Instrumentality of Questions Asked as a Practical Competence Instructed by Schools and Mass Media

Abstract

The article presents difficulties in how to consciously construct questions in many ways. It seems to be essential in order to generate the need and willingness to get interested, delighted, fascinated and passionate. The author maintains that the competence of formulating right questions is useful in searching for inspiration and motivation, which results in creating new opportunities. It makes people aware of their mental resources and inspires them to search for more knowledge. A conclusion has been drawn that the contemporary people have been gradually losing the ability of asking questions. Therefore, in the modern world, as the author assures, wise men may be recognised by the questions they ask, and bright men by the replies.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ATKINSON M., CHOIS R.T. (2010), Coaching krok po kroku (Art & Science of Coaching: Step-by-Step System), New Dawn, Warszawa (Warsaw).

 • BAŁUTOWSKI D. (2017), Jak zadawać inspirujące pytania (How to Ask Inspiring Questions), Nowa Era, Article in PDF format, p. 10, [online: 19.11.2018; 21:15], https://www.nowaera.pl/pobieranie-pliku-9223b3c93fb4a0cb8864041b89651ded.pdf

 • BARAS R. (2015), Motivating Kids: How to raise great kids easily, e-book: By Happy in Life, Baras Ronid.

 • BENNEWICZ M. (2010), Coaching TAO, Wydawnictwo Maciej Bennewicz, Warszawa (Warsaw).

 • CHŁOPECKI J. (2002), Świat fabuły i świat akcji (The World of Narration and The World of Action) [in:] G. Kurczewski (ed.), Meandry tradycji, zakręty ponowoczesności (Meanders of Tradition, The Crossroads of Post-Modernity), Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów.

 • DEMBKOWSKI S., ELDRIDGE F., HUNTER I. (2014), Coaching kadry kierowniczej (Coaching for the Managerial Staff), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Warsaw).

 • GOBAN-KLAS T. (2015), Media i komunikowanie masowe (Mass media and Mass Communication, PWN, Warszawa (Warsaw).

 • GOLKA M. (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne (Barriers in Communication and (Dis)information, PWN, Warszawa (Warsaw).

 • KALL J. (2015), Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki. (Smartphone Branding. Mobile Brand Communication), Wolters Kluwer SA, Warszawa (Warsaw).

 • KUĆKA J., NOWAK M., SAWICA J., SZTAJERWALD K., WILCZYŃSKA M. (2013), M., Moc coachingu (The Power of Coaching), Helion, Gliwice.

 • LISOWSKA-MAGDZIARZ M. (2004), Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Uniwersytet Jagieloński, Kraków.

 • ŁĄCZYŃSKI M. (ed.), A. Rostkowska-Gerlach (2009), Metody badania wizerunku w mediach (Methods of Image Research in Media), CeDeWu.pl., Warszawa (Warsaw).

 • MARILEE A. (2007), M., Myślenie pytaniami. Zmień swoje pytania a zmienisz siebie, Studio Emka, Warszawa (Warsaw).

 • MECHŁO P., ROSTKOWSKA-GERLACH A. (2013), Cel. Odkryj, określ, osiągnij (Objective. Discover, Determine, Achieve), Helion S.A., Gliwice.

 • MICKIEWICZ A. (2013), Pan Tadeusz, Litteratursällskapet Ligatur, Skultuna, Sweden.

 • PERECHUDA K. (ed.) (2008), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą (Scenarios, Dialogues and Knowledge Management Processes), Difin, Warszawa (Warsaw).

 • POLSKI PORTAL KULTURY (1998). [online: 19.11.2018], http://cytaty.o.pl/albert-einstein-wazne-jest-by-nigdy-nie-przestac-pytac/

 • RZYCKA O. (2012), Menadżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągać rezultaty (Manager a Coach. How To Talk To Arrive At Results), Wolters Kluwer, Warszawa (Warsaw).

 • SAWICKI J.P. (2011), O strategii rozwijania krytycznego myślenia, Nowa Szkoła nr 6, Łódź.

 • SINEK S. (2013), Zacznij, od dlaczego (Start With Why), Helion S.A., Gliwice.

 • STOLTZFUS T. (2012), Sztuka zadawania pytań w coachingu (A Coach’s Guide to Powerful Asking Skills), Aetos Media Sp, z o.o., Wrocław.

 • SZEWCZYK M. (2015), Pragmatyczna instrumentalność czy źle stawiane pytania, Opracowanie zbiorowe, Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. (Pragmatic Instrumentality or Badly Asked Questions, Joint publication, Total Present. Theses on Contemporary Times. Professor Jerzy Chłopecki in memoriam. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 • WASILEWSKA-KAMIŃSKA E. (2016), Myślenie krytyczne, jako cel kształcenia. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (Warsaw).

 • WILSON C. (2015), New Business Coaching. Guideline to the Best Practices, MT Biznes, Warszawa (Warsaw).

 • ZARZYCKA R. (2017), Noni. Polinezyjski sekret zdrowia (Noni. The Polynesian Secret of Health), Vital, Białystok.

 • ZARZYCKA-BIENIAS R. (2018), Model GROW, jako pomoc w realizacji celów uczniów i nauczycieli w szkole, dla zespołów sportowców, kadry kierowniczej i pracowników oraz w życiu prywatnym, (GROW model as an aid in performing the objective of the students and teachers at schools, for sportsmen teams, managerial staff and employees and in private life), Karpacki Przegląd Naukowy [Scientific Review] 4 (28), Krosno.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search