Primary and Secondary Residential Real Estate Markets in Poland – Analogies in Offer and Transaction Price Development

Iwona Dittmann Ph.D 1
 • 1 Faculty of Finance University of Economics in Wrocław

Abstract

The paper presents the results of a comparison of the development of mean offer and transaction prices per 1m2 in primary and secondary residential real estate markets in 16 provincial capital cities in Poland, during the time period from the 3rd quarter of 2006 to the 3rd quarter of 2012. The quarterly data came from the residential real estate price database of the National Bank of Poland (NBP). The research concerns the dependencies in the residential real estate market between the following four price categories: offer prices in the primary market, transaction prices in the primary market, offer prices in the secondary market and transaction prices in the secondary market. For each city, the dynamics of each price category per 1m2, the existence of a linear correlation between the individual mean price categories in chosen subintervals and their convergence and variability in time were studied and compared.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • AUGUSTYNIAK H., ŁASZEK J., OLSZEWSKI K., 2012 Modelowanie cykli na rynku nieruchomości mieszkaniowych - uwzględnienie interakcji pomiędzy rynkiem pierwotnym a wtórnym i efekty mnożnikowe w: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011r. NBP (www. nbp.pl). Baza cen nieruchomości mieszkaniowych NBP, www.nbp.pl (dostęp z dnia 20.11.2012).

 • BALDOWSKA G., LESZCZYŃSKI R., MYSZKOWSKA B., 2012 Tendencje rozwoju rynków lokalnych (analiza porównawcza 16 miast w Polsce w: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011r. NBP (www. nbp.pl).

 • BEŁEJ M., 2012, Dynamika zmian cen nieruchomości w aspekcie teorii przejść nieciągłych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20 nr 1, Olsztyn.

 • BRYX M., 2008, Rynek nieruchomości : system i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa.

 • DĄBROWSKI J., 2009, Zastosowanie metod i algorytmów statystycznych do wyznaczenia parametrów globalnych dla potrzeb badania rynku i wyceny nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 17 nr 1, Olsztyn.

 • DĄBROWSKI J., 2011, Modele regresji liniowej z czynnikiem autokorelacji w analizie rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 19 nr 1, Olsztyn.

 • DITTMANN I., 2012, Prognozowanie cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych na podstawie analogii przestrzenno - czasowych, Ekonometria Econometrics nr 4 (38), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • DITTMANN I., 2013a, Ceny ofertowe i transakcyjne na wybranych rynkach mieszkaniowych w Polsce w: Metody i modele w rozwoju regionów. Problemy społeczno - ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (w druku).

 • DITTMANN I., 2013b, Forecast accuracy and similarities in the development of mean transaction prices on Polish residential markets, Ekonometria Econometrics nr 1 (39), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • FORYŚ I., 2011, Społeczno - gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

 • GDAKOWICZ A. HOZER J. 2012, Analiza rozwoju rynków nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski z zastosowaniem metod taksonomicznych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20 nr 1, Olsztyn.

 • KUCHARSKA - STASIAK E., 2012, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 • NYKIEL L., 2011, Demograficzne uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa i rynku mieszkaniowego, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 19 nr 3, Olsztyn.

 • RENIGIER-BIŁOZOR M., 2011, Analysis of real estate markets with the use of the rough set theory, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 19 nr 1, Olsztyn.

 • TROJANEK R., 2012, Zmiany cen na wtórnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w latach 2008-2011, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20 nr 1, Olsztyn.

 • TROJANEK R., 2011, Wpływ wahań koniunkturalnych na lokalne rynki mieszkaniowe, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 19 nr 1, Olsztyn.

 • ŻELAZOWSKI K., 2011, Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 19 nr 3, Olsztyn.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche