Major Landslides Stabilization on Orăştie-Sibiu Motorway

Open access

Rezumat

Lucrarea prezintă strategia complexă utilizată pentru stabilizarea unei alunecări majore de teren produse în timpul unei lucrări de remodelare a unui deal pe traseul autostrăzii Orăştie-Sibiu. Litologia locală, împreună cu influenţa schimbării stării de eforturi şi comportamentul special al argilelor structurate, au condus la proiectarea şi implementarea unor măsuri de stabilizare din partea constructorului "Astaldi".

Se prezintă câteva investigaţii suplimentare in-situ şi de laborator, precum şi principalele tipuri de lucrări care au condus la stabilizarea taluzului, analizate atât în condiţii statice, cât şi dinamice.

[1]. APAT, “Fenomeni di dissesto geologico-idraulico sui versanti”, Manuali e linee guida, 39/2006, 2006, pp.177

[2]. G. Calabresi, “Introduzione al comportamento meccanico dei terreni coesivi”, Conferenza di Geotecnica di Torino XI Ciclo “Parametri di progetto da prove in situ”, Atti, 1983, pp.24

[3]. A. Chirică and I. Stănculescu, “Some aspects concerning the macro-structured soils of Romania”, Proc. of XIII ICSMFE, New Delhi, Vol.I, 1994

[4]. A. Chirică, “Expertiză tehnică asupra fenomenelor de instabilitate din zona A, cuprinsă între km 73+735 şi km 74+020 şi respectiv, din zona B, situată la km 72+242, lot 4, autostrada Orăştie-Sibiu”, 2013, 35 p.

[5]. Comitetul de stat al geologiei - Institutul geologic, “Harta geologică scara 1:200.000 F. 26 Orăştie L-34” - XXIV, 1968

[6]. Comitetul de stat al geologiei - Institutul geologic, “Harta geologică scara 1:200.000 - F. 27 Sibiu L-35” - XIX, 1968

[7]. A. Constantinescu et al., “Analysis of a progressive failure in Panonian clays”, Proc. ECSMFE, Brighton, 1979

[8]. A. Evangelista, “Sistemi drenanti per la stabilizzazione dei versanti - Tipi e schemi di funzionamento”, CISM 2007, Interventi di stabilizzazione dei pendii, 1997, pp.400-411

[9]. F. Esu, “Controllo dell’efficacia nel tempo degli interventi di stabilizzazione”, CISM 2007, Interventi di stabilizzazione dei pendii, 1997, pp.511-526

[10]. D. Peila, “Chiodature nei terreni: caratterizzazione tecnica e metodi di dimensionamento”, Bollettino della Associazione Mineraria Subalpina, Anno XXV, n. 4, 1988, pp 505-520

[11]. Y.C. Tan and C.M. Chow, “Slope Stabilization Using Soil Nails: Design Assumptions and Construction Realities”, 2004

Romanian Journal of Transport Infrastructure

The Journal of Technical University of Civil Engineering Bucharest

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 58 58 19
PDF Downloads 29 29 11