Mass Automated Internet Analysis and Cyberspace Transparency

 • 1 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologii, Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa

Abstract

One of the roles of media research is to explain social phenomena. The Internet became a place where society expresses itself and where society could be influenced or even manipulated. Therefore, online communication analysis becomes a tool that is expected to guarantee the transparency of the social communication process. Unfortunately, the size of the Internet makes analysis difficult, and traditional methods of analysing communication are not always enough or force the researcher to focus on a fragmentary data. The author asks a question which research methods are suitable for Internet research and allow to improve transparency. It focuses on the method group referred to in the article as Mass Automated Internet Analysis. In the final part, the author shows examples of several – existing or being developed – research methods and techniques (including data collection and data analysis field), what research methods can improve the quality of digital communications research.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ANDERSON CH. (2006), The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More, Hyperion.

 • BABBIE E. (2005), The Basics of Social Research, Wadsworth.

 • BERELSON B. (1952), Content Analysis in Communication Research, Free Press.

 • BRIN S., PAGE L. (1998), The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, [in:] Seventh International World-Wide Web Conference (WWW 1998), April 14-18, 1998, Brisbane, Australia.

 • CASTELLS, M. (2000), The Rise of the Network Society, Cambridge.

 • CROUCH C. (2004), Post-Democracy, Polity Press.

 • DAVIES H. (2015), Ted Cruz campaign using firm that harvested data on millions of unwitting Facebook users, „The Guardian”, 2015-12-11, https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign-facebook-user-data.

 • DOBOSZ K. (2012), Przeszukiwanie zasobów Internetu, Warszawa, PJATK.

 • GAŁCZYŃSKA M. (2019), Śledztwo Onetu. Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli „za czynienie dobra nie wsadzamy”, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sledztwo-onetu-farma-trolli-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-czyli-za-czynienie-dobra/j6hwp7f

 • GATES B., HEMINGWAY C. (2000), Business at The Speed of Thought: Succeeding in the Digital Economy, Penguin.

 • GOGOŁEK W., JARUGA D. (2016), Z badań nad systemem rafinacji sieciowej Identyfikacja sentymentów, „Media Studies” 4 (67) 2016, http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2016_4_67&content=gogolek&lang=pl.

 • GRUSZCZYŃSKI W., OGRODNICZUK M. (2016), JASNOPIS czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Warszawa.

 • GUNNING R. (1952), The Technique of Clear Writing. McGraw-Hill.

 • KASPERSKI M., BOGUSKA-TORBICZ A. (2008), Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Gliwice, Helion.

 • KAUSHIK A. (2009), Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity, Sybex.

 • KREJTZ K. (2012), W jaki sposób badać kulturę wypowiedzi w internecie, [in:] Krejtz K. (ed.), Internetowa kultura obrażania?, Warszawa, SWPS.

 • MAYER-SCHÖNBERGER V., CUKIER K. (2014), Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think.

 • PŁANETA P. (2018), Komputerowa analiza tekstu w dyskursach medialnych, [in:] Szymańska A., Lisowska-Magdziarz M., Hess A. (ed.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków.

 • ROBAK M. (2017), Lęk przed ciasteczkami a realna ochrona prywatności, [in:] Szetela M., Kaleta M., Piech K., PIECH M. (ed.), Zaplątani w sieci. Społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów, Toruń.

 • ROBAK M. (2017b), Analityka internetowa i jej potencjał w trzecim sektorze, „Kultura – Media – Teologia”, 2017 (30) vol. 7, pp. 52-69.

 • ROBAK M. (2018), Ograniczenia badań aplikacji wobec batalii o prywatność, [in:] Gackowski T., Brylska K., Patera M. (ed.), Komunikowanie w świecie aplikacji, Warszawa.

 • ROBAK M. (2018b), Analiza porównawcza stron diecezji w Polsce metodą WebScan, [in:] Olędzki J. (ed.), Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, Warszawa.

 • SNOWDEN E. (2019), Pamięć nieulotna, Kraków.

 • SZPUNAR M. (2018), Nowe media – nowe metody badawcze?, [in:] Szymańska A., Lisowska-Magdziarz M., Hess A. (ed.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków.

 • WASSERMAN S., FAUST K. (1994), Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge.

 • WIMMER R., DOMINICK J. (2006). Mass Media Research. An Introduction, Wadsworth.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search