2. Empathy and Communication through Art

Open access

Abstract

Art is one of the finest means of shaping the personality, of access to aesthetic and moral values of society. The paper presents some of the elements of communication through art, in the double sense of this process, from the artwork (creator) to the viewer, but also from the viewer to the work of art and creator. The key-element of this dual process is the empathy, the ability to feel the emotional states of others. It develops within a set of personality traits, including: emotional intelligence, emotional feelings diversity, cognitive skills, along with motivation and personal ideals. Art is a medium of communication but also an element of developing a general receptivity to the world and its authentic values.

1. Blaga, L. (1939). Artă şi valoare. București: Fundaţia pentru literatură şi artă.

2. Delacroix, H. (1927). Psihologie de l‟art. Paris: Alcan.

3. Doncean, Gh. & Doncean M. (2016). Ingineria creativității tehnice. Iași: Tehnopress.

4. Gombrich, E. H. (1973). Artă şi iluzie. București: Meridiane.

5. Goleman, D. (2001). Inteligenţa emoţională. București: Curtea Veche.

6. Marcus, S. (1997). Empatie şi Personalitate. Bucureşti: Atos.

7. Marcus,S. & Săucan, D. (1994). Empatie și literatură. București: Editura Academiei.

8. Neacşu, Gh. (1999). Procesul de creație artistică (II). Perspectiva psihanalitică. Revista de psihologie, 1-2.

9. Pavelcu, V. (1982). Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

10. Rogers, C. (1966). Le developpement de la personne. Paris: Dunod.

11. Roşca, A. (1981). Creativitatea generală şi specifică. București: Editura Academiei.

12. Rusu, M. (2015a). Inteligența emoțională - empatie și comunicare interpersonală. Iași: Universitas, Iași.

13. Rusu, M. (2015b). Intercultural Study of Art - Contemporary dimension. Review of Artistic Education, 9/10, 255-264.

14. Rusu, M. (2016). Artistic personality in the light of socio-cultural integration. Review of Artistic Education, 11/12, 209-220.

15. Rusu, M. (2003). Trăiri afective și compensări. București: Sophia.

16. Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9.

17. Segal, J. (1999). Dezvoltarea inteligenţei emoţionale. Bucureşti: Teora.

18. Şchiopu, U. (1999). Psihologia artelor. București: Editura Didactică şi Pedagogică.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 97 97 29
PDF Downloads 26 26 10