Viscoelastic Model for the Rigid Body Vibrations of a Viaduct Depending on the Support Devices’ Rheological Model

Open access

Rezumat

Lucrarea abordează comportarea unui model de solid-rigid cu anumite simetrii structurale. Aceste simetrii permit simplificarea calculelor (ecuaţii de mişcare) şi, deci, a modelelor matematice. Dacă solidul rigid este conectat la structură prin patru legături elastice, modelul rămâne încă simplu şi uşor de rezolvat, vibraţiile putând fi decuplate în patru subsisteme de mişcare.

În final, se prezintă un studiu de caz pentru analiza modală a unui viaduct, modelat precum un corp solid-rigid, rezemat elastic, de pe autostrada Transilvania (km 29+602.75 m).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] P. BRATU: “Vibraţiile sistemelor elastice” Editura Tehnică Bucureşti 2000.

 • [2]. P.BRATU: “Izolarea şi amortizarea vibraţiilor la utilajele de construcţii” Redacţia publicaţiilor pentru construcţii Bucureşti 1982.

 • [3]. P. BRATU: “Sisteme elastice de rezemare pentru maşini şi utilaje” Editura Tehnică Bucureşti 1990.

 • [4]. P.BRATU N. DRAGAN : “L'analyse des mouvements désaccouplés appliquée au modèle de solide rigide aux liaisons élastiques” Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi Fascicula XIV 1997.

 • [5]. GH. BUZDUGAN L. FETCU M. RADEŞ: “Vibraţii mecanice” Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1982.

 • [6]. GH. BUZDUGAN: “Izolarea antivibratorie ” Ed. Academiei Române Bucureşti 1993.

 • [7]. N. DRAGAN : “Contribuţii la analiza şi optimizarea procesului de transport prin vibraţii - teză de doctorat” Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi 2001.

 • [8]. C.M. HARRIS C.E .CREDE: “Şocuri şi vibraţii” vol. I-III Ed. Tehnică Bucureşti 1967-1969

 • [9]. D. INMAN: “Vibration with Control” John Wiley and Sons Ltd. New Jersey 2006.

 • [10]. S. RAO: “Mechanical Vibrations” Fourth Edition Pearson Education Inc. New Jersey 2004.

 • [11]. M. RĂDOI E. DECIU: “Mecanica” Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1977.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 105 27 3
PDF Downloads 61 27 2