Competitive Tendering in Public Transport – Opportunities and Risks. Report from the 10th Telč Seminar 2015

Open access

GÁBOROVÁ V., GAŠPARÍK J. (2015) Rozvoj súťaže v diaľkovej železničnej doprave pre zabezpečenie verejných dopravných služieb SR. In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 21-32

DOLINAYOVÁ, A., ČERNÁ, L., DANIŠ, J. (2015) Súčasný stav cenovej regulácie verejnej železničnej dopravy v Slovenskej republike. In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 10-20

HORŇÁK, M., KRAFT, S. (2015) Functional Transport Regions in Slovakia Defined by Passenger-Car Traffic Flows. Mitteilungen der Österrechischen Geographischen Gesellschaft, no. 157, p. 109-128

HORŇÁK, M., STRUHÁR, P., PŠENKA, T. (2015) Evaluation of high-standard public transport centres in the Slovak Republic. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, no. 30, p. 59-70. DOI: 10.1515/bog-2015-0035

ITREGEP (2015) Nabídková řízení ve veřejné dopravě, jejich příležitosti a hrozby. downloaded from: http://www.itregep.cz/cs/akceudalosti/seminare-v-telci/rocnik-2015

MEŠKO, P., CHOVANCOVÁ, M. (2015) Hodnotenie plnenia štandardov kvality v regionálnej osobnej železničnej doprave v podmienkach SR. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 33-44

MULÍČEK, O., OSMAN, R. - SEIDENGLANZ, D. (2015) Urban rhythms: A chronotopic approach to urban timespace. Time & Society, vol. 24, no. 3, p. 304-325. DOI: 10.1177/0961463X14535905

PEČENÝ, L., PONICKÝ, J., GAŠPARÍK, J. (2015) Dopravné služby vo verejnej osobnej doprave v podmienkach Slovenskej republiky. In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 72-78

PELTRÁM, A. (2015) Nabídková řízení ve veřejné dopravě z hlediska makroekonomiky. In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 45-57

POHL, J. (2015) Vliv technických inovací na cíle a nástroje veřejné dopravy. In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 58-71

SEIDENGLANZ, D., CHVÁTAL, F., NEDVĚDOVÁ, K. (2014) Comparison of Urban and Suburban Rail Transport in Germany and in the Czech Republic. Review of Economic Perspectives, vol. 14, no. 2, p. 165-194. DOI: 10.2478/revecp-2014-0009

SEIDENGLANZ, D., NIGRIN, T., DUJKA, J. (2015) Regional railway transport in Czech, Austrian and German decentralised and regionalised transport markets. Review of Economic Perspectives, vol. 15, no. 4, p. 431-450. DOI: 10.1515/revecp-2015-0029

TOMEŠ, Z., KVIZDA, M., NIGRIN, T., SEIDENGLANZ, D. (2014) Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics, Vol. 48, December, p. 270-276. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.052

Review of Economic Perspectives

Národohospodárský obzor; The Journal of Masaryk University

Journal Information


CiteScore 2018: 0.66

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.21
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.682

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 142 73 7
PDF Downloads 93 67 6