1. Features of Some Cultures of the Ceramics of the Early Hallstatt Complex with Incised and Engraved Ceramics on the Territory of Romania

Ioana-Iulia Olaru 1
  • 1 “George Enescu” National University of Arts from Iaşi, , Romania

Abstract

The present study will only refer to the Early Hallstatt, Ha A-B, the beginning of the first Iron Age brought important transformations recorded in ceramics, once the production forces started to develop because of the spreading of iron metallurgy. In a time when ceramics suffers major transformations regarding forms and decor – we are talking here about the first period of Hallstatt (the early one) – the Hallstatt Complex with incised and engraved ceramics completes the image of pottery at that time, together with the other great cultural unity (the horizon with fluted ceramics).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Buzdugan, Constantin, Riturile funerare ale comunităților hallstattiene târzii din Moldova, in Acta Moldaviae Meridionalis, II, 1980, Vaslui, p.51-60

  • 2. Dumitrescu, Vladimir, Arta preistorică în România, vol.I, București, Meridiane, 1974

  • 3. Florescu, Radu, Daicoviciu, Hadrian, Roşu, Lucian (coord.), Dicţionar enciclopedic de artă veche a României, Bucureşti, Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980

  • 4. Giurescu, Constantin C., Giurescu, Dinu C., Istoria românilor din cele mai vechi timpuri şi pînă astăzi, Bucureşti, Albatros, 1971

  • 5. Giurescu, Dinu C., Istoria ilustrată a românilor, București, Sport-Turism, 1981

  • 6. Pârvan, Vasile, Getica. O protoistorie a Daciei, București, Meridiane, 1982

  • 7. Petrescu-Dîmboviţa, Mircea, Vulpe, Alexandru (coord.), Istoria românilor, vol.I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Bucureşti, Academia Română, Enciclopedică, 2010

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search