Corporate Communication in Social Media with the Use of Linkedin

Open access

Abstract

The article presents the use of social media in the corporate communication processes between the company and the internal and external environment and the role that the relatively new social network LinkedIn plays in this act of communication. Secondary data analysis, with the subject literature and available research as the source of information, allowed to draw conclusions about the growing importance of social media in corporate communication and the significant role that LinkedIn fulfills in the act of communication with the stakeholders. It seems that along with the growth of communication needs, companies are constantly looking for new, integrated channels of communication with stakeholders, and recently their activities have moved to social media, where Facebook is the leader. Other social media, mainly LinkedIn, are overlooked, which may result in less effective corporate communication in social media by the companies.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BAJDAK A. (2014)Konsumenci wobec wykorzystywania nowych medióww komunikacji marketingowej [in:]

 • JERZYK E. ROGALA A. (ed.)Komunikacja rynkowa: Innowacje – Media – Design vol. 4. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A Warszawa.

 • BUDZYŃSKI W. (2002)Zarządzanie wizerunkiem firmy Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH.

 • BYLICKI P. KOŃCZAK J. (2018) Marka korporacyjna i jej komunikacja Warszawa Wydawnictwo Public Dialog.

 • GOŁAWSKA M. (1998)Definicje marki w literaturze i opinii ekspertów [in:]Krasiewicz G. (ed.) Marketing i Rynek vol.11. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A Warszawa.

 • KACZOROWSKA - SPYCHALSKA D. (2014)Marketing w mediach interaktywnych [in:] Muzahim Al-Noorachi (ed.) Współczesne wyzwania marketingowe – wybrane zagadnienia vol. 54. Studia i monografie Warszawa.

 • KOŃCZAK J. (2017) Rola komunikacji korporacyjnej w Polsce [in:] Jabłonowki M. (ed.) Studia Medioznawcze vol. 1. Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW Warszawa.

 • KOTLER P. BARICH H. (1991)A Framework for Marketing Image Management [in:] MichelmanP. Burrell L. (ed.) Sloane Management Review vol. 2. Massachusetts Institute of Technology Cambridge.

 • KOTLER P. KELLER K.L. (2013) Marketing Poznań Dom Wydawniczy REBIS.

 • KOTLER P. PFOERTSCH W. (2006)B2B Brand management HeidelbergSpringe.

 • KOTLER P. KARTAJAYA H. SETIAWA I. (2010) Marketing 3.0 Warszawa MT Biznes.

 • KRAMER J. (2013)System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i mądrości [in:] Bajdak A. (ed.)Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju vol. 5. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice.

 • KRYGIER J. (2014)Współczesne aspekty komunikacji marketingowej [in:] Muzahim Al-Noorachi (ed.) Współczesne wyzwania marketingowe – wybrane zagadnienia vol. 54. Studia i monografie Łódź Warszawa.

 • LAROCHE M. HABIB M.R. RICHARD M.O. SANKARANARAYANAN R. (2012) The effects of social media based brand communities on brand community markers value creation practices brand trust and brand loyalty [in:] GuittonM. (ed.) Computers in Human Behavior vol. 28. Elsevier B.V. Amsterdam.

 • MRU H. (2002)Zarządzanie marką Poznań Wydawnictwo Forum Naukowe.

 • OLĘDZKI J. (2006)Public relations w komunikacji społecznej [in:] Olędzki J. Tworzydło D. (ed.) Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju PWN Warszawa.

 • RHEINGOLD H. (1993)The virtualcommunity. Homesteading on the electronic frontier Reading MAAddison Wesley.

 • STANKIEWICZ J. (1990)Komunikowanie się w organizacjach WrocławWydawnictwo Astrum.

 • WITCZAK O. (2013)Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa [in:] Bajdak A. (ed.) Komunikacja marketingowa – współczesne wyzwania i kierunki rozwoju vol. 140. Wydawnictwo UE w Katowicach Katowice.

 • WOJCIK K. (2009) Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem WarszawaWydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • SAWERS P. (2014)LinkedIn: The evolution of a publishing platform [online:November 62013] http://thenextweb.com/media/2014/03/20/groups-news-influencers-building-news-publishingsystem-linkedin/#gref

 • BYLICKI P. BORKOWSKA K. (2018)Raport: Rola komunikacji korporacyjnej Public Dialog [online: October 21 2018] https://www.researchgate.net/publication/314114395_Role_of_corporate_communication_Rola_komunikacji_korporacyjnej

 • AWAN A. (2017)The Power of LinkedIn’s 500 Million Member Community [online:November17 2018] https://blog.linkedin.com/2017/april/24/the-power-of-linkedins-500-million-community

 • KANIA A. (2018)LinkedIn: najciekawsze polskie strony firmowe [online: November 18 2018] https://nowymarketing.pl/a/18999,linkedin-najciekawsze-polskie-strony-firmowe-przeglad

 • HEKMAN P. (2018)Polscy biznesmeni w mediach społecznościowych. LinkedIn niekwestionowanymliderem [online: November 18 2018] http://wyborcza.pl/7,156282,23317546,polski-biznes-w-mediach-spolecznosciowych-linkedin-niekwestionowanym.html

 • READ A. (2018) The State of Social 2018 Report: Your Guide to Latest Social Media Marketing [online: November 12 2018] https://blog.bufferapp.com/state-of-social-2018

 • TAPSCOTT D. (2012)How open is your organizational culture in this Social World? [online: November 14 2018] http://impact99.ca/how-open-is-your-organizational-culture-in-this-social-world/

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 488 488 29
PDF Downloads 379 379 27