Number 13 / Part I. Music. 1. The Laws of Musical Art as a Resource for The Early Education Methodology

Marina Morari 1
 • 1 „Alecu Russo“ State University from Bălţi, Moldova (Republic of)

Abstract

The supreme function of music in the preschool institution is the educational one. As the development of the child depends on some physiological, psychological, socio-cultural and spiritual laws, so the musical art laws do with the methodology of the musical art process. In this article are characterized some laws through which is revealed the sounding, temporal, imagistic and expressive character of the music. The knowledge of the musical art laws determines the conformation to the specific to musical activities methodology; contributes to the generation/ development of the art consumer; facilitates the generation/ development of the artistic abilities of the pre-schoolers/ parents; provides the adequate integration of art in the educative act of the pre-schooler; stimulates the interest and positive attitude for art. Under the peculiarities of the musical art laws there are built the methodological suggestions for the early education.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Aiftinică, M. (2007). Misterul artei și experiența estetică. București: Editura Academiei Române.

 • 2. Bârlogeanu, L. (2001). Psihopedagogia artei: educația estetică. Iași: Polirom.

 • 3. Bentoiu, P. (1973). Imagine și sens. Eseu asupra fenomenului muzical. București: Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor.

 • 4. Diaconu, P. (2013). Efectul diferitor tipuri de muzică asupra stărilor emoționale ale adolescenților. Unpublished dissertation. Universitatea Montemorelos.

 • 5. Eco, U. (1982). Tratat de semiotică generală. București: Editura Științifică și Enciclopedică.

 • 6. Gagim, I. (2003). Dimensiunea psihologică a muzicii. Iași: Timpul.

 • 7. Gagim, I. (2008). Dicționar de muzică. Chișinău: Știința.

 • 8. Garaz, O. (2002). 11 teze despre imaginea muzicală. Muzica, 1, 50-81.

 • 9. Giuleanu, V. (2013). Tratat de teoria muzicii. București: Grafoart.

 • 10. Granețkaia, L. (2013). Dimensiunea imagistică a creației muzicale în studiul pianistic. Chișinău: Lira.

 • 11. Heidegger, M. (2012). Ființă și timp. București: Humanitas.

 • 12. Iorgulescu, A. (1991). Compoziția, ca înfăptuire temporală. Muzica, 1, 141.

 • 13. Larousse. (1999). Muzica. Enciclopedie pentru tineret. București: RAO.

 • 14. Morari, M. (2007). Elemente de limbaj muzical. Bălți: Presa universitară bălțeană.

 • 15. Pascadi, I. (1971). Estetica între știință și artă. București: Albatros.

 • 16. Sava, I. (1985). Bucuriile muzicii. București: Editura Muzicală.

 • 17. Yuasa, J. (1994). Timpul în muzică. Muzica, 2, 88.

 • 18. Курт, Э. (2007). Музыкальная психология. Минск: БелГИПК.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search