Experimental Correlations with Calculus Parameters for a Dynamic System Equipped with Antiseismic Elastomeric Devices

Open access

Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatul încercărilor efectuate la cicluri cinematice cu deplasări instantanee armonice pentru elemente elastomerice cu rol de izolare dinamică în conformitate cu SR EN 1337-3 şi SR EN 15129. Valorile amortizării interne determinate pe standuri de încercare în condiţiile din documentele de referinţă trebuie corelate cu valorile sistemului de dispozitive antiseismice elastomerice ce echipează un sistem dinamic supus acţiunilor seismice exterioare.

În acest caz, pentru fiecare situaţie reală, proiectantul trebuie să realizeze corelaţia dintre cele două valori ale amortizării obţinute în laborator cu amortizarea specifică sistemului structural care este supus acţiunilor dinamice exterioare. Din lucrare rezultă echivalenţa necesară astfel încât, valorile experimentale să poată fi corectate în mod riguros şi să poată reprezenta parametrii reali ce trebuie luaţi în calcul.

Abstract

The paper presents the result of experimental tests done at kinematic cycles with instantaneous harmonic displacements, for elastomeric elements with dynamic isolation role, in accordance with SR EN 1337-3 and SR EN 15129. The values of the internal damping determined on testing stands under the conditions specified in the reference documents, must be correlated with the values of the antiseismic elastomeric device system which equips a dynamic system subjected to exterior seismic actions.

In this case, for each real situation, the design engineer must make the correlation between the two values of the damping obtained in laboratory with the damping specific to the structural system which is subjected to dynamic exterior actions. The necessary equivalence results from this paper so that the experimental values can be rigorously correlated and can represent the real parameters which must be taken into consideration.

References

  • [1] P. BRATU, „Vibraţiile sistemelor elastice”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.

  • [2] P. BRATU, „Sisteme elastice de rezemare pentru maşini şi utilaje”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1990.

  • [3] P. BRATU, N. DRĂGAN, „ L'analyse des mouvements désaccouplés appliquée au modèle de solide rigide aux liaisons élastiques”, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula XIV, 1997.

  • [4] P. BRATU, A.M. MITU, O. VASILE, "Dissipation Capacity Evaluation for Neoprene Anti-Seismic Isolators Under Harmonic Dynamic Excitations", RJAV, vol. 8 (1), pp.67-71, ISSN 1584-7284, 2011.

  • [5] P. BRATU, O. VASILE, “Experimental analysis of neoprene systems excited by inertial harmonic vibrations”, ACTA TEHNICA NAPOCENSIS a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Nr. 53, Vol. II - Matematică aplicată şi mecanică, pp. 301-304, ISSN 1221-5872, 2010.

  • [6] P. BRATU, A. MIHALCEA, O.VASILE, "Changing of the damping characteristics due to the addition/decrease of the elastomeric devices in a structural system", Proceedings of The annual Symposium of the Institute of Solid Mechanics and Session of the Commission of Acoustics, The XXII-th SISOM 2011, Bucharest, pp. 333-341, ISSN 2068-0481, May 25-26, 2011.

  • [7] P. BRATU, A. MIHALCEA, O. VASILE, "Evaluation of the dissipation capacity in case of structural system consisting of elastomeric anti-seismic devices tested under laboratory conditions", Proceedings of The annual Symposium of the Institute of Solid Mechanics and Session of the Commission of Acoustics, The XXII-th SISOM 2011, pp. 342-348, ISSN 2068-0481. Bucharest, May 25-26, 2011.

  • [8] P. BRATU, N. DRĂGAN, O.VASILE,” Analiza mişcării vibratorii de corp rigid ale viaductului pe aparate de reazem din neopren”, Al XIII-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri, Poiana Braşov, Referate şi comunicări, Vol. II, pp. 185-194, ISSN 1583-820X, 15-17 Septembrie 2010.

  • [9] P.BRATU, A.MIHALCEA, O. VASILE, „Experimentări în regim dinamic ale sistemelor antivibratile din neopren”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Catedrei de Mecanică Tehnică şi Mecanisme - SIMEC, pp. 209-213, ISSN 1842-8045, 2010.

Romanian Journal of Transport Infrastructure

The Journal of Technical University of Civil Engineering Bucharest

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 18 18 14
PDF Downloads 2 2 1