Polish as a Foreign Language: New Context, Regulations and Prospects

Open access

Abstract

The article provides an overview of the developments in Poland after the collapse of communism in 1989 from the point of view of foreign language teaching, including a swift reorientation and transition from a public school system with Russian as the main foreign language, to a diversified language teaching market focused on teaching English and other languages. A particular stress is placed on a relatively new phenomenon, being an increased demand and new opportunities for teaching Polish as a foreign language to be further promoted as a result of anticipated amendments to legal regulations governing the status and certification of the Polish language.

CBOS (2012), Polacy poznają świat, czyli o zagranicznych wyjazdach i znajomości języków obcych, http:/cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_148_12.PDF, (12.05.2014).

European Commission (2012), First European Survey on Language Competences. Final Report, http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/documents/language-survey-final-report_en.pdf, (12.05.2014).

European Commission (2012), Europeans and Their Languages. Report, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf; (12.05.2014).

Foreign Service Institute (n.d.), Language Difficulty Ranking, http://www.effectivelanguagelearning.com/language-guide/language-difficulty; (12.05.2014).

GĘBAL P.E. (2013), Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech, Kraków, Księgarnia Akademicka.

KOMOROWSKA H. (2007), Nauczanie języków obcych – Polska a Europa, Warszawam SWPS „Academica”.

MIODUNKA W. (1990), Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, Język polski w świecie, red. W. Miodunka, Warszawa, PWN.

MNiSW (2008), Strategia rozwoju kraju 2007–2015. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/77d8b666cc1470d4ab1970127bf475a6.pdf (21.12.2013).

Ustawa o języku polskim, (2011), Dziennik Ustaw, No. 90.

Ustawa o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (2015), Dziennik Ustaw, No. 43.

WALKIEWICZ E. (2010), Proces Boloński – co warto o nim wiedzieć?, http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/ew_pb_081210.pdf (13.10.2013).

WILKOWICZ Ł. (2014), W polskich bankach mówimy tylko po polsku, [in:] Dziennik Gazeta Prawna, 6 May 2014.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 46 46 5
PDF Downloads 18 18 2