Ion D. Sîrbu, a classic of the Romanian literature

Open access

Abstract

The essay dedicated to I. D. Sîrbu comes in the context of celebrating 100 years since the birth of the great novelist, playwriter and essayist. I insisted at the beginning of the essay on his relationship with Lucian Blaga, professor of philosophy during the time of the refuge of the University “Regele Ferdinand I” from Cluj to Sibiu (1940-1944), focusing on the catalytic influence of the professor in the formation process of the young writers. Lucian Blaga was in favour of a bright “paideic model” like Socrate’s maieutics.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Cristea-Enache Daniel „Virgil Nemoianu: Postmodernismul dacă e relativizant cu adevărat trebuie să fie relativizant și față de sine însuși” (interviu) LiterNet.ro https://atelier.liternet.ro/articol/569/Daniel-Cristea-Enache-Virgil-Nemoianu/Virgil-Nemoianu-Postmodernismul-daca-e-relativizant-cu-adevarat-trebuie-sa-fie-relativizant-si-fatade-sine-insusi.html 17.11.2019.

  • Guțan Ilie Cercul Literar de la Sibiu - așa cum a fost (mai mult decât a doua ediție) ediție îngrijită de Victoria Murărescu Guțan Editura Imago Sibiu 2011.

  • Mariș Ioan „Lucian Blaga și Cercul Literar de la Sibiu” Conferințe restituite nr. 49 2010 Biblioteca Județeană ASTRA din Sibiu pp. 7-32 http://www.dspace.bjastrasibiu.ro/bitstream/123456789/241/1/049.Maris.pdf 17.11.2019.

  • Nemoianu Virgil „I. D. Sîrbu: satira și lirismul” prefață la Ion D. Sîrbu Traversarea cortinei. Corespondența lui Ion Negoițescu Virgil Nemoianu Mariana Șora Editura de Vest Timișoara1994

  • Petru Poantă Cercul Literar de la Sibiu Editura Clusium Cluj-Napoca 1997

  • Sîrbu Ion D. Jurnalul unui jurnalist fără jurnal vol. 1 Editura Scrisul Românesc Craiova 1991

  • Sîrbu Ion D. Traversarea cortinei. Corespondența lui Ion Negoițescu Virgil Nemoianu Mariana Șora Editura de Vest Timișoara1994

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 11 11 5
PDF Downloads 10 10 5