Sustainable Transport in Romania vs. European Union. Analysis of Road Transport System from the Sustainable Transport Perspective

Open access

Rezumat

Durabilitatea este un termen folosit tot mai des în ultima vreme, acesta bazându-se pe trei tipuri de factori: sociali, economici și de mediu. Sistemele durabile de transport duc la creșterea coeziunii sociale, reduc problemele de mediu și ajută la crearea unei economii mai eficiente. Transportul durabil constă într-un sistem complex, care este proiectat pentru a asigura nevoile de mobilitate ale generațiilor prezente, fără a deteriora factorii de mediu și de sănătate. Prin îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea consumului de materiale, acesta trebuie să fie capabil să îndeplinească în condiții optime, nevoia de mobilitate pentru generațiile viitoare. Sistemul de transport actual din țara noastră nu are un caracter de durabilitate.

Acest articol încearcă să identifice o serie de probleme și disfuncționalități ale sistemelor de transport, din perspectiva unui sistem de transport durabil. Pentru alinierea la standardele Uniunii Europene este necesar să se ia măsuri pentru îmbunătățirea actualului sistem de transport.

Soluțiile propuse trebuie să fie soluții ecologice, social și economic viabil echitabile. Există o serie de beneficii prin implementarea unui astfel de sistem, atât directe, cât și indirecte: un cost redus de transport, confort sporit, mai puțină poluare a mediului, reducerea accidentelor rutiere. Durabilitatea rețelelor de drumuri este atât o provocare cât și o necesitate a zilelor noastre.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1]. “European Road Statistics” European Union Road Federation 2012.

  • [2]. A. F. CLITAN: “Studii privind dezvoltarea unui sistem de transport durabil” Teză de doctorat 2012.

  • [3]. A.F. CLITAN : “Siguranţa Circulaţiei - element al transportului durabil” Simpozionul Naţional de Siguranţa Circulaţiei ISBN 978-973-662-481-0 Cluj- Napoca 12-13 Noiembrie 2009.

  • [4]. Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 şi 2020 2030 Guvernul României Ministerul Transporturilor Martie 2008.

  • [5]. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030. Guvernul României Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă București 2008

  • [6]. A.F. CLITAN: “Evoluţia accidentelor rutiere în România în raport cu Uniunea Europeană” Simpozionul Naţional de Siguranţa Circulaţiei „Siguranţa circulaţiei în actualitate” Cluj-Napoca ISSN 2069-749X 3-4 Noiembrie 2011.

  • [7]. C. TOȘA: “Accident risc și expunere în siguranța circulației. colectarea și raportarea datelor” Simpozionul Naţional de Siguranţa Circulaţiei „Siguranţa circulaţiei în actualitate” Cluj-Napoca ISSN 2069-749X 16-17 Mai 2013.

  • [8]. Strategia de transport intermodal în România 2020. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Mai 2011.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 186 106 12
PDF Downloads 133 81 5