10. The Critical Role of Art Education in Community Building as Viewed by Art Teachers. A Qualitative Study

Eugenia Maria Pașca 1
 • 1 “George Enescu” National University of Arts from Iaşi, , Romania

Abstract

The criteria recommended for the performance of internal assessment are the ones included in the national model for school inspection applied by the inspectors in the school inspectorate or the Ministry of Education (with subsequent names) who carry out internal assessments. Educational establishments can also decide on certain additional criteria - in line with the specific needs. All educational establishments must perform the annual assessment of activity, regarding school development, educational programs, curricular and extracurricular activities, quality of the teaching-learning process, human resources development, relations with the community and European dimension in the education offered. A tricky problem is represented by the specific assessment of Children Centres and Clubs that carry out non-formal activity, without school programs and handbooks approved by the Ministry of Education. Carrying out an analysis of the manner of assessing formal and non-formal educational units, the need to readjust the internal and external assessment was identified. At the level of school inspectorates, school inspection is carried out by a team consisting of specialised inspectors who know the specificity of those educational units. The main problem is represented by the external assessment carried out by ARACIP with the help of standard specific means: fields, indicators, reference descriptors and specific descriptors. Through the study performed, a series of proposals on the beneficial amendments for the quality assessment within Children Centres and Clubs is identified.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Agabrian, Mircea, (2004), Cercetarea calitativa a socialului: design si performare, Editura Institutului European, Iași

 • 2. Allen, M. J., W. M. Yen., (1990), Introduction to Measurement Theory, Transaction Publications, Overcoming Organizational Defenses. Boston: Allyn and Bacon, New York

 • 3. Ausubel, David, (1968), Educational Psychology: A Cognitive View, Holt, Rinehart & Winston, pp. 497–498, New York

 • 4. Bardin, Laurence, (2007), L,analyse de contenu, PUF, Paris

 • 5. Berelson, Bernard, (1952), Content Analysis in Communication Research. Michigan: Free Press, USA

 • 6. Bloom, Benjamin S. (1956), Taxonomy of Educational Objectives, Published by Allyn and Bacon, Boston, MA. Copyright (c) 1984 by Pearson Education, USA

 • 7. Cronbach Lee J., (1951), Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychomerika. nr. 16: 297-334, New York, USA

 • 8. Deming, W. Edwards, (1986), Out of the Crisis, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA

 • 9. Iosifescu, Constantin Șerban, Dogaru, Mariana, Dragomir, Mariana, Novak, Cornelia, (2012), Manual de evaluare internă a calității educației, Titlul proiectului: „Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea manualului de evaluare internă a calității educației” POSDRU/85/1.1/S/55668, 2010-2013, Bucuresti

 • 10. Monteil, Jean, Marc, (1997), Educaţie şi formare, Editura Polirom, Iaşi

 • 11. Muster, Dumitru, (1970), Verificarea progresului prin teste docimologice, Editura Didactică și Pedagogică, București

 • 12. Paşca, Eugenia Maria. (2016). Variables and Constants in the curriculum for the music specializations of the Romanian University Education. Review of Artistic Education no. 11-12 2016, pp. 253-262. DOI: 10.1515/rae-2016-0030

 • 13. Peretti, Andre de, (1996), Educaţia în schimbare, Editura Spiru Haret, Iaşi

 • 14. Potolea, Dan, Neacşu, Ioan, Radu, Ion T., (1996), Reforma evaluării în învăţământ, Editura Didactică și Pedagogică, București

 • 15. Radu Ion T., (2000), Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București

 • 16. Scriven, Michael (1974). Evaluation: A study guide for educational administrators. Nova University, Florida, USA

 • 17. Vlădescu, Ionuț, (2018) Particularităţile dezvoltării competenţei de comunicare didactică în contextul situaţiilor de învăţare, Editura Presa Clujeana, Cluj Napoca

 • 18. Vlădescu, Ionuț, (2007), Comunicarea factor fundamental în managementul educaţional, Editura Vasiliana ‘98, Iaşi

 • 19. Vlădescu, Ionuț, (2018), De la pedagogia generală la psihologia pedagogică, Editura Presa Clujeana

 • 20. Vlădescu, Ionuț, (2010), Conceptul de curriculum şcolar intercultural, Editura Vasiliana’98, Iaşi

 • 21. Vlădescu, Ionuț, (2015), Rolul jocului în dezvoltarea comunicării la copilul preşcolar, Editura Vasiliana’98, Iaşi

 • 22. Tuijnman, Albert C., Postlethwaite, T. Neville, (July 1, 1994), Monitoring the Standards of Education, Emerald Group Publishing Limited; 1st edition, Marea Britanie

 • 23. Walberg, Herbert J., Haertel, Geneva D., (1990), The International Encyclopedia of Education Evaluation, Oxford, England, New York, Pergamon Press

 • 1. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, art. (11) şi art. (12)

 • 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/2005

 • 3. O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

 • 4. Legea nr. 87/2006

 • 5. H.G. nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.R.A.C.I.P. cu modificările ulterioare

 • 6. H.G. nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învătământ preuniversitar

 • 7. H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie

 • 8. H.G. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanta

 • 9. Legea Educației Naționale nr. 1/2011

 • 10. Monitorul Oficial nr. 599/2017

 • 11. M.E.N., S.N.E.E., 1999, Ghid de evaluare pentru învăţământul primar, Bucureşti

 • 1. https://www.edu.ro/ARACIP

 • 2. www.fonduri-ue.ro

 • 3. https://calitate.aracip.eu

 • 4. https://edu.ro

 • 5. https://www.didactic.ro

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search