Logical Consequence Operators and Etatism

Wojciech Krysztofiak 1
 • 1 The University of Szczecin, , Krakowska 71-79 Street, 71-017, Szczecin, Poland

Abstract

In the paper, there is presented the theory of logical consequence operators indexed with taboo functions. It describes the mechanisms of logical inference in the environment of forbidden sentences. This kind of processes take place in ideological discourses within which their participants create various narrative worlds (mental worlds). A peculiar feature of ideological discourses is their association with taboo structures of deduction which penalize speech acts. The development of discourse involves, among others, transforming its deduction structure towards the proliferation of consequence operators and modifying penalty functions. The presented theory enables to define various processes of these transformations in the precise way. It may be used in analyses of conflicts between competing elm experts acting within a discourse.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Fodor J. A. Eksperci od wiązów. Język myśleński i jego semantyka, transl. by M. Gokieli, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001.

 • 2. Hałkowska, K. Algebry związane z teoriami zawierającymi definicje warunkowe, Warszawa, Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.

 • 3. Kelly, J. N. D. Początki doktryny chrześcijańskiej, transl. by J. Mrukówna, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1988.

 • 4. Nowak L. U podstaw teorii socjalizmu. Tom I. Własność i władza, Poznań: Wydawnictwo Nakom, 1991.

 • 5. Nowicki, A. R. Kazimierz Łyszczyński 1634 – 1689 [1], 2007, retrieved from: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5202/q,Kazimierz.Lyszczynski.1634.1689

 • 6. Putnam, H. Znaczenie wyrazu “znaczenie”, In Wiele twarzy realizmu i inne eseje, transl. by A. Grobler, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1988, pp. 93-184.

 • 7. Sawicka, G. Konwencja a tabu językowe, Język a Kultura 21, 2009, pp. 31-46.

 • 8. Schumann, A. Talmudic Logic, London: Individual author and College Publications, 2012.

 • 9. Skoczyński, J., and J. Woleński. Historia filozofii polskiej, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.

 • 10. Zgółka, T. Retoryka tabuizacji, Język a Kultura 21, 2009, pp. 23-29.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search