Sustainable Transport in Romania vs. European Union. Analysis of Road Transport System from the Sustainable Transport Perspective

Open access

Rezumat

Durabilitatea este un termen folosit tot mai des în ultima vreme, acesta bazându-se pe trei tipuri de factori: sociali, economici și de mediu. Sistemele durabile de transport duc la creșterea coeziunii sociale, reduc problemele de mediu și ajută la crearea unei economii mai eficiente. Transportul durabil constă într-un sistem complex, care este proiectat pentru a asigura nevoile de mobilitate ale generațiilor prezente, fără a deteriora factorii de mediu și de sănătate. Prin îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea consumului de materiale, acesta trebuie să fie capabil să îndeplinească în condiții optime, nevoia de mobilitate pentru generațiile viitoare. Sistemul de transport actual din țara noastră nu are un caracter de durabilitate.

Acest articol încearcă să identifice o serie de probleme și disfuncționalități ale sistemelor de transport, din perspectiva unui sistem de transport durabil. Pentru alinierea la standardele Uniunii Europene este necesar să se ia măsuri pentru îmbunătățirea actualului sistem de transport.

Soluțiile propuse trebuie să fie soluții ecologice, social și economic viabil echitabile. Există o serie de beneficii prin implementarea unui astfel de sistem, atât directe, cât și indirecte: un cost redus de transport, confort sporit, mai puțină poluare a mediului, reducerea accidentelor rutiere. Durabilitatea rețelelor de drumuri este atât o provocare cât și o necesitate a zilelor noastre.

Abstract

Sustainability is a term used more often lately, based on three factors: social, economic, and environmental. Sustainable transport systems increase social cohesion, reduce environmental problems and help create a more efficient economy. Sustainable transport consists in a complex system that is designed to ensure mobility needs of present generations without damaging the environment and health factors. By improving energy and material consumption, it must be capable to satisfy in optimum conditions the need for mobility for future generations. The current transportation system has not a character of sustainability.

This article attempts to identify a series of problems and shortcomings of transportation system, from the perspective of a sustainable transport system. In order to align with EU standards it is necessary to take measures to improve the existing transport system The proposed solutions must be environmentally friendly solutions, socially equitable and economically viable.

There are a number of benefits by implementing such a system, both direct and indirect: a low cost of transport, increased comfort, less environmental pollution, road accidents reduction. Road networks sustainability is both a challenge and a necessity nowadays.

References

  • [1]. “European Road Statistics”, European Union Road Federation, 2012.

  • [2]. A. F. CLITAN: “Studii privind dezvoltarea unui sistem de transport durabil”, Teză de doctorat, 2012.

  • [3]. A.F. CLITAN : “Siguranţa Circulaţiei - element al transportului durabil”, Simpozionul Naţional de Siguranţa Circulaţiei, ISBN 978-973-662-481-0, Cluj- Napoca, 12-13 Noiembrie 2009.

  • [4]. Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 şi 2020, 2030, Guvernul României, Ministerul Transporturilor, Martie 2008.

  • [5]. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030. Guvernul României Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă București, 2008

  • [6]. A.F. CLITAN: “Evoluţia accidentelor rutiere în România în raport cu Uniunea Europeană” Simpozionul Naţional de Siguranţa Circulaţiei „Siguranţa circulaţiei în actualitate”, Cluj-Napoca, ISSN 2069-749X, 3-4 Noiembrie 2011.

  • [7]. C. TOȘA: “Accident, risc și expunere în siguranța circulației. colectarea și raportarea datelor” Simpozionul Naţional de Siguranţa Circulaţiei „Siguranţa circulaţiei în actualitate”, Cluj-Napoca, ISSN 2069-749X, 16-17 Mai 2013.

  • [8]. Strategia de transport intermodal în România 2020. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Mai 2011.

Romanian Journal of Transport Infrastructure

The Journal of Technical University of Civil Engineering Bucharest

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 8 8 8
PDF Downloads 7 7 7