Internet and Mobile Applications in Work Life and Private Life of Digital Marketers - Methodology of Research

Open access

Abstract

The goal of the article is to declare and describe the methodology of research about Internet and mobile applications in work life and private life of digitals marketers. This article is a reflection on the research methods used, their adequacy and potential results that the research team should achieve during the research. The article is the justification for the selected research method (both quantitative and qualitative), describes the research group. The authors, based on the pilot study, also make some conclusions, which will then be verified using subsequent - more extensive and implemented on a larger scale research tools.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • AOUIL B. SIEDLACZEK J. Osobowościowe determinanty dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu wśród uczniów gimnazjum liceum oraz studentów In: Aouil B. Czerwiński K. Wosik-Kawala eds. Internet w psychologii psychologia w Internecie. Toruń Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium 2011

 • BRYMAN A. Quantitative and qualitative research: further reflections on their integration in: Brannen J. Mixing Methods: Quantitative and Qualitative Research Aldershot Avebury 1992

 • DEMBIŃSKA A. OCHNIK D. Use of Internet and its Addictive risk among Polish students – comparative analysis over a seven year period In: Polish Journal of Applied Psychology vo. 12 (4) 2014

 • DENZIN N.K. The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Methods London 1970

 • FLICK U. Projektowanie badania jakościowego Wydawnictwo PWN 2010

 • GACKOWSKI T. (red.) Metodologie badań medioznawczych Oficyna Wydawnicza Aspra-JR Warszawa 2014

 • JEMIELNIAK D. Badania jakościowe. T. 1 Podejścia i teorie Wydawnictwo PWN 2012

 • JEMIELNIAK D. Badania jakościowe. T. 2 Metody i narzędzia Wydawnictwo PWN 2012

 • MACIK R. (2014). Ankiety internetowe w percepcji osób korzystających i niekorzystających z nich w pracy zawodowej [Web Surveys (Cawi) Perception by Marketing Professionals Classified as Cawi Users and Non-Users]. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 195. 125-139.

 • MIŃSKI R. (2017) Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych in: Przegląd Socjologii Jakościowej XIII/2017 (3) 30-51

 • NOWAK S. Metodologia Badań Społecznych Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007

 • YOUNG K.S. (1998). Internet addiction: The emergence of new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior http://pbi.org.pl/badania/jak-to-dziala/ dostęp: 11.10.2019

 • https://www.internetstandard.pl/news/Metodologia-badania-Megapanel-PBI-Gemius-w-pytaniach-i-odpowied-ziach,77518.html dostęp: 11.10.2019

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 26 26 11
PDF Downloads 22 22 11