Ordolieral Roots of Ecological Market Economy

Open access

Abstract

Western Germany introduced the model of a Social Market Economy after World War II. This model has become an example of socio-economic reforms for many European countries. In the initial phase of the development of the new socio-economic policy concept, the postulate of "prosperity for all" was especially appealing as it considers economic policy and social policy as a whole. In subsequent years of development, particularly at the end of the twentieth century, the model of a Social Market Economy has become a source of foundation for creating new concepts and ideas that would include more aspects of responsible and sustainable development combined with proper care for resources and the natural environment. In the view of this, the aim of this paper is to attempt to answer the question of to what extent the Social Market Economy model can lay the foundation for sustainable, responsible and ecological development. In order to be able to answer such a research question, the author based his reasoning and analyses on the theory of ordoliberalism and the following research methods: factual analysis, comparative analysis and analysis of selected publications. The main findings of the research are that the concept of Social Market Economy contains numerous elements that can foster the implementation of the sustainable, responsible and ecological development of countries and societies.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Ab sofort liegt die Erde im Minus “Die Welt” http://www.welt.de/157551951 [Access: 08.01.2018].

 • 2. Barth V. Die Soziale Marktwirtschaft. Ideen der Gründerväter und praktische Umsetzung Gütersloh 2011.

 • 3. Bokajło J. Społeczna Gospodarka Rynkowa jako instrument walki politycznej wpływający na kształt ładu społeczno-gospodarczego RFN - prolegomena in: Pysz P. Grabska A. Moszyński M. (ed.) Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie? PTE Warszawa 2014.

 • 4. Böhm F. Demokratie und ökonomische Macht w: F. Böhm (ed.) Kartelle und Monopole im modernen Recht C.F. Müller Karlsruhe 1961.

 • 5. Braunberger G. Das verwaiste Erbe der Freiburger Schule "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 19.06.2008.

 • 6. Dahl M. Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku Dom Wydawniczy ELIPSA Warszawa 2015.

 • 7. Dahl M. Niemieckie doświadczenia ze społeczną gospodarką rynkową - państwo opiekuńcze czy państwo socjalne? „Optimum. Studia Ekonomiczne” Nr 1(41) Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 2009.

 • 8. Dahl M Polska i niemiecka polityka konkurencji w świetle teorii ordoliberalizmu i koncepcji społecznej gospodarki rynkowej „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” Nr. 3(42)2013 Uczelnia Łazarskiego Warszawa 2013.

 • 9. Dahl M. Ordoliberalizm jako recepta na reformę kapitalizmu „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” nr 2(49)2015 Warszawa 2015.

 • 10. Dürr E.W. Wesen und Ziele des Ordoliberalismus Winterthur 1954.

 • 11. Enste D.H. Soziale Marktwirtschaft aus ordnungspolitischer Sicht Roman Herzog Institut e.V. München 2006.

 • 12. Erhard L. Wohlstand für alle ECON Verlag Düsseldorf 2000.

 • 13. Eucken W. Grundsätze der Wirtschaftspolitik Wyd. 7 UTB Tübingen 2004.

 • 14. Famielec B. Rozwój zrównoważony a ordoliberalna koncepcja ładu gospodarczego in: P. Pysz A. Grabska M. Moszyński (ed.) Ład gospodarczy a współczesna ekonomia Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2014.

 • 15. Górka K. Łuszczyk M. „Zielona gospodarka” i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 3(69)2014 Białystok 2014.

 • 16. Grabowski A. Ordoliberalna kategoria własności na przykładzie poglądów Waltera Euckena i Wilhelma Röpkego „Studia Ekonomiczne. eszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. Nr 260 2016.

 • 17. Griggs D. Stafford-Smith M. Gaffney O. Rockström J. Öhman M.C. Shyamsundar P. Steffen W. Glaser G. Kanie N. Noble I. Sustainable development goals for people and planet "Nature" No. 495 (2013).

 • 18. Hayek F.A. von Die Wiederentdeckung der Freiheit - Persönliche Erinnerungen in: Produktivität Eigenverantwortung Beschäftigung. Für eine wirtschaftspolitische Vorwärtsstrategie VDMA Institut der deutschen Wirtschaft Köln 1983.

 • 19. Herlyn E. Radermacher F. Ökosoziale Marktwirtschaft: Wirtschaften unter Constraints der Nachhaltigkeit www.daad.de [Access: 09.01.2018].

 • 20. Mazur-Wierzbicka E. The Place of Sustainable Development in the Polish and the EU Ecological Policy at the Beginning of the XXth Century „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” No. 8 2006.

 • 21. Mączyńska E. Ordoliberalizm - użyteczność w warunkach nieładu instytucjonalnego in: Pysz P. Grabska A. Moszyński M. (ed.) Ład gospodarczy a współczesna ekonomia PWN Warszawa 2014.

 • 22. Mączyńska E. Pysz P. Liberalizm-neoliberalizm-ordoliberalizm www.pte.pl [Access: 11.06.2018].

 • 23. Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf [Access: 15.08.2018].

 • 24. Ökosoziale Marktwirtschaft für eine zukunftsfähige Gesellschaftsordnung Ökosoziales Forum Österreich Wien 2012.

 • 25. Pawłowski L. Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju "Rocznik Ochrony Środowiska" 2011 vol. 13 www.ros.edu.pl [Access: 15.08.2018].

 • 26. Piecuch W. Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa http://www.wpia.us.edu.pl/sites/wpia.us.edu.pl/files/addressbook/9212/eak2_artykul.pdf [Access: 11.01.2018].

 • 27. Ptak R. Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft. Stationen des Neoliberalismus in Deutschland Opladen 2004.

 • 28. Pysz P. Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej PWN Warszawa 2008.

 • 29. Sachs J.D. From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals "The Lancet" 379.9832 (2012) s. 2206-2211.

 • 30. Schlecht O. Ordnungspolitik für eine zukunftsfähige Marktwirtschaft FAZ Frankfurt a.M. 2001.

 • 31. Soziale ökologische Marktwirtschaft http://www.wirtschaftslexikon.co/d/sozialeoekologische- marktwirtschaft/soziale-oekologische-marktwirtschaft.htm [Access: 10.01.2018].

 • 32. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012 www.un.org [Access: 15.08.2018].

 • 33. Włudyka T. Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech Warszawa 2013.

 • 34. World Population. Historical Estimates of World Population http://www.census.gov/population/international/data/worldpop/table_history.php [Access: 15.01.2018].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 106 79 4
PDF Downloads 93 70 5