Stereotypes of Refugees as Presented in the Media and the Reality of Problems Linked with Cultural Adaptation and Social Integration of the Immigrant Children.

Abstract

The situation of refugees living in Poland depends not only on legal aspects. A very important role is also played by social factors, which optionally condition and influence the status of foreigners in our country. One of them is undoubtedly the way of presenting the described phenomenon in the media, as well as the attitude of Poles to refugees, and how our country guarantees them protection and enables them to find their place in the new reality. Analysis of the problems of immigrant families in Poland may provide valuable information to research the problem of refugees in a European context.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BURCHILL S., DEVETAK R., LINKLATER A., PATTERSON M., REUS-SMIT C., TRUE J., (2006) Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa;

 • CASTLES S., MILLER M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

 • GÓRSKA K., KORCZAK L. (2014) Integracja w szkole dzieci z rodzin uchodźców [in:] Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 4, s. 18-32;

 • KAWCZYŃSKA-BUTRYM, Z. (2009) Migracje : wybrane zagadnienia, UMCS, Lublin;

 • KOWALSKA S. (2009) Status uchodźcy -wybrane aspekty prawne [in:] Pod wielkim dachem nieba : granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń;

 • LALAK D. (2007), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa;

 • MARYAŃSKI A. (1984), Migracje w świecie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;

 • MAZUROWSKA K. (2006) Uczeń z innego świata [in:] Psychologia w Szkole, nr 1, s. 67–75;

 • NIEDŹWIECKI D. (2010) Migracje i tożsamość : od teorii do analizy przypadku, Nomos, Kraków;

 • STAWICKI R. (2004) Proces integracji uznanych uchodźców ze społeczeństwem [in:] Polityka Społeczna, nr 5/6, s. 9-11;

 • ŻYŁA M., (2018) Exodus. Reportaż o uchodźcach i migracji, Znak, Kraków;

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search