#Instalanguage, The Latest Trends in the Polish Language As a Result of the Expansion of Digital Forms of Communication

Open access

Abstract

The publication presents how the Internet and new trends in modern communication influence the Polish language. Digital forms of communication provoke people to use language shortcuts, borrowings and make users do not care about language correctness. The author attempts to outline the future development of the Polish language.

DZIOBA R. (2005), Netspeak - nową hybrydą językową, [in:] Dytman-Stasieńko A., Stasieńko J. (ed.), Język @ multimedia, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

GĄSIOR M. (2013), Szał hashtagów, czyli #poconamteznaki [online 26 November 2017], http://natemat.pl/57707,szal-hashtagow-czyli-poconamteznaki.

GOBAN-KLAS T. (2007), Nadchodzące społeczeństwo medialne, Chowanna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice [online 27 November 2017], http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2007-t2/Chowanna-r2007-t2-s37-51/Chowanna-r2007-t2-s37-51.pdf.

GÓRSKA-OLESIŃSKA M. (2003), Netspeak - nowe medium, [in:] Liternet.pl, ed. P. Marecki, RABID, Kraków.

GRYBOSIOWA A. (2003), Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku (na materiale polskim) [in:] Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice [online 26 November 2017], http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/artykuly/AG_dynamika.pdf.

GRZENIA J. (2007), Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KOPEĆ J. (2015), Hashtagi, ćwierkanie i świat jako baza danych, Antropologia Surfingu [online 26 November 2017], https://web.archive.org/web/20150406032842/http://surfing.wymiarywiedzy.pl/hashtagi-cwierkanie-i-swiat-jako-baza-danych/.

MALINOWSKI M. (2003), O co chodziło Rejowi… [online 26 November 2017], https://obcyjezykpolski.pl/o-co-chodzilo-rejowi/.

OŻÓG K. (2004), Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: wybrane zagadnienia, Otwarty Rozdział, Rzeszów.

REJ M. (1562), Do tego, co czytał, [online 06.01.2018] https://obcyjezykpolski.pl/o-co-chodzilo-rejowi/

SANDORSKA J., SZŁAPIŃSKI W. (2016), Język w Internecie, uproszczony w komunikacji [online 26 November 2017], https://lingwistykapraktyczna.wordpress.com/2016/03/16/jezyk-w-internecie-uproszczony-w-komunikacji/

SKUDRZYK A., (2014), Homo videns - nowe media a język nowego pokolenia, [in:] Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, T.2, ed. Węsierska K., Moćko N. , Katowice, Uniwersytet Śląski, 2014

ŚWIECH A. (2003), Internet - sposób na literaturę? Wątki internetowe w polskiej science fiction, [in:] Liternet. pl, ed. P. Marecki, RABID, Kraków.

WALKIEWICZ A. (2012), Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, Teksty z ULICY nr 14 Zeszyt memetyczny, Katowice [online 27 November 2017], http://www.memetyka.us.edu.pl/dokumenty/pliki/zm14_2012_Walkiewicz.pdf.

Męskie Pisanie (2013), http://meskiepisanie.pl/stracone-pokolenie/, online 26.11.2017.

Miejski Słownik Slangu i Mowy Potocznej, http://www.miejski.pl/slowo-SWAG, online 26.11.2017.

Oxford English Dictionary, http://www.oed.com/view/Entry/389023#eid301493073, online 26.11.2017.

Quote Investigator, https://quoteinvestigator.com/2012/05/24/live-once/, online 26.11.2017.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 202 202 30
PDF Downloads 70 70 22