2. Gestaltdrama as an Integrative Psychotherapeutic Approach

Open access

Abstract

The following text is an overview study which defines the basic phenomena and effective factors of Gestalt drama and outlines some of the researches carried out in this area by the author during recent years. Gestalt drama is the name of a specific psychotherapeutic approach applied by the author in his practice, which combines Gestalt therapy with expressive approaches (especially with dramatherapy, theatrotherapy and fairytale-therapy). Linking Gestalt therapy and expressive techniques results in a specific psychotherapeutic approach whose versatility and holistic conception makes it suitable not only for psychotherapy but also for self-development of people with special needs, as it has the potential to meet the higher psychological needs even when the lower needs are not sufficiently saturated. The article further presents the interpretation of the partial results of research focusing on the analysis of integration performance where gestaltdrama techniques have been applied. These performances resulted from one-day dramatherapy workshops with clients suffering from mental retardation and with clients with behavioural disorders. This includes the analysis of differences between dramatical expression within the above target groups.

1. Gronemeyer, A. (2004). Divadlo. Brno: Computer Press

2. Hickson, A. (2000). Dramatické a akční hry. Praha: Portál, 2000

3. Mackewn, J. (2004). Gestalt psychoterapie. Praha: Portál, 2004

4. Meulmeester, F. (2010). Změna přijde, když se zastavíš. Dobříš: Drvoštěp

5. Müller, O. (2014). Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada

6. Perls, F.S. (1996). Gestalt terapie doslova. Olomouc: Votobia

7. Polínek, M., D. (2007). Tetroterapeutické trendy v systému péče o osoby se specifickými potřebami v České republice. Olomouc. Disertační práce na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na katedře speciální pedagogiky. Vedoucí práce Milan Valenta

8. Polínek, M. D. (2012). Gestalt přístup v teatroterapii. Arteterapie, 29, 122-125

9. Polínek, M. D. (2014). Diagnosticko-saturační potenciál metod expresivních terapií v oblasti základních psychických potřeb. In FIEDLOVÁ, M., LEČBYCH, M. Společný prostor/Common Space 2014: Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 230 – 242

10. Polínek, M. D. (2014). Gestaltdrama: zvýšení uvědomnění a základní psychické potřeby. In Hutyrová, M. a kol. Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 153-159

11. Polínek, M. D. (2015 Specifika teatroterapeutických představení In Hutyrová, M. Perspektivy speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci

12. Růžička, M. (2013). Krizová intervence pro speciální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci

13. Roubal, J.; Vybíral, Z. (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál

14. Valenta, M. (2001). Dramaterapie. Praha: Portál

15. Yontef, G. M. (2009) Gestalterapie: Uvědomování, dialog a proces. Praha: Triton

16. Zinker, J. (2004). Tvůrčí proces v Gestalt terapii. Brno: ERA

17. Вачков, И.В. (2011) Введение в сказкотерапию. Москва: Генезис

18. Черняева, С.А. (2007). Психотерапевтические сказки и игры. Санкт-Петербург: Речь

19. Сакович, Н.А. (2007). Практика сказкотерапии. Санкт-Петербург: Речь. ISBN 5-9268-0383-7

20. Попова, Н., Т. (2013). Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья: сборник научных статей. Moskva: Московский городской психолого-педагогический университет

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 19 19 9
PDF Downloads 5 5 3