Perception of External Marketing Communication of Companies by Young Customers

Adrian Rudczuk 1
 • 1 master degree student at the University of Technology, , Bialystok, Poland

Abstract

External marketing communication of companies is a purposeful process of transferring information to the company’s environment - society, competitors, clients and receiving their feedback. Based on the signals, the company adapts its way of communication. Choosing the most suitable type of communication may be one of the factors deciding about a company’s success. Even the best offer would not be able to attract customer’s attention if the information did not reach one. The article combines secondary data - results of the research conducted in Polish companies regarding the use of communication tools, and primary data obtained from own surveys carried out on students regarding the perception of those tools. The purpose of the article is to evaluate the perception of different communication forms by young customers.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BIEŃ A. (2016), Zasięg organiczny postów publikowanych przez wydawców na Facebooku spadł aż o 50%! Wiemy, jak temu przeciwdziałać [online: June 22, 2017], www.socialpress.pl/2016/08/zasieg-organiczny-postowpublikowanych-przezwydawcow-na-facebooku-spadl-az-o-50-wiemy-jak-temu-przeciwdzialac;

 • DZIEKOŃSKI M. (2015), 7 sprawdzonych metod mierzenia efektów działań marketingowych [online: June 21, 2017], www.marketerplus.pl/teksty/cykle/7-sprawdzonych-metod-mierzenia-efektow-dzialan-marketingowych-czesc-1-wprowadzenie;

 • FRĄCZEK A., ROBAK P. (2008), Ocena skuteczności reklamy [online: June 20, 2017], www.mfiles.pl/pl/index.php/Ocena_skuteczno%C5%9Bci_reklamy;

 • JEDLIŃSKI P., KRUSZCZAK K. (2009), Efektywność [online: June 20, 2017], www.mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87;

 • KACZMARCZYK S. (2015), The Basic Classification of Marketing Communication,[in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Issue No. 39;

 • KOSIELIŃSKI S. (2016), Zawrotna kariera bikona [online: June 23, 2017], www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1684620,1,zawrotna-kariera-bikona.read;

 • KOTLER PH. (2005), Marketing, Rebis;

 • LEWIŃSKI P.H. (2008), Retoryka reklamy, Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego;

 • MIND PROGRESS GROUP (2016), Raport Nowa Rola Marketingu [online: June 4, 2017], www.marketingprogress.pl/publikacja/raport-nowa-rola-marketingu;

 • NIEWIADOMSKA E., SULIKOWSKI P. (2010), Metody badania skuteczności i efektywności promocji w Internecie, [in] Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Issue No. 27;

 • PAWLIK J. (2017), Komunikacja marketingowa [online: June 20, 2017], www.mfiles.pl/pl/index.php/Komunikacjamarketingowa;

 • PRZYBYLSKA M. (2016), Metody oceny efektywności działań marketingowych [online: June 21, 2017], www.doradcawbiznesie.pl/blog/7-Marketing/141-metody-oceny-efektywnosci-dzialan-marketingowych.html;

 • PUDEŁKIEWICZ E. (2004), Problem pomiaru (efektywności i skuteczności) w badaniach marketingowych, Warsaw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Prace Naukowe, Issue No. 28;

 • WIKTOR J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Warsaw, PWN;

 • ZIĘBA K. (2010), Skuteczność działań marketingowych, [in:] Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse iMarketing, Issue No. 3 (52).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search