Management of Cardiovascular Risk Factors in High Risk Patients: Correlates of Quality of Care

Open access

Izvleček

Izhodišča: Bolezni srca in ožilja (BSO) predstavljajo vodilni vzrok smrti v večini evropskih držav, njihovo preprečevanje pa predstavlja pomembno nalogo osnovnega zdravstvenega varstva. Ocena dejavnikov tveganja in usmerjene preventivne aktivnosti so posebej pomembne pri visokoogroženih bolnikih. Pomembno je poznati tudi dejavnike, ki vplivajo na uspešnost preventive teh bolezni.

Metode: V presečno raziskavo je bilo z naključnim stratificiranim vzorčenjem vključenih 36 slovenskih ambulant. Vsaka ambulanta je iz registra visokoogroženih vključila 30 bolnikov, ki so izpolnili vprašalnik o življenjskem slogu, kakovosti življenja, samooceni zdravja in o uporabi zdravstvenih storitev. Vir podatkov o dejavnikih tveganja BSO so bile kartoteke bolnikov, z vprašalnikom o ambulanti pa so bila pridobljena vprašanja o obremenjenosti, projektih kakovosti, izobraževanju, informacijski tehnologiji, o preventivnih aktivnostih.

Rezultati: Sodelovalo je 871 bolnikov iz 36 ambulant (80,6 % predvidenega vzorca), starih 62,4 leta (SD±8,6). 22,4 % je bilo kadilcev; priporočeno raven aerobne telesne aktivnosti je vzdrževalo 330 (48,8 %) sodelujočih, najmanj urejen dejavnik tveganja pa je bil indeks telesne mase (29,3kg/m2). V multivariatnem modelu so vsi dejavniki (ambulante, bolniki in zdravniki) statistično značilno napovedali urejenost dejavnikov tveganja (p<0,005, F=2,7, R2 =0,087). Neodvisne spremenljivke bolje urejenih dejavnikov tveganja so bile: ženski spol, višja starost in višja izobrazba bolnika, uporaba informacijskega sistema v ambulanti, organizacija srčno-žilne preventive in zdravnikova profesionalna aktivnost v projektih preventive.

Zaključki: Urejenost dejavnikov tveganja je v največji meri odvisna od značilnosti ambulante, predvsem organizacije na področju preventive, ter od strokovne aktivnosti zdravnika. Vplivajo tudi nekatere splošne značilnosti bolnika. Pomembni so še drugi dejavniki, ki niso bili vključeni v model.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Izbrani zdravstveni kazalniki SZO za Slovenijo in EU. Pridobljeno 2.7.2012 s spletne strani: http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=48&pi=5&_5_id=117&_5_PageIndex=0&_5_groupId=187&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=48-5.0.

 • 2. Statistični urad Republike Slovenija. Statistični letopis 2011. Pridobljeno 2.7.2012 s spletne strani: http://www.stat.si/letopis/2011/04_11/04-14-11.htm.

 • 3. Brindle P Beswick A Fahey T Ebrahim S. Accuracy and impact of risk assessment in the primary prevention of cardiovascular disease: a systematic review. Heart 2006; 92: 1752-1759.

 • 4. Eichler K Puhan MA Steurer J Bachmann LM. Prediction of first coronary events with the Framingham score: a systematic review. Am Heart J 2007; 153: 722-731.

 • 5. Graham I Atar D Borch-Johnsen K Boysen G Burell G Cifkova R et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: full text. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007; 14 (Suppl 2): S1-S113.

 • 6. Banegas JR López-García E Dallongeville J Guallar E Halcox JP Borghi C et al. Achievement of treatment goals for primary prevention of cardiovascular disease in clinical practice across Europe: the EURIKA study. Eur Heart J 2011; 32: 2143-2152.

 • 7. Thande NK Hurstak EE Sciacca RE Giardina EG. Management of obesity: a challenge for medical training and practice. Obesity (Silver Spring) 2009; 17: 107-113.

 • 8. Foss FA Dickinson E Hills M Thomson A Wilson V Ebrahim S. Missed opportunities for the prevention of cardiovascular disease among British hypertensives in primary care. Br J Gen Pract 1996; 46: 571-575.

 • 9. Poirier P Després JP. Exercise in weight management of obesity. Cardiol Clin 2001; 19: 459-470.

 • 10. Little P Slocock L Griffin S Pillinger J. Who is targeted for lifestyle advice?: a cross-sectional survey in two general practices. Br J Gen Pract 1999; 49: 806-810.

 • 11. Giorda CB Guida P Avogaro A Cortese C Mureddu GF Corsini A et al. Association of physicians’ accuracy in recording with quality of care in cardiovascular medicine. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; 16: 722-728.

 • 12. Bulc M Fras Z Zaletel-Kragelj L. Twelve-year blood pressure dynamics in adults in Ljubljana area Slovenia: contribution of WHO Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Program. Croat Med J 2006; 47: 469-477.

 • 13. Zaletel-Kragelj L Erzen I Fras Z. Interregional differences in health in Slovenia. II. Estimated prevalence of selected behavioral risk factors for cardiovascular and related diseases. Croat Med J 2004; 45: 644-650.

 • 14. Petek-Šter M Kersnik J. Knowledge and acceptance of hypertension guidelines in clinical practice: experience from Slovenia. Wien Klin Wochenschr 2005; 117: 534-540.

 • 15. Petek-Ster M Kersnik J Svab I. Compliance with hypertension guidelines in general practice in Slovenia. Srp Arh Celok Lek 2007; 135: 191-196.

 • 16. Klemenc-Ketis Z Bulc M Kersnik J. Attitudes of Slovenian family practice patients toward changing unhealthy lifestyle and the role of family physicians: cross-sectional study. Croat Med J 2011; 52: 205-211.

 • 17. Susic TP Svab I Kolsek M. Community actions against alcohol drinking in Slovenia-a Delphi study. Drug Alcohol Depend 2006; 83: 255-561.

 • 18. Petek D Rotar Pavlic D Svab I Lolić D. Attitudes of Roma toward smoking: qualitative study in Slovenia. Croat Med J 2006; 47: 344-347.

 • 19. Campbell SM Ludt S Van Lieshout J Boffin N Wensing M Petek D Grol R Roland MO. Quality indicators for the prevention and management of cardiovascular disease in primary care in nine European countries. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2008; 15: 509-515.

 • 20. Prevolnik Rupel V Ogorevc M. The EQ-5D health states value set for Slovenia. Zdrav Varst 2012; 51: 128-140.

 • 21. Topolski TD LoGerfo J Patrick DL Williams B Walwick J Patrick MB. The rapid assessment of physical activity (RAPA) among older adults. Prev Chronic Dis 2006 3: A118. Pridobljeno 2.6.2012 s spletne strani:

 • 22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1779282/?tool=pubmed.

 • 23. Behavior Change Consortium mid-sized model smoking measure mid-size model. Pridobljeno 2.6.2012 s spletne strani: http://www1.od.nih.gov/behaviorchange.

 • 24. Segal-Isaacson CJ Wylie-Rosett J Gans KM. Validation of a short dietary assessment questionnaire: the rapid eating and activity assessment for participants short version (REAPS). Diabetes Educ 2004; 30: 774-781.

 • 25. Engels Y Dautzenberg M Campbell S Broge B Boffin N Marshall M et al. Testing a European set of indicators for the evaluation of the management of primary care practices. Fam Pract 2006; 23: 137-147.

 • 26. Wensing M Ludt S Van Lieshout J Campbell S Roland M Szecsenyi J Grol R. European Practice Assessment of Cardiovascular risk management (EPA Cardio): protocol of an international observational study in primary care. Implem Science 2009; 4: 3. Pridobljeno 2.6.2012 s spletne strani: http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2627825/.

 • 27. Maučec Zakotnik J Zaletel Kragelj L Vegnuti M Fras Z Djomba JK. Raziskave CINDI o dejavnikih tveganja in učinkovitosti procesa. Pridobljeno 2.7.2012 s spletne strani: http://cindislovenija.net/images/stories/cindi/raziskave/CINDI_DEJAVNIKI_TVEGANJA_UCINKOVITOST_PROCESA_II.pdf.

 • 28. Zaletel-Kragelj L Erzen I Fras Z. Interregional differences in health in Slovenia. II. Estimated prevalence of selected behavioral risk factors for cardiovascular and related diseases. Croat Med J 2004; 45: 644-650.

 • 29. MacDonald S Joffres MR Stachenko S Horlick L Fodor G. Multiple cardiovascular disease risk factors in Canadian adults. Canadian Heart Health Surveys Research Group. CMAJ 1992; 146: 2021-2029.

 • 30. Artac M Dalton AR Majeed A Huckvale K Car J Graley C Millett C. Assessment of cardiovascular risk factors prior to NHS Health Checks in an urban setting: cross-sectional study. JRSM Short Rep 2012; 3: 17.

 • 31. Zaletel-Kragelj L Fras Z Maucec Zakotnik J. Results of CINDI Health Monitor surveys in Slovenia as a tool for development of effective healthy nutrition and physical activity intervention programmes. J Public Health 2006; 14: 110-118.

 • 32. Cornelius L Smith P Simpson G. What factors hinder women of colour from obtaining preventive health care? Am J Public Health 2002; 92: 535-539.

 • 33. Streja DA Rabkin SW. Factors associated with implementation of preventive care measures in patients with diabetes mellitus. Arch Intern Med 1999; 159: 294-302.

 • 34. Pelletier-Fleury N Le Vaillant M Hebbrecht G Boisnault. Determinants of preventive services in general practice: a multilevel approach in cardiovascular domain and vaccination in France. Health Policy 2007; 81: 218-227.

 • 35. Goodwin MA Zyzanski SJ Zronek S Ruhe M Weyer SM Konrad N et al. A clinical trial of tailored office systems for preventive service delivery: the Study to Enhance Prevention by Understanding Practice (STEP-UP). Am J Prev Med 2001; 21: 20-28.

 • 36. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ Behav Hum Decis Proc 1991; 50: 179-211.

 • 37. Gatt S Sammut R. An exploratory study of predictors of selfcare behavior in persons with type 2 diabetes. Int J Nurs Stud 2008; 45: 1525-1533.

 • 38. Gleeson-Kreig J.M. Self-monitoring of physical activity: effects on self-efficacy and behaviour in people with type 2 diabetes. Diabetes Educ 2006; 32: 69-77.

 • 39. Hu FB Stampfer MJ Manson JE Grodstein F Colditz GA Speizer FE Willett WC. Trends in the incidence of coronary heart disease and changes in diet and lifestyle in women. N Engl J Med 2000; 343: 530-537.

 • 40. Bradley EH Herrin J Elbel B McNamara RL Magid DJ Nallamothu BK et al. Hospital quality for acute myocardial infarction: correlation among process measures and relationship with short-term mortality. JAMA 2006; 296: 72-78.

 • 41. Fonarow GC Abraham WT Albert NM Stough WG Gheorghiade M. Association between performance measures and clinical outcomes for patients hospitalized with heart failure. JAMA 2007; 297: 61-70.

 • 42. Peterson ED Roe MT Mulgund J DeLong ER Lytle BL Brindis RG et al. Association between hospital process performance and outcomes among patients with acute coronary syndromes. JAMA 2006; 295: 1912-1920.

 • 43. Deutscher D Horn SD Dickstein R Hart DL Smout RJ Gutvirtz M et al. Associations between treatment processes patient characteristics and outcomes in outpatient physical therapy practice. Arch Phys Med Rehabil 2009; 90: 1349-1363.

 • 44. Dunlay SM Alexander KP Melloni C Kraschnewski JL Liang L Gible WB et al. Medical records and quality of care in acute coronary syndromes. Arch Intern Med 2008; 168: 1692-1698

Search
Journal information
Impact Factor

IMPACT FACTOR 2018: 1.074
5-year IMPACT FACTOR: 0.728

CiteScore 2018: 0.94

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.564
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.478

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 208 81 0
PDF Downloads 136 80 10