Mass Automated Internet Analysis and Cyberspace Transparency

Open access

Abstract

One of the roles of media research is to explain social phenomena. The Internet became a place where society expresses itself and where society could be influenced or even manipulated. Therefore, online communication analysis becomes a tool that is expected to guarantee the transparency of the social communication process. Unfortunately, the size of the Internet makes analysis difficult, and traditional methods of analysing communication are not always enough or force the researcher to focus on a fragmentary data. The author asks a question which research methods are suitable for Internet research and allow to improve transparency. It focuses on the method group referred to in the article as Mass Automated Internet Analysis. In the final part, the author shows examples of several – existing or being developed – research methods and techniques (including data collection and data analysis field), what research methods can improve the quality of digital communications research.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ANDERSON CH. (2006) The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More Hyperion.

 • BABBIE E. (2005) The Basics of Social Research Wadsworth.

 • BERELSON B. (1952) Content Analysis in Communication Research Free Press.

 • BRIN S. PAGE L. (1998) The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine [in:] Seventh International World-Wide Web Conference (WWW 1998) April 14-18 1998 Brisbane Australia.

 • CASTELLS M. (2000) The Rise of the Network Society Cambridge.

 • CROUCH C. (2004) Post-Democracy Polity Press.

 • DAVIES H. (2015) Ted Cruz campaign using firm that harvested data on millions of unwitting Facebook users „The Guardian” 2015-12-11 https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign-facebook-user-data.

 • DOBOSZ K. (2012) Przeszukiwanie zasobów Internetu Warszawa PJATK.

 • GAŁCZYŃSKA M. (2019) Śledztwo Onetu. Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości czyli „za czynienie dobra nie wsadzamy” https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sledztwo-onetu-farma-trolli-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-czyli-za-czynienie-dobra/j6hwp7f

 • GATES B. HEMINGWAY C. (2000) Business at The Speed of Thought: Succeeding in the Digital Economy Penguin.

 • GOGOŁEK W. JARUGA D. (2016) Z badań nad systemem rafinacji sieciowej Identyfikacja sentymentów „Media Studies” 4 (67) 2016 http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2016_4_67&content=gogolek&lang=pl.

 • GRUSZCZYŃSKI W. OGRODNICZUK M. (2016) JASNOPIS czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych Warszawa.

 • GUNNING R. (1952) The Technique of Clear Writing. McGraw-Hill.

 • KASPERSKI M. BOGUSKA-TORBICZ A. (2008) Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce Gliwice Helion.

 • KAUSHIK A. (2009) Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity Sybex.

 • KREJTZ K. (2012) W jaki sposób badać kulturę wypowiedzi w internecie [in:] Krejtz K. (ed.) Internetowa kultura obrażania? Warszawa SWPS.

 • MAYER-SCHÖNBERGER V. CUKIER K. (2014) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live Work and Think.

 • PŁANETA P. (2018) Komputerowa analiza tekstu w dyskursach medialnych [in:] Szymańska A. Lisowska-Magdziarz M. Hess A. (ed.) Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie Kraków.

 • ROBAK M. (2017) Lęk przed ciasteczkami a realna ochrona prywatności [in:] Szetela M. Kaleta M. Piech K. PIECH M. (ed.) Zaplątani w sieci. Społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów Toruń.

 • ROBAK M. (2017b) Analityka internetowa i jej potencjał w trzecim sektorze „Kultura – Media – Teologia” 2017 (30) vol. 7 pp. 52-69.

 • ROBAK M. (2018) Ograniczenia badań aplikacji wobec batalii o prywatność [in:] Gackowski T. Brylska K. Patera M. (ed.) Komunikowanie w świecie aplikacji Warszawa.

 • ROBAK M. (2018b) Analiza porównawcza stron diecezji w Polsce metodą WebScan [in:] Olędzki J. (ed.) Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach Warszawa.

 • SNOWDEN E. (2019) Pamięć nieulotna Kraków.

 • SZPUNAR M. (2018) Nowe media – nowe metody badawcze? [in:] Szymańska A. Lisowska-Magdziarz M. Hess A. (ed.) Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie Kraków.

 • WASSERMAN S. FAUST K. (1994) Social Network Analysis. Methods and Applications Cambridge.

 • WIMMER R. DOMINICK J. (2006). Mass Media Research. An Introduction Wadsworth.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 26 26 12
PDF Downloads 22 22 11