3. The Formation of Musical Competences: Methodological Approachesin the Process of Artistic-Aesthetic Acquisition

Open access

Abstract

The article hereby includes conceptual aspects of the musical competences formation. It describes the realization of this process operating with the concepts of well-known occidental, Russian and local researchers. One of the ideas characteristic to the researchers’ pedagogical thinking is that, during the process of musical competence formation through art, the acquisition process mechanism is happening. For integrity in insuring the practical realization at of a musical education, the methodology we propose is based on research, an imposing theoretical network of successful pedagogical practices of remarkable scientists from all over the world. The analyzed theories are a source of inspiration and constitute the theoretical universe which contributes to as truthful as possible musical education.

1. Bălan, G. (1998). Cum să ascultăm muzica. Bucureşti: Humanitas

2. Călin, M. (1995). Procesul instructiv-educativ, Instruirea şcolară, Bucureşti: Didactică și Pedagogică

3. Gagim, I. (2004). Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale. Chişinău: ARC

4. Gagim, I. (2003). Dimensiunea psihologică a muzicii. Iaşi: Timpul

5. Gagim, I. (2004). Fundamente psihopedagogice şi muzicologice ale educaţiei muzicale. [Referat ştiinţific, al tezei de doctor habilitat]. Chişinău

6. Guţu, Vl. (2009). Schimbări de paradigmă în teoria şi practica educaţională (vol. III). Chişinău: CEP USM

7. Ionescu, M. (2000). Demersuri creative în predare şi învăţare. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană

8. Munteanu, G. (1997). De la didactica muzicală la educaţia muzicală. Bucureşti: Humanitas

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 123 82 5
PDF Downloads 74 58 5