Organisational Communication in the Age of Artificial Intelligence Development. Opportunities and Threats

Open access

Abstract

Organisational communication in the age of artificial intelligence (AI) development is an opportunity but also a challenge. Thanks to the changing media space and the development of technology, it is possible to automate work, increase the effectiveness and power of influence and distribution of content. However, they also raise questions concerning risks, ranging from those associated with the social area (reducing the number of jobs) to the ethics of communication and the ethics of the professional profession of public relations (still PR ethics or the AI ethics in PR). The article will outline the opportunities and concerns resulting from the use of AI in communication of an organisation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • GŁOMB K. JAKUBOWSKI M. KRAWCZYK A. KULISIEWICZ T. NOWAKOWSKI Z. ZŁOTNICKI A. GAJDEROWICZ T. (2019) KOMpetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030 Warszawa Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” Fundacja Naukowa Evidence Institute.

 • KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M. (2010) Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.

 • KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M. (2013) Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.

 • KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M. (2015) Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się Difin SA.

 • ŁASZCZYCA P. (2017) Człowiek i jego maszyny. Operatorzy i protezy [in:] Filo-Sofija Nr 39 (2017/4/I Z PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII (VI) s. 49-64.

 • Gartner (2018) Gartner Says Self-Service Analytics and BI Users Will Produce More Analysis Than Data Scientists Will by 2019 [online: November 20 2019] https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-01-25-gartner-says-self-service-analytics-and-bi-users-will-produce-more-analysis-than-data-scientists-will-by-2019.

 • MSL & Publicis Sapient (2018) Powered by AI. Communications and Marketing in the Algorithm Age [online: September 9 2018] https://mslgroup.com/insights-thought-leadership/powered-by-ai.

 • Oxford Dictionary [online: March 7 2019] https://www.lexico.com/en/definition/artificial_intelligence.

 • Oracle (2019) Czym jest sztuczna inteligencja? [online: September 15 2019] https://www.oracle.com/pl/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.html.

 • McKinsley & Company (2018) Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce” [online: November 20 2019] http://przemysl-40.pl/wp-content/uploads/2018-Ramię-w-ramię-z-robotem-Raport-McKinsey.pdf.

 • Ramaswamy S. (2017) How Companies Are Already Using AI [online: November 20 2019] https://hbr.org/2017/04/how-companies-are-already-using-ai.

 • Valin J. (2018) Humans still needed. An analysis of skills and tools in public relations [online: June 15 2018] https://www.cipr.co.uk/sites/default/files/11497_CIPR_AIinPR_A4_v7.pdf.

 • Żebruń K. (2019) Trendy w nowych technologiach - czy wszystkie nam się spodobają? [online: November 20 2019] http://www.benchmark.pl/aktualnosci/dziesiec-najwazniejszych-trendow-w-technologiach.html.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 51 51 10
PDF Downloads 66 66 28