Home Hospice – Understanding the Issue, Poles’ Attitudes Towards it and the State of Discourse in Media. Research Results

 • 1 Institute of Journalism and Social Communication, University of Wrocław
 • 2 Department of Paediatric Bone Marrow Transplantation, Oncology and Haematology, University Teaching Hospital

Abstract

The paper presents results of research related to familiarity and understanding of home hospice term and shows how the social media discourse of palliative care looks like. Answers and conclusions are crucial for palliative care organisations as their existence depends on donors financial support which engagement is strongly related to communication activities performed by those organisations.

In the paper there has been presented opinions about public discussion about terminally ill children and its potential need for being treated as a taboo. The data whether futile medical care should be performed whatever the cost is also shown in the paper. Researchers asked also who should be responsible for executing management of hospices in Poland. The main conclusions focus on the necessity to intensify communication activities, especially by the professionals.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • DĄBROWSKA A., (2008), Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, Acta Universitatis Vratislaviensis nr 3060, Język a kultura, tom 20, Wrocław.

 • KWIECIŃSKA A., Z czym kojarzy się hospicjum, https://psycheon.pl/baza-wiedzy-psychoonkologia/z-czym-kojarzy-sie-hospicjum (22.05.2018).

 • DE WALDEN GAŁUSZKO K. (red.) 2006, Podstawy opieki paliatywnej, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa.

 • DANGEL T. (red.) (2011), Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego u dzieci, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Warszawa.

 • KICIOR B., Po co nam media – po co my mediom? Funkcje i oddziaływanie mediów masowych w społeczeństwie, Konteksty Społeczne | Social Contexts, 2018, Tom 6, Nr1.

 • MCQUAIL D.,(1994), Mass Communication Theory. An introduction, London, Sage.

 • SZMYD K, URBANIAK K., DYTMAN-STASIEŃKO A. (red.) (2017), Pozwólcie mi odejść w ramionach najbliższych, Wydawnictwo Inspiracje, Bielsko-Biała.

 • Antyweb, Megapanel PBI/Gemius, styczeń-czerwiec 2015, http://antyweb.pl/gemius-kto-w-polsce-korzysta-zfacebooka-i-twittera/ (04.07.2018)

 • SZYMCZUK I WSP., Media jako źródło wiedzy o zdrowiu, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, (2011), Tom 17, Nr 4.

 • GACKOWSKI T, BRYLSKA K., PATERA M. I IN., Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych, Laboratorium Badań Medioznawczych UW, Warszawa 2018.

 • Dziennik Ustaw Warszawa 17.04.2018, poz. 742

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search