Attitudes of Slovenian elderly people towards fall prevention

Darja Zupan 1  and Irena Košnik 1
 • 1 Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

Odnos Slovenskih Starostnikov Do Preprečevanja Padcev

Izhodišča: Po definiciji so starostniki osebe, stare več kot 64 let. Delež starostnikov narašča in pričakujemo lahko, da se bo zaradi podaljševanja življenjske dobe še povečeval. Najpogostejši vzrok poškodb pri starostnikih so padci. Zaradi staranja prebivalstva tako lahko pričakujemo povečanje števila padcev. Z raziskavo smo želeli ugotoviti: stališče in odnos starostnikov, ki živijo v domačem okolju, do potrebe po gibalni/športni dejavnosti, namenjeni vzdrževanju mišične moči in ravnotežja, želje starostnikov po vključitvi v programe za izboljšanje mišične moči in ravnotežja ter odnos starostnikov do varnostne ocene domačega okolja.

Preiskovanci in metode: Zaposleni v Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj (ZZV Kranj) smo sodelovali v mednarodni raziskavi Apollo WP4. Z omenjeno raziskavo smo želeli zlasti pripraviti priporočila glede preprečevanja padcev pri starejših v EU ter izmeriti odnos starostnikov do telesne dejavnosti. Slovenski del raziskave smo izvedli v Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj. Za sodelovanje v raziskavi smo zaprosili naključno izbrane starostnike, ki so obiskali ambulanto za cepljenje ZZV Kranj v novembru 2007. V raziskavi je sodelovalo 277 starostnikov v starosti od 65 do 89 let, od tega 183 (66,1 %) žensk in 94 (33,9 %) moških. Njihova povprečna starost je znašala 73 let.

Rezultati: Ugotovili smo, da se 65 % starostnikov močno ali delno strinja z vključitvijo in s sodelovanjem v programih za povečanje mišične moči, 24 % starostnikov je neopredeljenih, 10,9 % starostnikov pa se s sodelovanjem ne strinja. Kar 46 % starostnikov bi želelo (močno ali delno strinjanje), da bi ocenili varnost njihovega doma, 32,5 % starostnikov je neopredeljenih, 21,5 % starostnikov pa se z oceno varnosti doma ne strinja.

S testom χ2 smo dokazali statistično pomembne razlike glede odnosa starostnikov do vadbenih programov, in sicer glede dejavnosti v zvezi z dnevnimi opravili (p<0,01), glede ravni telesne dejavnosti v prostem času (p<0,04) in trenutnega zdravstvenega stanja starostnikov v primerjavi z zdravstvenim stanjem ljudi enake starosti (p<0,02). Statistično pomembnih razlik v odnosu starostnikov do ocene varnosti doma s testom χ2 nismo dokazali.

Zaključki: Padci so posledica staranja oz. slabitve telesnih in duševnih funkcij organizma. Pri starostnikih, ki pogosto doživljajo padce zaradi izgube mišične mase, motenj ravnotežja in okvare vida, lahko število padcev zmanjšamo z izboljšanjem mišične moči in ravnotežja s pomočjo vadbo ter varnejšim domačim okoljem. Pridobljeni podatki o stališčih, odnosu in željah starostnikov glede sodelovanja v vadbenih programih in oceni varnosti domačega okolja so dragoceni, ker omogočajo boljše razumevanje njihovih potreb, na ta način pa omogočajo nove pristope pri uveljavljanju in pripravi intervencijskih (preventivnih ipd.) programov za starostnike.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Šelb Šemerl J, Rok Simon M, Kelšin N, Ivas N. Staranje prebivaklstva v Sloveniji: demografske spremembe in nekaj posledic zas zdravstveno varstvo. Zdrav Vest 2004; 73: 527-31.

 • Statistične informacije. Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno 22. 7. 2010 s spletne strani: http://www.stat.si/

 • Towner E, Errington G. How can injuries in children and older people be prevented? Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network report), 2004. Pridobljeno 25. 7. 2010 s spletne strani: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/74686/E84938.pdf

 • European Network for Safety among Elderly (EUNESE) Partners. Five-year strategic plan for the prevention of unintentional injuries among EU senior citizens. Athens, 2006.

 • Lund J and the EUNESE WG4 members. Priorities for elderly safety in Europe-agenda for action, EUNESE, 2006.

 • Injury Statistics Portal: mortality data. WHO. Pridobljeno 4.8.2010 s spletne strani: www.euroipn.org/stats_portal/

 • Petridou ET, Dikalioti SK, Dessypris N, Skalkidis I, Barbone F, Fitzpatrick P, Heloma A, Segui-Gomez M, Sethi D. The evolution of unintentional injury mortality among eledrly in Europe. J Aging Health 2008; 20: 159-82.

 • Appolo project. A guide for implementers of interventions to prevent falls in community-dwelling older people. Working Package Four: Development and assessment of strategic materials for implementation of recommendations for preventing falls among elderly people in the EU, 2008.

 • Todd C, Skelton D. What are the main risk factors for falls among older people and what are the most effective interventions to prevent these falls? Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network report) 2004. Pridobljeno s spletne strani 23.7.2010: http://www.euro.who.int/___data/assets/pdf_file/0018/74700/E82552.pdf

 • O'Loughlin J. et al. Incidence of and risk factors for falls and injurious falls among the community-dwelling elderly. Am J Epidem 1993; 137: 342-54.

 • Freeman C. et al. Quality improvement for people with hip fracture: experience from a multi-site audit. Qual Safety Health Care, 2002; 11239-245.

 • European Network for Safety among Elderly (EUNESE). Fact sheet: Prevention of Falls among Elderly. Center for Research and Prevention of Injuries-CEREPRI, Department of Hygiene & Epidemiology, School of Medicine, Athens University. Pridobljeno s spletne strani 23.7.2010: http://www.capic.org.uk/documents/FS_Falls.pdf

 • Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Lamb SE, Gates S, Cumming RG, Rowe BH. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009; 2: CD007146. Available from: http://www.cochranejournalclub.com/preventing-falls-in-nursing-carefacilities-and-hospitals/pdf/CD007146_standard.pdf http://www.cochranejournalclub.com/preventing-falls-in-nursing-carefacilities-and-hospitals/pdf/CD007146_standard.pdf

 • Herman M, Gallagher E, Scott V. The evolution of seniors' falls prevention in British Columbia: working strategically and collectively to reduce the burden and impact of falls and fall-related injury among seniors. British Columbia: Ministry of Health, 2006. Pridobljeno 22.7.2010 s spletne strani: http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2006/falls_report.pdf

 • Rubenstein I, Josephson K. The epidemiology of falls and syncope. In Kenny RA, O'Shea D editors. Falls and syncope in elderly patients clinics in geriatric medicine. Philadelphia: W. B. Sandus Co., 2002.

 • Petridou E, Manti EG, Ntinapogias AG, Negri E, Szczerbinska K. What works better for community-dwelling older people at risk to fall?: a meta-analysis of multifactorial versus physical exercise-alone interventions. J Aging Health 2009; 21: 713.

 • Tinetti ME. Clinical practice: preventing falls in elderly persons. New Engl J Med 2003; 348: 42-49.

 • American Geriatrics Society, British Geriatrics Society and American Academy of Orthopaedic Surgeons Panel on Falls Prevention. Guidelines for the prevention of falls in older persons. J Am Geriatr Soc 2001; 49: 664-672.

 • World Health Organization. Global report on falls prevention in older age. Geneva: WHO, 2007. Pridobljeno 22.7.2010 s spletne strani: www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf

 • Campbell AJ, Borrie MJ, Spears GF. Risk factors for falls in a community-based prospective study of people 70 years and older. J Gerontol 1989; 44: M112-7.

 • Rubenstein ZL, Powers MC, Maclean HC. Quality indicators for the management and prevention of falls and mobility problems in vulnerable elders. Ann Intern Med 2001; 135: 686-693.

 • Sethi D. et al Injuries and violence in Europe: why they matter and what can be done. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2006. Pridobljeno 25.7.2010 s spletne strani: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98762/E88037.pdf

 • Health Evidence Network. How can injuries in children and older people be prevented? Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2004. Pridobljeno 22.7.2010 s spletne strani:

 • Tinetti M, Speechley M, Ginter S. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. New Eng J Med 1988; 319:1701-1707.

 • Peden M, McGee K, Krug E, editors. Injury: a leading cause of the global burden of disease: 2000. Geneva, World Health Organization, 2002. Pridobljeno 22.7.2010 s spletne strani: http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241562323.pdf

 • Scuffham P, Chaplin S, Legood R. Incidence and costs of unintentional falls in older people in United Kingdom. J Epidemiol Community Health 2003; 57: 740-4.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search