6. Some Methodology Aspects Regarding the Organic Deposits Removal Interventions in the Prothesis of the Church of Dragomirna Monastery

Open access

Abstract

Less visible to the general public, the area of the Prothesis inside the sanctuary of the “Pentecost” heritage church, of Dragomirna Monastery, shows a particular casuistic due to the diversity of types of degradation recorded at the time of its restoration (2011). The dominant form is the adherent candlewax deposits, present on the surface of the paint layer in various stages of hardness. The particular state of conservation features occurring in this area, corroborated with a series of aggravating environmental factors, imposed the application of a special restoration intervention methodology in the area of the Prothesis.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Balș G. (1933). Bisericile și mănăstirile din veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea (3rd vol.). București: Institutul de Arte Grafice „E. Marvan”

 • 2. Boldura O. (2007). Pictura murală din nordul Moldovei. Modificări estetice și restaurare. Suceava: Accent Print.

 • 3. Bordașiu C. (2010). Estetică și restaurare. Iași: StudIS.

 • 4. Braniște E. (1993). Liturgica generală. București.

 • 5. Gavrilean B. & Ungurean B. (2004). Depuneri de materii organice dure pe suprafața decorațiilor murale de la biserica Mănăstirii Popăuți-Botoșani. In Monumentul Tradiție şi viitor Proceedings of the 5th edition Iași: Trinitas.

 • 6. Gavrilean B. (2005). Intervențiile umane ca factor de degradare - studiu de caz la scena „Lepădarea lui Petru” din absida sudică a bisericii Mănăstirii Popăuți - Botoșani. In Monumentul Tradiție şi viitor Proceedings of the 6th edition. Iași: Trinitas.

 • 7. Istudor I. (2011). Noțiuni de chimia picturii (3rd edition) Art Conservation Support.

 • 8. Melniciuc-Puică N. (2001). Materiale pentru realizarea conservarea și restaurarea icoanelor și a frescelor. Iași: Tehnopress.

 • 9. Moldoveanu A. (1999). Conservarea Preventivă a bunurilor culturale (Vol. 1-2). București: Centrul de pregătire și formare a personalului din instituțiile de cultură.

 • 10. Mora P. Mora L. Philippot P. (1986). Conservarea picturilor murale. București: Meridiane.

 • 11. Solomonea C. (2006). Saint Nicholas Church of Popăuți Monastery - Botoșani. Revista Monumentelor Istorice 75(1-2).

 • 12. Solomonea C. (2008). Aspecte privind starea de conservare și intervenții de restaurare a picturii murale de la biserica „Sfântul Nicolae” a mănăstirii Popăuți - Botoșani. Revista Monumentelor Istorice 1-2.

 • 13. Solomonea C. (2009). Voroneț Popăuți Probota și Moldovița. Metode tehnice ale picturii murale. Iași: Artes.

 • 14. Solomonea C. Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” a mănăstirii Dragomirna conservarea şi restaurarea picturilor murale in ACS: http://acs.org.ro/ro/conservare/338-manastirea-dragomirna-conservare-sirestaurare?start=1.

 • 15. Teodorescu R. & Voinescu T. (1965). Mănăstirea Dragomirna București: Meridiane

 • 1. *** ACS: http://acs.org.ro/

 • 2. *** Europa Nostra: http://www.europanostra.org

 • 3. *** The Heritage List (Lista Monumentelor istorice) of Suceava Co.: http://patrimoniu.gov.ro

 • 4. *** Monastery of Dragomirna: http://manastireadragomirna.ro

 • 5. *** Normative Regulation for the Preservation and restoration of registered mobile cultural heritage items (2003): http://cultura.ro;

 • 6. *** Normative Regulation for the Preservation and restoration of registered mobile cultural items approved by HG no. 886/2008: http://cultura.ro;

 • Figure 1: http://adrianexcelent.deviantart.com/art/Manastirea-Dragomirna;

 • Figures 2 3: Gavrilean Bogdan (processed images);

 • Figure 4: http://www.mdrap.ro/;

 • Figures 5 6: G. Balș (1933) „Bisericile și mănăstirile din veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea” vol. 3 Institutul de Arte Grafice „E. Marvan” Bucharest p. 27 (processed images);

 • Figures 7-11: Oprea Andrei

 • Figures 12-34: Gavrilean Bogdan (processed images);

 • Figures 35-36: Oprea Andrei Figures 37-43: Gavrilean Bogdan (processed images).

 • Figure 44: Oprea Andrei

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 111 35 1
PDF Downloads 68 37 0