Jaroslav Pelikan, Creștinismul și cultura clasică, Metamorfoza teologiei naturale la întâlnirea creștinismului cu elenismul, translation by Sergiu-Adrian Adam, edition by Gheorghe Ovidiu Sferlea, Iași, Doxologia Publishing House 2018, 486 p., ISBN: 978-606-666-656-5

Otniel Vereș 1
  • 1 , Oradea

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search