The Concept of the Process Approach in Corporate Real Estate Management

Sławomir Kłosowski 1
 • 1 Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski,, Zielona Góra, Poland

Abstract

The paper presents the concept of the process approach in corporate real estate management (CREM). Its objective is to identify and attempt to define the corporate in: corporate real estate and the property management process. In its first part, the paper deals with corporate real estate management and the CREM process approach. The second part presents the concept of the process approach, defining the process of CREM in the context of its determinants and objectives. Further research is presented in the conclusion.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ali Z., Mcgreal S., Adair A., Webb J.R., 2008, Corporate Real Estate Strategy: A Conceptual Overview, Journal Of Real Estate Literature,V. 16, No. 1.

 • Bon R., 1994, Ten Principles Of Corporate Real Estate Management, Facilities, Vol. 12, No. 5.

 • Chaberek M, 2005, Makro- I Mikroekonomiczne Aspekty Wsparcia Logistycznego (Marco And Microeconomic Aspects Of Logistics Support) [In Polish], Wyd. Ug, Gdańsk.

 • Cyfert S., 2006, Strategiczne Doskonalenie Architektury Procesów W Zarządzaniu Przedsiębiorstwem (Strategic Improvement Of Process Architecture In Business Management), Wyd. Ae W Poznaniu, Poznań.

 • Fuerst F., 2009, Managing Real Estate Investments. A Review Of International Concepts And Definitions, “Henley University Of Reading”, January.

 • Gabrel K., 2016, Due Diligence Nieruchomości Obszarem Działalności Rzeczoznawców Majątkowych (Due Diligence Of Real Estate As The Area Of Activity Of Property Valuers), Www.Pfsrm.Pl (Access Date: 13.11.2016).

 • Gawron H., 2010, Podstawy Zarządzania Nieruchomościami (Principles Of Real Estate Management), Wyd. Ue W Poznaniu, Poznań.

 • Girod S.J.G., Karim S, 2017, Restructure Or Reconfigure, „Harvard Business Review”, March-April, Vol. 95, No. 2.

 • Grajewski P, 2003, Koncepcja Struktury Organizacji Procesowej (The Concept Of The Structure Of The Process Organization), Dom Organizatora, Toruń.

 • Grover R., Soloview M., Zakharchenko V., 2007, Corporate Real Estate Management During The Transition In Russia, Journal For East European Management Studies, Vol. 12, No. 3.

 • Hartmann S., Lohse M., Pfnür A., 2007, 15 Jahre Corporate Real Estate Management In Deutschland: Entwicklungsstand Und Perspektiven Der Bündelung Immobilinenwirtschaflicher Aufgaben Bei Augewählten Unternehmen (15 Years Of Corporate Real Estate Management In Germany: State Of Development And Perspectivs Of Grouping Real Estate Management Tasks At Selected Enterprises), Arbeitspapiere Zur Immobilienwirtschaftlichen Forschung Und Praxis, Vol. 10.

 • Kiziniewicz A., 2015, „Due Diligence” Majątku Jako Mądrość Przed Szkodą (”Due Diligence“ Of Property As A Wisdom Before The Harm), Nieruchomości (Real Esate), No. 2.

 • Kłosowski S., 2017, Determinanty Procesu Zarządzania Nieruchomościami Polskich Przedsiębiorstw (W:) Nieruchomość W Przestrzeni 3 (Determinants Of Crem Process Of Polish Enterprises [In:] Real Estate In Space 3), Red. M. Trojanek, I. Rącka, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Kaliszu, Kalisz 2017.

 • Konowalczuk J., 2009, Wycena Nieruchomości Przedsiębiorstw (Corporate Real Estate Valuation), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

 • Konowalczuk J., Ramian T., 2014, The Value Of Cre In The Formulation And Implementation Process Of Real Estate Strategies In A Company, Real Estate Management And Valuation, Vol. 21, No. 1.

 • Kooymans R., 2000, The Outsourcing Of Corporate Real Estate Management - How Do Corporate Real Estate Units And Outsource Service Providers View Each Other And The Management Issues? Conference Proceeding In The Sixth Annual Pacific Rim Real Estate Society Conference. Sydney, New South Wales, Australia, 24-27 January.

 • Krumm P.J.M.M., 1999, Corporate Real Estate Management In Multinational Corporations. A Comparative Analysis Of Dutch Corporations, Arko Publishers, Nieuwegen.

 • Krzakiewicz K. Red, 2006, Teoretyczne Podstawy Organizacji I Zarządzania (Theoretical Principles Of Organization And Management), Wyd. Akademii Ekonomicznej W Poznaniu, Poznań.

 • Kucharska-Stasiak E., 2016, Ekonomiczny Wymiar Nieruchomości (Economic Dimension Of Real Estate), Wydawnictwo Naukowe Pwn, Warszawa

 • Lindholm A.L., 2008, A Constructive Study On Creating Core Business Relevant Crem Strategy And Performance Measures, Facilities, Vol. 28, No. 7/8.

 • Liow K. H., 2007, Corporate Real Estate: Perspectives, Evidence And Issues, Ires Working Paper Series, National University Of Singapore, Singapore.

 • Manning C., Roulac S.E., 1999, Corporate Real Estate Research Within The Academy, Journal Of Real Estate Research, Vol. 17, No. 3.

 • Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K, 2004, Ile Jest Warta Nieruchomość (How Much Is A Property Worth?), Poltex, Warszawa.

 • Nalepka A., 2006, Zarządzanie Nieruchomościami, Wybrane Zagadnienia (Real Estate Management, Selected Issues), Wyd. Ae W Krakowie, Kraków.

 • Nourse H.O., Roulac S.E., 1993, Linking Real Estate Decisions To Corporate Strategy, Journal Of Real Estate Research, Vol. 8, No. 4.

 • Nowosielski S. (Red.), 2008, Procesy I Projekty Logistyczne (Logistics Processes And Projects), Wyd. Ue We Wrocławiu, Wrocław.

 • Nowosielski K., 2014, Controlling Process Performance Indicators. Results Of Empirical And Theoretical Research, Management, Vol. 18, No. 1.

 • Omar A.J., Heywood Ch.A, 2014, Defining A Corporate Real Estate Management’s (Crem) Brand, Journal Of Corporate Real Estate, Vol. 16, No. 1.

 • Pittman R.H., Parker J.R, 1989, A Survey Of Corporate Real Estate Executives On Factors Influencing Corporate Real Estate Performance, Journal Of Real Estate Research, Vol. 4, No. 3.

 • Pszczołowski T., 1978, Mała Encyklopedia Prakseologii I Teorii Organizacji (A Small Encyclopedia Of Praxeology And Organizational Theory) (In Polish), Ossolineum, Wrocław.

 • Rinneberg J., 2010, Immobilien Im Wertschöpfungsprozess Von Produktionsunternehmen. Controlling Der Lebenszykluskosten Von Immobilien (Real Estate In The Value Added Process Of Production Enterprises. Controlling Of The Life Cycle Costs Of Real Estate), Dissertation, Comenius - Universität Bratislava, Bratislava/Saalfeld.

 • Rymarzak M., 2009, Zarządzanie Nieruchomościami Przedsiębiorstw W Polsce (Corporate Real Estate Management In Poland), Cedewu, Warszawa.

 • Singer B.S., Bossink B.A.G., Vande Pute J.M., 2007, Corporate Real Estate And Competitive Strategy, Journal Of Corporate Real Estate, Vol. 9, No. 1.

 • Śliwiński A, 2000, Zarządzanie Nieruchomościami: Podstawy Wiedzy I Praktyki Gospodarowania Nieruchomościami (Real Estate Management: The Principles Of Knowledge And Practice Of Real Estate Management), Placet, Warszawa.

 • Ustawa O Gospodarce Nieruchomościami Z Dnia 21 Sierpnia 1997 R, Tj. Dz. U. Z 2016 R. Poz. 2147) (The Act Of 21 August 1997 On Real Estate Management, Journal Of Laws 2016, Item 2147).

 • Ustawa O Zmianie Ustaw Regulujących Wykonywanie Niektórych Zawodów Z Dnia 13 Czerwca 2013 R, Dz. U. Z 2013 R. Poz. 829) (Act Amending The Acts Regulating The Performance Of Certain Professions Of June 13, 2013) (Journal Of Laws Of 2013, Item 829).

 • Veale P.R., 1989, Managing Corporate Real Estate Assets: Current Executive Attitudes And Prospects For An Emergent Management Discipline, Journal Of Real Estate Research, Vol. 4, No. 3.

 • Weimer A.M, 1966, Real Estate Decisions Are Different, Harvard Business Review, Vol. 44, No. 6.

 • Zeckhauser S., Silverman R.A., 1983, Rediscover Your Company’s Real Estate, Harvard Business Review, Vol. 61, No. 1.

 • Ziemba E., Śmietana K., Ramian T., Kania K., 2015, The Concept Of A Sustainable Approach To Corporate Real Estate Management, Real Estate Management And Valuation, Vol. 23, No. 4.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search