Vasile Pârvan: ideatic nervures of the reformator lessons

Open access

Abstract

The present study resonates with the primacy of the exemplary model of the inaugural lessons in the program/curriculum of critical school achievements, in the spirit of Alexandru Zub question about what the inaugural lessons should say? The answer calls for a return to the Xenopol model, but also for the reopening of the Kogălniceanu’s methodological laboratory, stating the need for any course to be inaugurated through a broad exposure of the field, by drawing attention to the theoretical and methodological horizon, by enumerating the boundaries and limitations of research; but also, by gaining the interest of the audience. Pârvanian historiosophy is decisive in the flow of the so-called method, attaching the teacher’s vocation to the prerogative of the philosopher, and relying on two conjugated attitudes: the first „evolutionary synthesizer of thought”, the second „cosmic valoriser of the world and of life.” Thus, we will insist on the ideo-historical ribbons/nervures of the four inaugural lessons of Vasile Pârvan, presenting them with the decisive remarks about the rethinking of philosophy and history. This approach is circumscribed to the atmosphere of the Centenary of the Romanian Great Union as a means of returning to exemplary models to counter the dysfunctions of functional illiteracy, the confusing and synchronous perspective of teaching history in school, and the program to eliminate the historical dimension of the culture study - exhibited at the anniversary moment of the Romanian culture by Academician Ioan-Aurel Pop.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bagdasar N. „Vasile Pârvan” în Istoria filosofiei românești Societatea Română de Filosofie Bucureşti 1940.

 • Bucuţa Em. „Vasile Pârvan al amintirii” în Gîndirea VII 1927.

 • Busuioceanu Al. Pârvan gânditorul ediţia a II-a Tip. Ramuri Craiova 1934.

 • Buzatu Gheorghe în Vasile Pârvan Getica Tipo Moldova Iaşi 2011.

 • Catargiu Virgil „Problematica filosofiei istoriei la Vasile Pârvan şi principiile abordării ei” în Carpica XI 17 1979 pp. 253-264.

 • Catargiu Virgil Vasile Pârvan filosof al istoriei Editura Junimea Iaşi 1982.

 • Călinescu George Istoria literaturii române de la origini până în prezent Editura Minerva Bucureşti 1985.

 • Condurachi Emil „Vasile Pârvan (1882 - 1927)” în Dacia I 1957 pp. 9-40.

 • Florescu Radu „Postfaţă” în Vasile Pârvan Getica. O protoistorie a Daciei Editura Meridiane Bucureşti 1982 pp. 587-604.

 • Franga Liviu Scriitorul Pârvan. Sinestezii (I) http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/93_via-a-romaneasca-9-10-2014/23_note-clasice/1948_scriitorul-parvansinestezii-ii.html.

 • Giurescu C. C. Amintiri vol. 1 Sport-Turism Bucureşti 1976.

 • Iorga N. „Vasile Pârvan” în Revista Istorică 4-6 aprilie-iunie 1927.

 • Mitrea Ioan „V. Pârvan - un militant al cauzei naţionale înplinite la 1918” în Carpica XXXII 2003 pp. 173-179.

 • Mitrea Ioan „Vasile Pârvan – 130 de ani de la Naştere. Perenitatea modelului pârvanian” în Noema Vol. XII 2013 pp. 353-360.

 • Omagiu savantului Vasile Pârvan: studii prezentate la sesiunea știinţifică organizată de Muzeul de IstorieIulian Antonescu” Bacău 26-27 oct. 1992 Editura Fundaţiei „Chemarea” Iaşi 1992.

 • Pârvan Vasile Corespondenţă şi acte ediţie îngrijită cu introducere note şi indice de Al. Zub Editura Minerva Bucureşti 1973.

 • Pârvan Vasile Idei și forme istorice. Patru lecţii inaugurale Bucureşti Editura „Cartea Românească” S.A. MCMXX.

 • Pârvan Vasile Idei și forme istorice. Patru lecţii inaugurale Ediţie cuvânt înainte introducere şi note: Alexandru Zub Editura Cartea Românească Bucureşti 2003.

 • Pârvan Vasile Memoriale Cultura Naţională Bucureşti 1923.

 • Petre Zoe „Anaxandros” în Materiale şi cercetări arheologice serie nouă X 2014 pp. 51-69.

 • Ştefănescu Ştefan (coord.) Enciclopedia istoriografiei românești Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1978.

 • Vasile Pârvan antologie notă asupra ediţiei şi indice de Ştefan Lemny introducere tabel cronologic şi bibliografie de Al. Zub Editura Eminescu Bucureşti 1984.

 • Vetişanu Vasile Vasile Pârvan idealul uman și valorile vieţii Editura Albatros Bucureşti 1983.

 • Vianu T. „Vasile Pârvan şi concepţia tragică a existenţei” în Scriitori români vol. III Editura Minerva Bucureşti 1971.

 • Vulpe Radu în Vasile Pârvan Începuturile vieţii Romane la gurile Dunării Editura Ştiinţifică Bucureşti 1974.

 • Zub Al. „Întâlnire cu „sămănătorul” – principe” în Ateneu XIX 6 1982 pp. 6-7.

 • Zub Al. „Vasile Pârvan şi istoria biografică” în Carpica 26 1 1997 pp. 257-264.

 • Zub Al. Vasile Pârvan Corespondenţă și acte ediţie îngrijită de Alexandru Zub Editura Ştiinţifică Bucureşti 1973.

 • Zub Al. Vasile Pârvan efigia cărturarului ediţia a II-a Editura Junimea Iaşi 2003.

 • Zub Al. Vasile Pârvan. Dilemele unui istoric Editura Institutul European Iaşi 2002.

 • Zub Al. „Der kleine Mommsen” în Vasile Lica Decebal Nedu Philia. Festschrift für Gerhard Wirth zum 80. Geburtstag Editura Academica Galaţi 2006 pp. 231-235.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 116 116 19
PDF Downloads 122 122 26