The Individual Aspect of Participation in TV Reality Show On The Example of a Music Talent Show – Case Study

 • 1 Ph. D. student, University of Information Technology and Management in, Rzeszow, Poland

Abstract

This article deals with issues related to musical programs such as talent shows. The author focused on the participant’s form examining the changes that took place in their life after taking part in the show. Based on numerous sources and because of the theoretical analysis, the author classified the traits of participants who succeed after the program. In the final part of the following paper, the author categorized are the changes that occur in the life of the program participant.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BOETTNER-LUBOWSKI R., ŁUBOWICZ E. (2012), La Televisione Italian: Bezkresy hedonizmu I zabawy: „Dyskurs: Pismo naukowo-Artystyczne ASP in Wrocław”, Wrocław 2012.

 • BOGUNIA-BOROWSKA M. (2012), Fenomen telewizji - interpretacje socjologiczne i kulturowe: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

 • Borhulevych L. (2016), Medialne formy popularyzacji muzyki poważnej: „Rozprawy Społeczne”, 2016, no 3, Vol. 10, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II in Biała Podlaska, Biała Podlaska 2016.

 • GODZIC W. (2004),Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, [in:] Dziennikarstwo i świat mediów: Z. Bauer, E. Chudziński [ed.], TAiWPN Uniwersitas, Kraków 2004.

 • GODZIC W. (2007), Znani z tego, że są znani, WAiP, 2007.

 • JUPOWICZ-GINALSKA A. (2012), Jurorem być, czyli rzecz o komisjach sędziowskich w pro-gramach talent show: „Rocznikbiologiczno-prasoznawczy”, Vol. 4/15, book 2, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego in Kielce, Kielce 2012.

 • KURCZEWSKA I. (2013), The Road to interactivity, The Influence of Media Convergence on Talent Show Programs: “Kultura Popularna”, 2013, No 4 (38), Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa 2013.

 • LAKOMY M., LAKOMY L. (2013), Hazardyzacja mediów: „Rocznik Prasoznawczy”: Vol. 7, Wyższa Szkoła Hu- manitas, Sosnowiec 2013.

 • MALIŃSKI J. (2017), Kapitał uwagi jako skutek powstania mediów społecznościowych: „Adeptus pismo humanistów”, no 10/2017, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017.

 • MCQUAIL D. (2008), Teoria komunikowania masowego: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

 • MIELCZAREK T. (2016), Telewizja w Polsce w latach 1989-2013: „Rocznik historii prasy polskiej”, 2016, T. XIX Z. 1 no 41.

 • MROZOWSKI M. (2001), Media masowe - władza rozrywka i biznes: Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.

 • NOWAK K., NECKAR J. (2015), Empiryczna weryfikacja dymensjonalnego ujęcia psychopatii: „Studia Psychologica” 2015, Vol. 8, FOLIA 183, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej in Kraków, Kraków 2013.

 • OSTASZEWSKA A. (2012), Popkulturowe ramy tożsamości. Media kultura popularna, internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości: Ośrodek rozwoju edukacji, 2012.

 • RUTH N., SCHRAMM H. (2016), German Music talent shows, [in:] “Perspectives on German Popular music”, (ed.) Michael Ahlers, Christoph Jacke, Taylor & Francis Ltd 2016.

 • SZYNOL A. (2012), Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce, „Dziennikarstwo i media” 2012, no 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

 • WEI J. (2016), I’m the Next American Idol: Cooling Out, Acoounts, and Perseverance at Reality Talent Show Auditions, Symbolic Interaction: “Society for the Study of Symbolic Interaction”, Vol. 39, Issue 1, 2016.

 • WOŹNIAK U. (2013), Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych: „Studia de Cultura” 2013, no 5, FOLIA 135, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej in Kraków, Kraków 2013.

 • Kultura.onet.pl, http://muzyka.onet.pl/rock/juan-carlos-cano-w-meksyku-jestem-bardziej-znany-niz-w-polsce/mkxf8/, 3rd Feb 2018.

 • Last.fm, https://www.last.fm/pl/music/Enclose/+wiki/, 3rd Feb 2018.

 • Muzyka.interia.pl, http://muzyka.interia.pl/raporty/raport-x-factor/x-factor/news-artem-furman-po-zwyciestwie-w-x-factor-wygrana-nie-pojdzie-n,nId,1666252, 3rd Feb 2018.

 • Muzyka.interia.pl, http://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-juan-carlos-cano-wyrzut-emocji-masqueradelast-of-the-real,nId,2318875, 3rd Feb 2018.

 • Muzyka.onet.pl, http://muzyka.onet.pl/juan-carlos-cano/, 3rd Feb 2018.

 • Rezmer P., O babciach na koncertach i angażu w Velvet Revolver: http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/enclose-o-babciach-na-koncertach-i-angazu-w-velvet-revolver,3269259,2,art,t,id,n,tm.html, 3rd Feb 2018.

 • Rozrywka.dziennik.pl, http://rozrywka.dziennik.pl/telewizja/artykuly/460698,artem-furman-zwyciezyl-4-edycje-x-factor.html/, 3rd Feb 2018.

 • Tylko muzyka. Must be the music, http://www.polsat.pl/program/tylko-muzyka-must-be-the-music/, 27th Jan 2018.

 • Voice of Poland, http://voice.tvp.pl/, 27th Jan 2018.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search