Viscoelastic Model for the Rigid Body Vibrations of a Viaduct Depending on the Support Devices’ Rheological Model

Polidor Bratu 1  and Ovidiu Vasile 2
 • 1 Prof., PhD, Dipl. Eng., Dr. h. c., ICECON S.A.
 • 2 Lect., PhD, Dipl. Eng., ICECON S.A.

Rezumat

Lucrarea abordează comportarea unui model de solid-rigid cu anumite simetrii structurale. Aceste simetrii permit simplificarea calculelor (ecuaţii de mişcare) şi, deci, a modelelor matematice. Dacă solidul rigid este conectat la structură prin patru legături elastice, modelul rămâne încă simplu şi uşor de rezolvat, vibraţiile putând fi decuplate în patru subsisteme de mişcare.

În final, se prezintă un studiu de caz pentru analiza modală a unui viaduct, modelat precum un corp solid-rigid, rezemat elastic, de pe autostrada Transilvania (km 29+602.75 m).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] P. BRATU: “Vibraţiile sistemelor elastice”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.

 • [2]. P.BRATU: “Izolarea şi amortizarea vibraţiilor la utilajele de construcţii”, Redacţia publicaţiilor pentru construcţii, Bucureşti, 1982.

 • [3]. P. BRATU: “Sisteme elastice de rezemare pentru maşini şi utilaje”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1990.

 • [4]. P.BRATU, N. DRAGAN : “L'analyse des mouvements désaccouplés appliquée au modèle de solide rigide aux liaisons élastiques”, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula XIV, 1997.

 • [5]. GH. BUZDUGAN, L. FETCU, M. RADEŞ: “Vibraţii mecanice”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

 • [6]. GH. BUZDUGAN: “Izolarea antivibratorie ”, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1993.

 • [7]. N. DRAGAN : “Contribuţii la analiza şi optimizarea procesului de transport prin vibraţii - teză de doctorat”, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2001.

 • [8]. C.M. HARRIS, C.E .CREDE: “Şocuri şi vibraţii” vol. I-III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1967-1969

 • [9]. D. INMAN: “Vibration with Control”, John Wiley and Sons Ltd., New Jersey, 2006.

 • [10]. S. RAO: “Mechanical Vibrations” Fourth Edition, Pearson Education Inc., New Jersey, 2004.

 • [11]. M. RĂDOI, E. DECIU: “Mecanica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search