Participatory Observation of the Celebration of Czechoslovakia’s Centenary at the All-Sokol Rally (“Let’s Get Stronger!”)

Open access

Abstract

The aim of this paper is to present the form of celebration of the 100th anniversary of the Czechoslovak Republic. The physical culture association Sokol played an important role in the foundation of the republic and became part of the Slovak civil associations scene in 1918. The XVIth All-Sokol Ralley (Všesokolský zlet) in 2018 was one of the official events dedicated to the celebration of Czechoslovakia’s anniversary. For this occasion, the Slovak-Czech piece of motion music „Spolu” (“Together”) was composed. Based on participatory observation of the rehearsals in the role of a trainee, as well as interviews with the author of the music and observations at the All-Sokol Ralley, I have explored the symbolism of the celebration and reflected on the participation of Slovak women in this event.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • AVE: Tělo tuž vlast oslavuj. Sokol se chystá na sté narozeniny Československa. (Reportáž na ČT24) Dostupné na adrese: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2415481-telotuz-vlast-oslavuj-sokol-se-chysta-na-stenarozeniny-ceskoslovenska [Cit. 4. 1. 2019]

  • Beňušková Z. (2012). Masové cvičenia za socializmu ako ľudová zábava a nástroj politického marketingu. In: Žili sme v socializme. (Ed. Z. Profantová). Bratislava ÚEt SAV (s. 196–222).

  • Česká republika slaví sto let.27. 4. 2018. Dostupné online na: http://www.e-vsudybyl.cz/archiv/ceska-republika-%20letslavisto-let-4272/ [Cit. 14.8.2018]

  • Čo je Sokol? Dostupné na adrese: http://www.sokolnaslovensku.sk/index.php/sk/onas/co-je-sokol [Cit. 30. 12. 2018]

  • Ďurechová V. Ďurech M. (2017). Príprava na veľkú udalosť Sokola. In: Sokol december 2017 s. 8. Dostupné na adrese: http://www.sokol.eu/priloha/30384/cassokprosinec-2017f.pdf [Cit. 4. 1. 2019]

  • Jagošová A. (2017). Jak to bylo s ženským krojem. Vzdělávatelské listy 3. 10. 2017 s. 8–9. Dostupné na adrese: http://www.sokol.eu/priloha/30263/finalni-podoba-03-vzdelavatelske-listy-03-17.pdf [Cit. 3. 1. 2019]

  • Luther D. (2018). Bratislava Česko-Slovenská. Putovanie z monarchie do Slovenského štátu. Bratislava : Marenčin PT.

  • Oppelt R. (2018). Dokonale utajená a efektivní. Maffie byla baštou československého odboje. Idnes Zprávy 1. 10. 2018. Dostupné na adrese: https://zpravy.idnes.cz/maffieodboj-tomas-garigue-masaryk-prvni-svetova-valka-jindrich-kostrba-rasin-kramar-gal-/domaci.aspx?c=A181020_183834_domaci_kafi [Cit. 28. 12. 2018]

  • Perutka J. (1973). Pokrokové tradície TV v Československu. Šport-Olympia Bratislava. Roubal P. (2016). Československé spartakiády. Academia: Praha.

  • -red-Spolu. Představujeme skladby pro XVI. Všesokolský slet. In: Sokol. Časopis české obce sokolské. 2017/2 s. 13–14. Dostupné na adrese: http://www.sokol.eu/priloha/12200/esokol-2-2017f.pdf [Cit. 23. 7. 2018]

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 23 23 4
PDF Downloads 17 17 5