Internet and Mobile Applications in Work Life and Private Life of Digital Marketers - Methodology of Research

 • 1 University of Information Technology and Management,
 • 2 University of Information Technology and Management,
 • 3 University of Information Technology and Management,
 • 4 University of Information Technology and Management,

Abstract

The goal of the article is to declare and describe the methodology of research about Internet and mobile applications in work life and private life of digitals marketers. This article is a reflection on the research methods used, their adequacy and potential results that the research team should achieve during the research. The article is the justification for the selected research method (both quantitative and qualitative), describes the research group. The authors, based on the pilot study, also make some conclusions, which will then be verified using subsequent - more extensive and implemented on a larger scale research tools.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • AOUIL B., SIEDLACZEK J., Osobowościowe determinanty dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu wśród uczniów gimnazjum, liceum oraz studentów, In: Aouil B., Czerwiński K., Wosik-Kawala eds. Internet w psychologii, psychologia w Internecie. Toruń, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, 2011

 • BRYMAN, A., Quantitative and qualitative research: further reflections on their integration, in: Brannen J., Mixing Methods: Quantitative and Qualitative Research, Aldershot, Avebury, 1992

 • DEMBIŃSKA A., OCHNIK D., Use of Internet and its Addictive risk among Polish students – comparative analysis over a seven year period, In: Polish Journal of Applied Psychology, vo. 12 (4), 2014

 • DENZIN N.K., The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, London 1970

 • FLICK, U., Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo PWN, 2010

 • GACKOWSKI, T. (red.), Metodologie badań medioznawczych, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2014

 • JEMIELNIAK, D., Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie, Wydawnictwo PWN, 2012

 • JEMIELNIAK, D., Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia, Wydawnictwo PWN, 2012

 • MACIK, R. (2014). Ankiety internetowe w percepcji osób korzystających i niekorzystających z nich w pracy zawodowej [Web Surveys (Cawi) Perception by Marketing Professionals Classified as Cawi Users and Non-Users]. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 195. 125-139.

 • MIŃSKI, R. (2017), Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych in: Przegląd Socjologii Jakościowej, XIII/2017 (3), 30-51

 • NOWAK, S., Metodologia Badań Społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

 • YOUNG K.S. (1998). Internet addiction: The emergence of new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior http://pbi.org.pl/badania/jak-to-dziala/ dostęp: 11.10.2019

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche