Corporate Communication in Social Media with the Use of Linkedin

Abstract

The article presents the use of social media in the corporate communication processes between the company and the internal and external environment and the role that the relatively new social network LinkedIn plays in this act of communication. Secondary data analysis, with the subject literature and available research as the source of information, allowed to draw conclusions about the growing importance of social media in corporate communication and the significant role that LinkedIn fulfills in the act of communication with the stakeholders. It seems that along with the growth of communication needs, companies are constantly looking for new, integrated channels of communication with stakeholders, and recently their activities have moved to social media, where Facebook is the leader. Other social media, mainly LinkedIn, are overlooked, which may result in less effective corporate communication in social media by the companies.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BAJDAK A. (2014)Konsumenci wobec wykorzystywania nowych medióww komunikacji marketingowej, [in:]

 • JERZYK E., ROGALA A. (ed.),Komunikacja rynkowa: Innowacje – Media – Design, vol. 4., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, Warszawa.

 • BUDZYŃSKI W. (2002),Zarządzanie wizerunkiem firmy, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

 • BYLICKI P., KOŃCZAK J. (2018), Marka korporacyjna i jej komunikacja, Warszawa, Wydawnictwo Public Dialog.

 • GOŁAWSKA M. (1998)Definicje marki w literaturze i opinii ekspertów, [in:]Krasiewicz G. (ed.), Marketing i Rynek, vol.11., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, Warszawa.

 • KACZOROWSKA - SPYCHALSKA D. (2014)Marketing w mediach interaktywnych, [in:] Muzahim Al-Noorachi (ed.), Współczesne wyzwania marketingowe – wybrane zagadnienia, vol. 54., Studia i monografie, Warszawa.

 • KOŃCZAK J. (2017) Rola komunikacji korporacyjnej w Polsce, [in:] Jabłonowki M. (ed.), Studia Medioznawcze, vol. 1., Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Warszawa.

 • KOTLER P., BARICH H. (1991)A Framework for Marketing Image Management, [in:] MichelmanP., Burrell L. (ed.), Sloane Management Review, vol. 2., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.

 • KOTLER P., KELLER K.L. (2013), Marketing, Poznań, Dom Wydawniczy REBIS.

 • KOTLER P., PFOERTSCH W. (2006),B2B Brand management, Heidelberg,Springe.

 • KOTLER, P., KARTAJAYA, H., SETIAWA, I. (2010), Marketing 3.0, Warszawa, MT Biznes.

 • KRAMER J. (2013)System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i mądrości, [in:] Bajdak A. (ed.),Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, vol. 5., Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

 • KRYGIER J. (2014)Współczesne aspekty komunikacji marketingowej, [in:] Muzahim Al-Noorachi (ed.), Współczesne wyzwania marketingowe – wybrane zagadnienia, vol. 54., Studia i monografie, Łódź, Warszawa.

 • LAROCHE M., HABIB M.R., RICHARD M.O., SANKARANARAYANAN R. (2012) The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty, [in:] GuittonM. (ed.), Computers in Human Behavior, vol. 28., Elsevier B.V., Amsterdam.

 • MRU H. (2002),Zarządzanie marką, Poznań, Wydawnictwo Forum Naukowe.

 • OLĘDZKI J. (2006)Public relations w komunikacji społecznej, [in:] Olędzki J., Tworzydło D. (ed.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa.

 • RHEINGOLD H. (1993),The virtualcommunity. Homesteading on the electronic frontier, Reading MA,Addison Wesley.

 • STANKIEWICZ J. (1990),Komunikowanie się w organizacjach, Wrocław,Wydawnictwo Astrum.

 • WITCZAK O. (2013)Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, [in:] Bajdak A. (ed.), Komunikacja marketingowa – współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, vol. 140., Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.

 • WOJCIK K. (2009), Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa,Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • SAWERS P. (2014),LinkedIn: The evolution of a publishing platform [online:November 6,2013], http://thenextweb.com/media/2014/03/20/groups-news-influencers-building-news-publishingsystem-linkedin/#gref

 • BYLICKI P., BORKOWSKA K. (2018),Raport: Rola komunikacji korporacyjnej, Public Dialog [online: October 21, 2018], https://www.researchgate.net/publication/314114395_Role_of_corporate_communication_Rola_komunikacji_korporacyjnej

 • AWAN A. (2017),The Power of LinkedIn’s 500 Million Member Community [online:November17, 2018], https://blog.linkedin.com/2017/april/24/the-power-of-linkedins-500-million-community

 • KANIA A. (2018),LinkedIn: najciekawsze polskie strony firmowe [online: November 18, 2018], https://nowymarketing.pl/a/18999,linkedin-najciekawsze-polskie-strony-firmowe-przeglad

 • HEKMAN P. (2018),Polscy biznesmeni w mediach społecznościowych. LinkedIn niekwestionowanymliderem [online: November 18, 2018] http://wyborcza.pl/7,156282,23317546,polski-biznes-w-mediach-spolecznosciowych-linkedin-niekwestionowanym.html

 • READ A. (2018), The State of Social 2018 Report: Your Guide to Latest Social Media Marketing [online: November 12, 2018], https://blog.bufferapp.com/state-of-social-2018

 • TAPSCOTT, D. (2012),How open is your organizational culture in this Social World? [online: November 14, 2018], http://impact99.ca/how-open-is-your-organizational-culture-in-this-social-world/

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search