Tectonophysics map of discontinuous deformation of Rybnik region

Open access

Abstract

In this paper, a Tectonophysics map of Rybnik region is presented which is based on the method of determining the direction of the trajectory of the principal stresses in the rock mass and axis orientation of these stresses. This method is used in tectonophysics and is based on the character and parameters of faults. The whole map of Rybnik region encompasses an area of active mines: Rydułtowy-Anna, Marcel, Chwałowice, Jankowice as well as closed ones: Rymer and 1 May of Marcel mine. The paper presents only some fragments of the maps made for the four fault systems and a collective map of tectonophysic, i.e., showing chart areas of compaction for all the systems. The tectonophysics map was made to a scale of 1:20 000. Before the proper work which was the reconstruction of the compaction zone, preparatory work was done. This consisted of updates in 2013 of the tectonics of this area. As a result, tectonic maps were obtained where faults were projected on one level to get their proper azimuth and their inclination. So, a map was made which was used to separate four fault systems arising in similar conditions of stress. Next followed the reconstruction of the main stress fields, which was the cause of faults. On the map there are plotted trajectories showing minimum stress (σ3) and areas of compaction. The maps thus constructed will be used for further studies on the stress spreading and the impact of these areas for geomechanical properties.

REFERENCES

  • [1] Bromek T., Chudzicka B., Gruszka J., Jureczko J., Kaziuk H., Wawerska B., Szlompek J., Pukocz Ł., Reinterpretacja mapy tektonofizycznej obszaru GZW, Unpublished Statutory work, Arch. Central Mining Intitute (CMI), 1988.

  • [2] Bukowska M. (ed.), Kompleksowa metoda oceny skłonności do tąpań górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, GIG, Poland, Katowice, 2009.

  • [3] Goszcz A., Wpływ naprężeń tektonicznych na niektóre własności skał i warunki górnicze w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, [in:] Z. Nauk. AGH, Geologia, 27. Wyd. AGH, Poland, Cracow, 1980.

  • [4] Goszcz A., Mapa tektonofizyczna Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Bytomiu z wyznaczeniem obszarów skłonnych do tąpań, Pol. Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Górnośląski-Sosnowiec. Unpublished work, Arch. Central Mining Intitute (CMI), 1983.

  • [5] Goszcz A., Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi, Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Poland, Cracow, 1999.

  • [6] Gzovskiy M.V., Osnovy tektonofiziki, Wyd. Nauk. Moskva, USSR, Moscow, 1975.

  • [7] Jaroszewski W., Tektonika uskoków i fałdów, Wydawnictwo Geologiczne, Poland, Warsaw, 1974.

  • [8] Kaziuk H., Wpływ naprężeń tektonicznych na powstawanie struktur tektonicznych GZW, [in:] Kompleksowa metoda oceny skłonności do tąpań górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, M. Bukowska (ed.), GIG, Poland, Katowice, 2009.

  • [9] Kaziuk H., Opracowanie mapy tektonofizycznej dla północnej i zachodniej części GZW, Unpublished Statutory work, Arch. CMI, 2003.

  • [10] Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Bazy danych. Web page: Infogeoskarb, 2012, from: http://geoportal.pgi.gov.pl/igs.

Studia Geotechnica et Mechanica

The Journal of Wroclaw University of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 52 52 43
PDF Downloads 5 5 3