Shane Leslie and the Irish Support for Language Struggle in Poland

Katarzyna Gmerek 1
 • 1 Adam Mickiewicz University, , Poznań

Abstract

This paper tells a little known story of the collecting and delivery of signatures of Irish school children from the northern part of Ireland as an act of moral support for Polish students on strike in defense of the Polish language at schools in the Prussian partition of Poland, in the first decade of the 20th century (Płygawko 1991). The bound signatures are in the Czartoryski Museum in Cracow, Poland, but the information about the action has not been found in Irish sources, and the Polish signatures collected in response seem to be missing. The role of the organizer of the initiative, Shane Leslie, is emphasized in this paper. It describes the background of this exchange of sympathy, and discusses possible reasons why the story remains obscure.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Princes Czartoryski Library, Kraków

 • Adres dzieci irlandzkich „Do dzieci polskich” 1908 – [1911], w związku ze strajkiem szkolnym we Wrześni [the Address of Irish children ‘to the children of Poland’, with regard to the school strike in Września], MS Ew 3373

 • Hammersmith and Fulham All Saints, Fulham 1829-1836.

 • Constance Dawson Damer baptism certificate 1836.

 • The Public Record Office of Northern Ireland (PRONI)

 • Leslie, Constance. Notes. In MS copies, in the handwriting of Shane Leslie, of correspondence between George Dawson Damer and his wife, Minnie, from the Portarlington Papers, then at Emo Court, Co. Leix PRONI, MS T3827/4.

 • “Adres dzieci irlandzkich” [The Address of Irish children]. 1911. Kurjer Warszawski : Dodatek poranny, 301: 5.

 • „Adres dzieci polskich” [The Address of Polish children]. 1913. Pochodnia, 2.10.1913: 6-7.

 • “Armagh Catholic Boys Association, Russia from Within, The Poles and their Language.”1908. Irish News and Belfast Morning News: 7.

 • “Droichead Atha” 1914b. An Claidheamh Soluis. 03.10. 1914b: 7. “High and Low Correspondence”. The Satirist; or, the Censor of the Times. 15.01.1843: 22. “Irish in the Intermediate Programme”. An Claidheamh Soluis 31.05.1902a. 214.

 • „Kronika. Kraków” [Chronicle. Kraków]. Echo Literacko-Artystyczne. 2(13) 15. 11.1913: 1314. Księga z podpisami dzieci irlandzkich [A book with the signatures of Irish children]. 1913. Zaranie : Pismo tygodniowe, ogólno-kształcące, społeczne, rolnicze i przemysłowe. 1913. 38.1000.

 • Leslaigh, Seaghan [Leslie, Shane]. 1908. “Irish Kilt”, An Claidheamh Soluis. 1.02.1908: 11.

 • Leslie, Shane. “My ideals for Ireland”, The Catholic Standard, 08.12.1939:15.

 • “Little Nations Plentiful”, An Claidheamh Soluis 29.08.1914a: 6.

 • Mouron, Anne and Alice Millea. 2018. Exchange of mails with Anne Mouron, Bodleian Library, and Alice Millea. Oxford University Archives, 6.08-11.09.2018.

 • N.N. 1887. Plagiarism with a Venegance, The Irish Monthly, 15.174. 696.

 • Notes. An Claidheamh Soluis, 07.12.1901: 616.

 • Notes. An Claidheamh Soluis 08.03.1902b: 878-879.

 • Ollamh Fodla [Mullen, Michael]. 1854. “The Celtic Tongue”, Dublin Weekly Nation, 05.08 1854: 761.

 • “One way” of teaching German”. 1906. Daily Mirror. 17.12.1906: 1.

 • Pokorny, Julius. 1908. “Open letter to every patriotic Irishman, and especially to the priesthood of Ireland. An Claidheamh Soluis, 19.12.1908.

 • “Poland and Ireland”. 1887. Dublin Weekly Nation, 01.01 1887: 9.

 • “Protest Konopnickiej” [The protest of Konopnicka]. Kuryer Litewski. 1907: [n.p.]

 • “Prześladowane dzieci irlandzkie”[Persecuted children of Ireland]. 1913. Przyjaciel Ludu 28.09.1913: 8.

 • “Russia from Within. Promises to fight for Poland”. 1908. Anglo-Celt 15.02.1908: 4.

 • “Russia from Within. The Poles and their Language”. 1908. Irish News and Belfast Morning News 28.01.1908: 7.

 • Thompson, Ellis. 1899. “Ireland and Poland”, An Claidheamh Soluis, 22.07.1899: 299.

 • “To save the children”, An Claidheamh Soluis, 22.09.1906: 7.

 • “Wymiana sympatii polsko-irlandzkiej” [Exchange of Polish-Irish sympathy]. 1913. Głos Narodu, 26.09.1913: 1-2.

 • Breathnach, Mícheál. 1908. “Ó’n domhan thoir” [From the east]. An Claidheamh Soluis: 5.

 • Davies, Norman. 1982. God’s playground: A history of Poland. vol. 2. Oxford: Oxford University Press.

 • Gmerek, Katarzyna. 2003. “Parczewski the Bard”, Polish-Anglo-Saxon Studies 10/1: 29–36.

 • Gmerek, Katarzyna. 2010. Polacy i materia celtycka [Poles and the Celtic countries and cultures]. Poznań: UAM.

 • Gmerek, Katarzyna. 2015. “William Smith O’Brien in Poland and Lithuania in the 1860s”, in: Krzysztof Marchlewicz and Adam Kucharski (eds.) Polska - Irlandia - wspólna historia? [Poland-Ireland – common history?]. Poznań: Fundacja Kultury Irlandzkiej: 111-123.

 • Healy, Róisin. 2017. Poland in the Irish Nationalist Imagination, 1772–1922: Anti- Colonialism within Europe. London: Palgrave.

 • Jurkowski, Roman. 1990. Edward Ropp jako biskup wileński 1903-1907: W pięćdziesiątą rocznicę śmierci [Edward Ropp as the bishop of Vilnius 1903-1907: the 50th anniversary of his death]. Studia Teologiczne, 8: 264

 • Kulczycki, John. 1981. School strikes in Prussian Poland 1901-1907. Columbia University Press.

 • Kucharski, Adam. 2015. “The sense of moral argument: The Irish politicians in relation to Poland and the Poles in the House of Commons (1831-1848)”, in Krzysztof Marchlewicz and Adam Kucharski (eds.), Polska - Irlandia - wspólna historia? [Poland-Ireland – common history?]. Poznań: Fundacja Kultury Irlandzkiej: 99-110.

 • Leslie, Shane. 1938. The Film of Memory. London: Michael Joseph.

 • Łuczak, Czesław. 1955. “Rozruchy głodowe w Wielkopolsce w r. 1847” [Famine riots in Greater Poland 1847], Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 15: 111-140.

 • McLean, Thomas. 2003.” Arms and the Circassian woman: Frances Browne’s “The Star of Atteghei”. Victorian Poetry, 41(3): 295-318.

 • Marchlewicz, Krzysztof and Adam Kucharski. (eds.). 2015. Polska - Irlandia - wspólna historia? [Poland-Ireland – common history?]. Poznań: Fundacja Kultury Irlandzkiej.

 • Orzeszkowa, Eliza. 1967. Do pisarzy: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (T. T. Jeża), Marii Konopnickiej, Michała Bałuckiego, Władysława Stanisława Reymonta [Letters to writers…]. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.

 • Płygawko, Danuta. 1991. “Irlandzki gest sympatii dla Polski” [A gesture of Irish sympathy towards Poland]. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, 1: 185-191.

 • Płygawko, Danuta. 1994. Prusy i Polska: Ankieta Henryka Sienkiewicza (1907-1909) [Prussia and Poland: The survey of Henryk Sienkiewicz 1907-1909]. Poznań: WAW.

 • Rauchbauer, Otto. 2009. Shane Leslie: Sublime failure. Dublin: Liliput Press.

 • Staniewski, Tadeusz. 1923. Dni strejku szkolnego we Wrześni [Days of the school-strike in Września]. Września: Nakładem i Drukiem A. Prądzyńskiego.

 • Trzeciakowski, Lech. 2003. Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928 [Polish deputees in Berlin 1848-1928]. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

 • Zamoyska, Jadwiga. 1918. Jenerał Zamoyski [General Zamoyski]. Poznań: Biblioteka Kórnicka.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche