On the Way to Online Communication. On the Content and the Language of “Nowy Akapit” Magazine

Open access

Abstract

The following article is devoted to the discussion about the structure, linguistic phenomena and genres occurring in the newspaper edited by the students of Polish Philology at the University of Rzeszów, who belong to the Student Journalists’ Club. Besides discussing topics of interest to young people, the article also describes the language used by the editors of the magazine, including references to poetry, songs or advertising slogans. Furthermore, press genres presented in the journal are briefly discussed. Finally, the article also draws attention to the readership of the press in Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BOGDAŃSKA J. (2016) Między prasą a cyberprzestrzenią. Analiza porównawcza gazety i serwisu www na przykładzie „Dziennika Łódzkiego” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2 (32) 149-165.

 • FERNANDES F. ALTURAS B. (2013) Press Consumption in the Digital Age: Habits and Needs Regarding Online Press. Academy of Marketing Annual Conference – 8th-11th July 2013.

 • GRZECHNIK J. (2018) Media studenckie i akademickie w Polsce. Wczoraj – dziś – jutro Nowy Targ: Wydawnictwo ToC.

 • HASHIM N. H. HASAN H. SINNAPAN S. (2007) Australian Online Newspapers: A Website content analysis approach to measure interactivity. 18th Australian Conference on Information Systems. Wollongong: University of Wollongong.

 • JAROSZ M. (2016) Czy treści prasy drukowanej można przenieść do sieci w relacji 1:1? „Case study” na podstawie „Dziennika Gazety Prawnej” i portalu Dziennik.pl Zeszyty Prasoznawcze 2 (226) 464-476.

 • KITA M. (2011) Spojrzenie językoznawcy na język prasy (rec.: Maria Wojtak Głosy teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy) Postscriptum Polonistyczne 2 (8) 299-305.

 • KOLODZY J. (2006) Convergence journalism. Writing and reporting across the news media. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

 • KREFT J. (2010) Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu gazet do ich internetowych wydań Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 15 63-70.

 • KUIKEN J. SCHUTH A. SPITTERS M. MARX M. (2017). Effective Headlines of Newspaper Articles in a Digital Environment Digital Journalism 5 1300-1314.

 • KUREK O. (2012) Media studenckie w Polsce Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 1 56-67.

 • LUBAŚ W. (2012) Słownictwo potoczne w mediach [in:] Kita M. Ślawska M. (eds.) Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze vol. 1 Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 193-209.

 • PISAREK W. (2012) Język w mediach media w języku [in:] Kita M. Ślawska M. (eds.) Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze vol. 1 Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 113-125.

 • RÓŻYCKA M. (2014) Transformacja prasy w erze mediów cyfrowych. Studium przypadku „Gazety Wyborczej” Zarządzanie Mediami 2 (3) 111-127.

 • ŻYDEK-BEDNARCZUK U. (2016) Od gazety papierowej do gazety w Internecie – rozwój i zmiany Stylistyka 25 309-318.

 • http://businessinsider.com.pl/media/prasa/sprzedaz-tygodnikow-opinii-w-i-polroczu-2016-roku/y149xpc [online: 21 March 2017]

 • http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF [online: 22 March 2017]

 • https://issuu.com/klubdziennikarzystudenckich [online: 13 March 2017]

 • http://www.komputerswiat.pl/poradniki/poradnik-kupujacego/internet/e-prasa/2010/05/prasa-elektroniczna-czy-to-ma-sens.aspx [online: 21 March 2017]

 • http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20RYNEK%2011-02-2014%20(R)%20word%20IWP-1.pdf s. 29-33 [online: 23 March 2017]

 • http://wyborcza.pl/1,91446,15488629,Badanie__Czytelnictwo_prasy_wzrosnie_dzieki_wersjom.html [online: 23 March 2017]

 • http://www.zkdp.pl/attachments/article/517/Raport%20RYNEK%2011-02-2014%20(R)%20word%20IWP.pdf [online: 20 March 2017]

 • “Nowy Akapit” 1 April 2015

 • “Nowy Akapit” 2 November 2015

 • “Nowy Akapit” 3-4 December 2015/January 2016

 • „Nowy Akapit” 5 March 2016

 • „Nowy Akapit” 6 May 2016

 • “Nowy Akapit” 7 October 2016

 • “Nowy Akapit” 8 November 2016

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 37 37 15
PDF Downloads 34 34 15