Scenario Analysis In The Calculation Of Investment Efficiency–The Problem Of Formulating Assumptions

Iwona Dittmann PhD 1
 • 1 Faculty of Finance, University of Economics in Wrocław

Abstract

This article concerns the problem of formulating assumptions in scenario analysis for investments which consist of the renting out of an apartment. The article attempts to indicate the foundations for the formulation of assumptions on the basis of observed retrospective regularities. It includes theoretical considerations regarding scenario design, as well as the results of studies on the formulation, in the past, of quantities which determined or were likely to bring closer estimate the value of the individual explanatory variables for a chosen measure of investment profitability (MIRRFCFE). The dynamics of and correlation between the variables were studied. The research was based on quarterly data from local residential real estate markets in Poland (in the six largest cities) in the years 2006 – 2014, as well as on data from the financial market.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J., 2013, Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. (Report on the situation on the residential and commercial property market in Poland in 2013. (dostęp: http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/raport_2013_miasta.pdf).

 • Barańska A., 2004, Przygotowanie bazy danych o nieruchomościach na potrzeby modelowania matematycznego wartości rynkowej (Preparation of real estate data bases for mathematical modelling of market value), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 12, No. 1, Olsztyn, pp. 5-16.

 • Barańska A., 2008, Jakościowo-ilościowe metody rynkowej wyceny nieruchomości (Quality and quantity methods market valuation of real estates), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 16, No. 3, Olsztyn, pp. 33-45.

 • Bełej M., Cellmer R., 2006, Koncepcja oceny poziomów ryzyka na rynku nieruchomości i sposoby jego uwzględniania w procesie inwestycyjnym (The concept of levels of risk assessment on the property market and how to take into account the investment proces), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 14, nr 1, Olsztyn, pp. 13-26.

 • Beracha E., Wintoki M. B., 2013, Forecasting Residential Real Estate Price Changes from Online Search Activity, Journal of Real Estate Research, Volume 35, Number 3, pp. 283-312.

 • Brigham E.F., Gapenski L.C., 2000, Zarządzanie finansami (Finance management), Warszawa, PWE

 • Crone, T.M., Voith R.P, 1999, Risk and Return within the Single-Family Housing Market, Real Estate Economics, 27:1, pp. 63-78.

 • Damodaran A., 2009, Ryzyko strategiczne: podstawy zarządzania ryzykiem (Strategic risk: the basics of risk management), Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego.

 • Dittmann I., 2011, Forecasting in constructing scenarios for assessing profitability and risk of investing in real property, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 196 “Econometrics”, 32, Wrocław, pp. 83-91.

 • Foryś I., Gdakowicz A., 2004, Wykorzystanie metod ilościowych do badania rynku nieruchomości (The use of quantitative methods to study the real estate market), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 12, No. 1, Olsztyn, pp. 41-49.

 • Foryś I., Gdakowicz A., 2006, Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - wykorzystanie metod taksonomicznych (Residential real estate market in Poland - the use of taxonomic methods), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, No. 1126. Taksonomia, pp. 335-342.

 • Goodchild R., 2014, How property markets work: some lessons learned over three cycles. European Real Estate Society conference paper, unpublished (presentation available at: http://eres.architexturez.net/system/files/pdf/eres2014_208.content.pdf).

 • Gu A.Y., 2002, The Predictability of House Prices, Journal of Real Estate Research, 24:3, pp. 213-233

 • Henclewska L., Pięta J.K., Marchwicka W., Libera L., 2004, Plany zarządzania nieruchomościami: teoria i praktyka (Plans for property management: theory and practice), Warszawa, C.H.Beck.

 • Li Y., Rosenblatt E., 1997, Can Urban Indicators to Predict Home Price Appreciation: Implications for Redlining Research, Real Estate Economics, 25:1, pp. 81-104.

 • Kucharska-Stasiak E., 2006, Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości (The risk of investing in real estate), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 14, No. 1, Olsztyn, pp. 109-122.

 • Minasowicz A., 2009, Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie (Efficiency and financial management in the construction industry), Poltext, Warszawa.

 • Muczyński A., Mijalska K., Sujkowski Z., 2007, Modelowanie czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na rynku nieruchomości (Modeling of rents apartments and commercial premises on the real estate market), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 15, No. 3-4, Olsztyn, pp. 177-185.

 • Rogowski W., 2013, Rachunek efektywności inwestycji: wyzwania teorii i potrzeby praktyki (Account of investment efficiency: the challenges of theory and practice needs), Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.

 • Szpulak A., 2003, Proces prognozowania w przedsiębiorstwie na przykładzie prognozowania przepływów pieniężnych (Forecasting process in the enterprise on the example of cash flow forecasting), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1001, Wrocław, pp. 203-215.

 • Szpulak A., 2010, Prognozowanie a planowanie finansowe w przedsiębiorstwie (Forecasting and financial planning in a company), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 103, UE, Wrocław, pp. 218-225.

 • Wiśniewski R., 2007, Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości (Multivariate prediction of the value of property), Seria: Rozprawy i monografie, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 • Wolski R., Załęczna M., 2007, Mieszkanie jako alternatywna inwestycja (Housing as an alternative investment), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 15, No. 3-4, Olsztyn, pp. 105-118.

 • www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie_n.html

 • www.stooq.pl/q/?s=plopln3m.

 • Zhou Y., Haurin D., R., 2010, On the Determinants of House Value Volatility, Journal of Real Estate Research, Vol. 32, No. 4, pp. 377-395.

 • Żelazowski K., 2014, Significance of Residual Value in Asset Valuation, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 1, pp. 47-53.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search