Ukrepi Za Zmanjšanje Tveganega In Škodljivega Pitja Alkohola V Populaciji Študentov: Sistematični Pregled Literature / Measures to Reduce Risky and Heavy Alcohol Drinking in the Population of Students: A Systematic Literature Review

Open access

Izvleček

Izhodišča: Pitje alkohola je precej velik slovenski problem; še posebej so izpostavljeni mladi pivci. Pomembne so preventivne in intervencijske metode v populaciji študentov, a v Sloveniji to področje še ni dovolj razvito. Sistematični pregled literature ponuja vpogled v raziskovanje tega problema drugod po svetu in osvetljuje to področje pri nas.

Metode: Iz treh različnih baz (PubMED, Cochrane in PsychINFO) smo s pomočjo ključnih besed (alcohol drinking/ consumption/abuse, prevention and control, students, intervention(s)) izbrali izvirne članke v angleškem jeziku. Nanašali so se na mlade, stare od 18 do 25 let; obravnavali so vedenje glede pitja alkohola in vsebovali preventivne ali intervencijske dejavnosti.

Rezultati: Za prenos intervencij moramo poznati okolje, družbo in družbeni razvoj. Za učinkovite ukrepe so se pokazali: presejanje, kratki ukrepi ob ugotovljenem tveganem pitju (individualni in prek svetovnega spleta), motivacijski razgovori, spodbujanje mladih k idejam o nepitju alkohola, nadzor nad porabo alkohola znotraj študentskih naselij, povišanje cen alkoholnih pijač, omejitev oglaševanja in reorganizacija vplivov na spremembe vrednot, ki vplivajo na porabo alkohola.

Zaključki: Specifičnost mlade/študentske populacije predstavlja izziv in dobro naložbo za prihodnost.

1. Poplas Susič T, Kersnik J, Kolšek M. Why do general practitioners not screen and intervene regarding alcohol consumption in Slovenia? A focus group study. Wien Klin Wochenschr 2010; Suppl 2: 1-5.

2. Rebek K. Pivske navade študentov Univerze v Ljubljani: raziskovalna naloga za Prešernovo nagrado. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2010.

3. Toš N, Grizold A, Malnar B, Hafner-Fink M, Štebe J, Uhan S, et al. Slovensko javno mnenje 1999/2: stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 1999.

4. Toš N, Malnar B, Hafner-Fink M, Štebe J, Uhan S, Kurdija S, et al. Slovensko javno mnenje 2001/3: raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 2001.

5. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Epidemiološke raziskave o pivskem vedenju v Sloveniji. Pridobljeno 23.4.2011 s spletne strani: http://ivz.si/Mp.aspx?ni=78&pi=6&_6_id=565&_6_PageIndex=0&_6_groupId=2&_6_newsCategory=IVZ+kategorija&_6_action=ShowNewsFull&pl=78-6.0

6. Zaletel-Kragelj L, Fras Z, Maučec-Zakotnik J. Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije: rezultati raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (z zdravjem povezan vedenjski slog). Ljubljana: CINDI Slovenija, 2004.

7. Poplas Susič T, Švab I, Kolšek M. Community actions against alcohol drinking in Slovenia: a Delphy study. Drug Alcohol Depend 2006; 83: 255-261.

8. Kolšek M, Struzzo P, Švab I. Qualitative study on community and primary health care involvement on alcohol and tobacco actions in seven European countries. Informa Healthcare 2008; 43: 303-316.

9. Kolšek M. Pogostost pitja alkohola in pivske navade osnovnošolcev v Sloveniji: doktorska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2000.

10. Espad. Pridobljeno 25.5.2010 s spletne strani: http://www.espad.org/

11. Čebašek-Travnik Z, Sorko N, Boben D, Zorko M, Levačič M. Pot v odraslost: z ali brez alkohola. Publikacija društva Žarek upanja. Pridobljeno 6.6.2011 s spletne strani: http://www.zarekupanja.net/files/raziskovalna_dejavnost/odraslost_z_ali_brez_alkohola_prezentacija.pdf

12. Študentska organizacija univerze v Ljubljani. Ali je tudi 0,5 ‰ preveč? Zbornik simpozija o vožnji pod vplivom alkohola.

13. Krokter-Kogoj T. Ocena lastnega zdravja študentov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani: raziskovalna naloga za Prešernovo nagrado. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2008.

14. Carey KB, Scott-Sheldon LA, Carey MP, DeMartini KS. Individuallevel Interventions to reduce college student drinking: a metaanalytical review. Addict Behav 2007; 32: 2469-2494.

15. Carey KB, Scott-Sheldon LA, Elliott JC, Bolles JR, Carey MP. Computer -delivered interventions to reduce college student drinking: a meta-analysis. Addiction 2009; 104: 1807-1819.

16. Epler AJ, Sher KJ, Piasecki TM. Reasons for abstaining or limiting drinking: a developmental perspective. Psychol Addict Behav 2009; 23: 428-442.

17. Kypri K, Hallett J, Howat P, McManus A, Maycock B, Bowe S et al. Randomized controlled trial of proactive web based alcohol screening and brief intervention for university students. Arch Intern Med 2009; 169: 1508-1514.

18. Kypri K, Langley JD, Saunders JB, Cashell-Smith ML, Herbison P. Randomized controlled trial of web-based alcohol screening and brief intervention in primary care. Arch Intern Med 2008; 168: 530-536.

19. Turrisi R, Larimer ME, Mallett KA, Kilmer JR, Ray AE, Mastroleo NR et al. A randomized clinical trial evaluating a combined alcohol intervention for high-risk college students. J Stud Alcohol Drugs 2009; 70: 555-567.

20. Simao OM, Kerr-Correa F, Smaira SI, Trinca LA, Floripes TM, Dalben I et al. Epidemiology and prevention: prevention of »risky« drinking among students at a Brazilian University. Alcohol Alcohol 2008; 43: 470-476.

21. Cimini MD, Martens MP, Larimer ME, Kilmer JR, Neighbors C, Monserrati JM. Assessing the effectiveness of peer-facilitated interventions addressing high-risk drinking among judicially mandated coleege students. J Stud Alcohol Drugs 2009; Suppl 16: 57-66.

22. Schaus FJ, Sole ML, McCoy TP, Mullett N, O`Brien MC. Alcohol screening and brief intervention in a college student health center: a randomized controlled trial. J Stud Alcohol Drugs 2009; Suppl 16: 121-141.

23. Walters ST, Vader AM, Harris TR, Jouriles EN. Reactivity to alcohol assessment measures: an experimental test. Addiction 2009; 104: 1305-1310.

24. Sugarman DE, Carey KB. Drink less or drink slower: the effects of instruction in alcohol consumption and drinking control strategy use. Psychol Addict Behav 2009; 23: 577-585.

25. Geshi M, Hirokawa K, Taniguchi T, Fujii Y, Kawakami N. Effects of alcohol- related health education on alcohol and drinking behavior awareness among Japanese junior college students: a randomized controlled trial. Acta Med Okayama 2007; 61: 345-354.

26. Harris SK, Sherritt L, Van Hook S, Wechsler H, Knight JR. Alcohol policy enforcement and changes in student drinking rates in a statewide public college system: a follow up study. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy 2010; 5: 18.

27. Larimer ME, Kaysen DL, Lee CM, Kilmer JR, Lewis MA, Dillworth T et al. Evaluating level of specificity of normative referents in relation to personal drinking behavior. J Stud Alcohol Drugs 2009; Suppl 16: 115-121.

28. Epler AJ, Sher KJ, Loomis TB, O`Malley SS. College student receptiveness to various alcohol treatment options. J Am Coll Health 2009; 58: 26-32.

29. Sugarman DE, Carey KB. The relationship between drinking control strategies and college student alcohol use. Psychol Addict Behav 2007; 21: 338-345.

30. Ray AE, Turrisi R, Abar B, Peters KE. Social-cognitive correlates of protective drinking behaviors and alcohol-related consequences in college students. Addict Behav 2009; 34: 911-917.

31. Scribner R, Ackleh AS, Fitzpatrick BG, Jacquez G, Thibodeaux JJ, Rommel R et al. A systems approach to college drinking: development of a deterministic model for testing alcohol control policies. J Stud Alcohol Drugs 2009; 79: 805-821.

32. Saltz RF, Welker LR, Paschall MJ, Feeney MA, Fabiano PM. Evaluating a comprehensive campus-community prevention intervention to reduce alcohol-related problems in a college population. J Stud Alcohol Drugs 2009; Suppl 16: 21-27.

33. DeJong W, Larimer ME, Wood MD, Hartman R. NIAAA`s rapid response to college drinking problems Initiative: reinforcing the use of evidence based approaches in college alcohol prevention. J Stud Alcohol Drugs 2009; Suppl 16: 5-11.

34. Elliot JC, Carey KB, Bolles JR. Computer-based interventions for college drinking: a qualitative review. Addict Behav 2008; 33: 994-1005.

35. Neighbours C, Walters ST, Lee CM, Vader AM, Vehige T, Szigethy T et al. Event-specific prevention: addressing college student drinking during known windows of risk. Addict Behav 2007; 32: 2667-2680.

36. Borsari B, Murphy JG, Barnett NP. Predictors of alcohol use during the first year of college: implications for prevention. Addict Behav 2007; 32: 2062-2086.

37. Wagenaar AC, Tobler AL, Komro KA. Effects of alcohol tax and price policies on morbidity and mortality: a systematic review. Am J Public Health 2010; 100: 2270-2278.

38. Osterberg EL. Alcohol tax changes and the use of alcohol in Europe. Drug Alcohol Rev 2011; 30: 124-129.

39. Sporočilo v steklenici. Pridobljeno 22.4.2011 s spletne strani: www.nalijem.si

40. Kolšek M. A long term preventive project on alcohol drinking in Slovenia. Drugs Educ Prev Policy 2007; 14: 173-180

Slovenian Journal of Public Health

The Journal of National Institute of Public Health

Journal Information

IMPACT FACTOR 2017: 0.620
5-year IMPACT FACTOR: 0.488CiteScore 2017: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.147
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.429

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 73 73 11
PDF Downloads 24 24 5