On the Way to Online Communication. On the Content and the Language of “Nowy Akapit” Magazine

 • 1 University of Rzeszów, Institute of Polish Philology, Faculty of Philology, 35-315, Rzeszów

Abstract

The following article is devoted to the discussion about the structure, linguistic phenomena and genres occurring in the newspaper edited by the students of Polish Philology at the University of Rzeszów, who belong to the Student Journalists’ Club. Besides discussing topics of interest to young people, the article also describes the language used by the editors of the magazine, including references to poetry, songs or advertising slogans. Furthermore, press genres presented in the journal are briefly discussed. Finally, the article also draws attention to the readership of the press in Poland.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • BOGDAŃSKA J. (2016) Między prasą a cyberprzestrzenią. Analiza porównawcza gazety i serwisu www na przykładzie „Dziennika Łódzkiego”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2 (32), 149-165.

 • FERNANDES, F. ALTURAS, B. (2013) Press Consumption in the Digital Age: Habits and Needs Regarding Online Press. Academy of Marketing Annual Conference – 8th-11th, July 2013.

 • GRZECHNIK J. (2018) Media studenckie i akademickie w Polsce. Wczoraj – dziś – jutro, Nowy Targ: Wydawnictwo ToC.

 • HASHIM, N. H., HASAN, H., SINNAPAN, S. (2007) Australian Online Newspapers: A Website content analysis approach to measure interactivity. 18th Australian Conference on Information Systems. Wollongong: University of Wollongong.

 • JAROSZ M. (2016) Czy treści prasy drukowanej można przenieść do sieci w relacji 1:1? „Case study” na podstawie „Dziennika Gazety Prawnej” i portalu Dziennik.pl, Zeszyty Prasoznawcze, 2 (226), 464-476.

 • KITA M. (2011) Spojrzenie językoznawcy na język prasy (rec.: Maria Wojtak, Głosy teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy), Postscriptum Polonistyczne, 2 (8), 299-305.

 • KOLODZY, J. (2006) Convergence journalism. Writing and reporting across the news media. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

 • KREFT J. (2010) Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu gazet do ich internetowych wydań, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 15, 63-70.

 • KUIKEN, J., SCHUTH, A., SPITTERS, M., MARX, M. (2017). Effective Headlines of Newspaper Articles in a Digital Environment, Digital Journalism 5, 1300-1314.

 • KUREK O. (2012) Media studenckie w Polsce, Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna”, 1, 56-67.

 • LUBAŚ W. (2012) Słownictwo potoczne w mediach [in:] Kita M., Ślawska M. (eds.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze, vol. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 193-209.

 • PISAREK W. (2012) Język w mediach, media w języku [in:] Kita M., Ślawska M. (eds.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze, vol. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 113-125.

 • RÓŻYCKA M. (2014) Transformacja prasy w erze mediów cyfrowych. Studium przypadku „Gazety Wyborczej”, Zarządzanie Mediami, 2 (3), 111-127.

 • ŻYDEK-BEDNARCZUK U. (2016) Od gazety papierowej do gazety w Internecie – rozwój i zmiany, Stylistyka, 25, 309-318.

 • “Nowy Akapit” 1, April 2015

 • “Nowy Akapit” 2, November 2015

 • “Nowy Akapit” 3-4, December 2015/January 2016

 • „Nowy Akapit” 5, March 2016

 • „Nowy Akapit” 6, May 2016

 • “Nowy Akapit” 7, October 2016

 • “Nowy Akapit” 8, November 2016

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche