Ecological Solutions Applied to Hot Mix Asphalt

Rezumat

Mixturile asfaltice sunt materiale compozite realizate din amestecuri de agregate naturale sau artificiale, filer și bitum, avȃnd la baza dozaje bine stabilite și o tehnologie adecvata astfel încȃt să rezulte un material rutier cât mai durabil posibil.

În urma studiilor efectuate pe plan internațional cât și pe plan național, s-a demostrat că se pot înlocui cu succes agregatele naturale cu zguri siderurgice sau de oțelărie, care prin prelucrare și sortare la dimensiuni necesare sunt cele mai adecvate din punct de vedere al proprietăților fizico-mecanice.

Mixturile asfaltice ecologice obținute prin înlocuirea agregatelor minerale cu zguri siderurgice vor intra în alcătuirea structurii rutiere, începand cu studiul pentru un strat de bază. Pentru evaluarea performanțelor mixturilor asfaltice în care agregatele naturale sunt înlocuite cu agregate artificiale, se va studia o mixtură asfaltică pentrul stratul de bază respectiv AB 31.5 pentru care se vor face încercări pentru trei rețete de mixturi asfaltice: mixtura asfaltică cu agregate minerale de carieră, mixtura asfaltică în care agregatele minerale vor fi înlocuite în proporție de 50 % cu zguri siderurgice și o mixtură asfaltică care va conține zguri siderurgice în proporție de 100%.

Încercările de laborator se vor face în cadrul Laboratorului de Drumuri din cadrul Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Universitatea Tehnică de Construcții București; rezultatele obținute vor fi detaliate sub forma de tabele și grafice, concluziile urmând a face aprecieri asupra performanțelor mixturilor asfaltice ecologice. Astfel, se vor stabili performanțele mixturilor asfaltice ecologice comparativ cu calitățile mixturilor asfaltice clasice, folosind următoarele încercări: determinarea densității aparente, a volumului de goluri, caracteristicilor Marshall și a modulului de rigiditate.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1]. MOHD ROSLI HAININ, NUR IZZIMD, YUSOFF, MOHD FAHMI MOHAMMAD SABRI, MOHD AZIZI ABDUL AZIZ, MOHD ANWAR SAHUL HAMEED AND WASID FAROOQ RESHI, „Steel Slag as an Aggregate Replacement in Malaysian HotMix Asphalt”, International Scholarly Research Network, ISRN Civil Engineering, Volume 2012, Article ID 459016, doi:10.5402/2012/459016, Malaesia;

 • [2]. LUDFI DJAKFAR, HENDI BOWOPUTRO, YULVI ZAIKA, “Evaluation of the Use of Steel Slag and Pyrophyllite Materials in the Porous Asphaltmix”, ISSN 1990-9233, 2013;

 • [3]. TAHIR SOFILIŠ, ALENKA RASTOVČAN-MIOČ, MARIO ŠOSIŠ, VESNA MERLE, BORO MIOČ, UNA SOFILIŠ, “Eaf Steel Slag Application Posibilities In Croatian Asphalt Mixture Production”;

 • [4]. PRAVEEN MATHEW, LENI STEPHEN, JALEEN GEORGE, “Steel Slag ingredient for concrete pavement”, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 2, Issue 3, March 2013, ISSN: 2319-8753;

 • [5]. ZIAUDDIN A. KHAN1, REZQALLAH H. MALKAWI, KHALAF A. AL-OFI, AND NAFISULLAH KHAN, “Review of steel slag utilization in Saudi Arabia”, The 6th Saudi Engineering Conference, KFUPM, Dhahran, December 2002, Vol. 3;

 • [6]. Dimitri Deneele, F. de Larrard, E. Rayssac, J. Reynard, “Control of basic oxygen steel slag swelling by mixing with inert material”;

 • [7]. ELENA DIACONU, ŞTEFAN MARIAN LAZĂR, „Recovery of steelworks slag in hot cylindering of bituminous asphalt mixture”, Scientific Research Symposium, Road Administration "CAR" 2009, Bucharest;

 • [8]. Indicative AND 605 - Standard on the execution of hot asphalt mixes. Technical requirements for the design, preparation and implementation work. (Revised AND 605-2013);

 • [9]. SR EN 13108-1 Bituminous mixtures. Material specifications. Part 1: Asphalt Concrete;

 • [10]. SR EN 933-1 Tests for geometrical proprieties of aggregates. Part 1: Determination of particle size distribution - sieving method;

 • [11]. SR EN 12697-12 Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. Part 12: Determination of the water sensitivity of specimen;

 • [12]. SR EN 12697-23 Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. Part 23: Indirect tensile test.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search