accuracy of determining the location of the tracked target by the modified, optoelectronic scanning and tracking seeker (OSTS). The basic task of OSTS consists in detecting and then tracking closely the detected air target, emitting infrared radiation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Begovic E. Day A. H. Incecik A. Experimental Ship Motion and Load Measurements in Seeker and Beam Seas Atilla 2011 [in:] 9th Symposium in High Speed Marine Vehicles 2011.05.26-2011.05.27 Naples ID code: 44031.

 • [2] Das S. N. Das S. K. Determination of Coupled Sway Roll and Yaw Motions of a Floating Body in Regular Waves ‘Mathematical Problems in Engineering - Specjal Issue on Modeling Experimental Nonlinear Dynamics and Chaotic Scenarios’ IJMMS 2004 41 pp. 2181-2197.

 • [3] Gapiński D. Analiza układu optoelektronicznego zmodyfikowanego koordynatora celu XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR Jastrzębia Góra 9-11 października 2013 pp. 79-87 [The analysis of an optoelectronic set of a modified target coordinator - available in Polish].

 • [4] Gapiński D. Koruba Z. Krzysztofik I. The model of dynamics and control of modified optical scanning seeker in anti-aircraft rocket missile ‘Mechanical System and Signal Processing’ 2014 Vol. 45 Issue 2 pp. 433-447.

 • [5] Gapiński D. Krzysztofik I. Koruba Z. Analysis of the dynamics and control of the modified optical target seeker used in anti-aircraft rocket missiles ‘Journal of Theoretical and Applied Mechanics’ 2014 Vol. 52 No. 3 pp. 629-639.

 • [6] Gapiński D. Krzysztofik I. Koruba Z. Stabilność zaprojektowanego koordynatora skanującego w przeciwlotniczym pocisku rakietowym ‘Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie. Lotnictwo. Inżynieria bezpieczeństwa 2015 Vol. 6 No. 1 pp. 56-70 [Stability of a designed scanning coordinator in an anti-aircraft missile - available in Polish].

 • [7] Gapiński D. Krzysztofik I. Programowa selekcja celów powietrznych wykrytych przez głowicę skanująco-śledzącą [Software based selection of air targets detected by a scan-track warhead] [bilingual] ‘Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej’ 2014 No. 3 pp. 39-50.

 • [8] Gapiński D. Optyczny koordynator skanujący patent PL 199721 B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2008 [Optical scanning coordinator -available in Polish].

 • [9] Gapiński D. Stefański K. A control of modified optical scanning and tracking seeker to detection and tracking air targets ‘Solid State Phenomena’ 2014 Vol. 2010 pp. 145-155.

 • [10] Gapiński D. Stefański K. Control of designed target seeker used in self-guided anti-aircraft missiles by employing motors with a constant torque ‘Aviation’ 2014 Vol. 18 pp 20-27.

 • [11] Gapiński D. Wpływ zmiany ustawień zwierciadeł skanujących zaprojektowanej głowicy skanująco- śledzącej na dokładność wyznaczania położenia celu ‘Mechanika w Lotnictwie’ 2014 Vol. II pp. 393-400 [The effect of changes in settings of scanning mirrors in a scan-track warhead on the accuracy of target position location - available in Polish].

 • [12] Hu Q. Cai F. Yang C. Shi C. An Algorithm for Interpolating Ship Motion Vectors ‘TransNav the international Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation’ 2014 Vol. 8 No. 1 DOI: 10.12716/1001.08.01.04.

 • [13] Ibrahim R. A Grace M. I. Modeling of Ship Roll Dynamics and Its Coupling with Have and Pitch ‘Mathematical Problems in Engineering’ Vol. 2010 DOI: 10.1155/2010/934714.

 • [14] Janowski W. Matematyka - podręcznik dla wydziałów mechanicznych i elektrycznych politechnik Państwowe Wydawnictwo Naukowe t. 1 wyd. VII Warszawa 1973 [Mathematics - a manual for mechanical and electric engineering departments of universities of technology - available in Polish].

 • [15] Kornev N. Ship Dynamics in waves Universität Rostock Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik Rostock 2011.

 • [16] Koruba Z. Dynamika i sterowanie giroskopem na pokładzie obiektu latającego ‘Monografie. Studia. Rozprawy’ No. 25 Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej Kielce 2001 [Dynamics and control of a gyroscope aboard a flying platform - available in Polish].

 • [17] Koruba Z. Elementy teorii i zastosowań giroskopu sterowanego ‘Monografie Studia Rozprawy’ M 7 Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej Kielce 2008 [Elements of theory and application of a control moment gyroscope - available in Polish].

 • [18] Koruba Z. Krzysztofik I. Dziopa Z. An analysis of the gyroscope dynamics of an anti-aircraft missile launched from a mobile platform ‘Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences’ 2010 Vol. 58 No. 4 pp. 651-656.

 • [19] Koruba Z. Osiecki J. W. Budowa dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu cz. 1 Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej Kielce 1999 [Construction Dynamics and navigation of shot-range missiles - available in Polish].

 • [20] Koskinen K. Numerical simulation of ship motion due to waves and manoeuvring Degree project in Naval Architecture second cycle KTH Engineering Sciences Stockholm 2012.

 • [21] Krzysztofik I. Osiecki J. W. Wykrywanie i śledzenie celów Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej Kielce 2008 [Detecting and tracking targets - available in Polish].

 • [22] Maki A. Umeda N. Bifurcation and Chaos in Yaw Motion of a Ship at Lower Speed in Waves and Its Prevention Using Optimal Control Proceedings of the 10th International Conference on Stability of Ships and Ocean Vehicles 2009 pp. 429-440.

 • [23] Milewski S. Kobierski J. W. Chmieliński M. Trenażery morskich zestawów rakietowo- rtyleryjskich ‘Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej’ 2012 No. 3 pp. 87-100 [Training simulators based on naval artillery and missile sets - available in Polish].

 • [24] Milewski S. Kobierski J. W. Szkolenie funkcyjnych okrętowych systemów rozpoznawczo- -ogniowych z wykorzystaniem trenażera TR ZU-23-2MR ‘Mechanika w Lotnictwie’ Vol. I pp. 241-254 [Training operators of shipboard reconnaissance and fire conduct systems using TR ZU-23-2MR training simulator - available in Polish].

 • [25] Pawlędzio A. Badania modelowe kołysań swobodnych okrętu na wodzie spokojnej ‘Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej’ 2009 No. 3 pp. 29-38 [Model-based study on ship free rotational motion on calm water - available in Polish].

 • [26] Pawlędzio A. Wyznaczanie kąta przechyłu dynamicznego okrętu na podstawie badań modelowych ‘Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej’ 2009 No. 2 pp. 29-38 [Calculating the ship angle of dynamic heel using model based investigations - available in Polish].

 • [27] Resnick R. Halliday D. Fizyka 1 Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1997 [Physics 1 - available in Polish].

 • [28] Spyrou K. J. The Nonlinear Dynamics of Ships in Broaching ‘Marie Curie Fellowships Annals’ 2000 Vol. 1.

 • [29] Wełnicki W. Mechanika ruchu okrętu Wyd. Politechniki Gdańskiej Gdańsk 1989 [Ship motion mechanics - available in Polish].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 126 55 3
PDF Downloads 87 39 2