Competitive Tendering in Public Transport – Opportunities and Risks. Report from the 10th Telč Seminar 2015

Open access
Keywords:

References

 • GÁBOROVÁ V., GAŠPARÍK J. (2015) Rozvoj súťaže v diaľkovej železničnej doprave pre zabezpečenie verejných dopravných služieb SR. In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 21-32

 • DOLINAYOVÁ, A., ČERNÁ, L., DANIŠ, J. (2015) Súčasný stav cenovej regulácie verejnej železničnej dopravy v Slovenskej republike. In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 10-20

 • HORŇÁK, M., KRAFT, S. (2015) Functional Transport Regions in Slovakia Defined by Passenger-Car Traffic Flows. Mitteilungen der Österrechischen Geographischen Gesellschaft, no. 157, p. 109-128

 • HORŇÁK, M., STRUHÁR, P., PŠENKA, T. (2015) Evaluation of high-standard public transport centres in the Slovak Republic. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, no. 30, p. 59-70. DOI: 10.1515/bog-2015-0035

 • ITREGEP (2015) Nabídková řízení ve veřejné dopravě, jejich příležitosti a hrozby. downloaded from: http://www.itregep.cz/cs/akceudalosti/seminare-v-telci/rocnik-2015

 • MEŠKO, P., CHOVANCOVÁ, M. (2015) Hodnotenie plnenia štandardov kvality v regionálnej osobnej železničnej doprave v podmienkach SR. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 33-44

 • MULÍČEK, O., OSMAN, R. - SEIDENGLANZ, D. (2015) Urban rhythms: A chronotopic approach to urban timespace. Time & Society, vol. 24, no. 3, p. 304-325. DOI: 10.1177/0961463X14535905

 • PEČENÝ, L., PONICKÝ, J., GAŠPARÍK, J. (2015) Dopravné služby vo verejnej osobnej doprave v podmienkach Slovenskej republiky. In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 72-78

 • PELTRÁM, A. (2015) Nabídková řízení ve veřejné dopravě z hlediska makroekonomiky. In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 45-57

 • POHL, J. (2015) Vliv technických inovací na cíle a nástroje veřejné dopravy. In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.) Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. Brno: Masarykova univerzita, p. 58-71

 • SEIDENGLANZ, D., CHVÁTAL, F., NEDVĚDOVÁ, K. (2014) Comparison of Urban and Suburban Rail Transport in Germany and in the Czech Republic. Review of Economic Perspectives, vol. 14, no. 2, p. 165-194. DOI: 10.2478/revecp-2014-0009

 • SEIDENGLANZ, D., NIGRIN, T., DUJKA, J. (2015) Regional railway transport in Czech, Austrian and German decentralised and regionalised transport markets. Review of Economic Perspectives, vol. 15, no. 4, p. 431-450. DOI: 10.1515/revecp-2015-0029

 • TOMEŠ, Z., KVIZDA, M., NIGRIN, T., SEIDENGLANZ, D. (2014) Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics, Vol. 48, December, p. 270-276. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.052

Review of Economic Perspectives

Národohospodárský obzor; The Journal of Masaryk University

Journal Information


CiteScore 2016: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.262
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.516

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 9 9 9
PDF Downloads 3 3 3