Military Brownfields in the Czech Republic and the Potential for their Revitalisation, Focused on their Residential Function

Open access

Abstract

One of the basic transformation processes of the period since 1989 has been that of demilitarisation. Among other things, one of its consequences is the emergence of abandoned military buildings and areas - so-called military brownfields. These kinds of brownfields have a large number of specific features to which their subsequent revitalisation must necessarily be adapted. Since a large number of these areas are situated within municipalities or are directly adjacent to them, it is essential for their revitalisation to be approached with great sensitivity. This contribution deals with chosen examples of Czech revitalised post-military areas with a special view to their residential function, which is presently their dominant functional use.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Act No. 219/2000 Coll. on the property of the Czech Republic and its representation in legal relationships.

 • Act No. 174/2003 Coll. on the transfer of some surplus military property and assets administered by the Ministry of the Interior from the ownership of the Czech Republic to the ownership of territorial authorities.

 • Bagaeen S.G. 2006. Redeveloping former military sites: Competitiveness urban sustainability and public participation. Cities 23(5): 339-352.

 • Bergatt Jackson J. et al. 2004. Brownfields snadno a lehce. IURS Prague.

 • Bičan J. Holý A. Šupka P. 2006. Revitalizace bývalého kasárenského areálu v Uherském Hradišti. Urbanismus a územní rozvoj 9(2): 17-21. Ústav urbanismu a územního rozvoje Brno.

 • CzechInvest 2008. Národní strategie regenerace brownfieldů. Online: http://www.czechinvest.org/data/files/nsb-595.pdf (accessed 30 December 2013).

 • CzechInvest 2014. National database of brownfields. Online: http://www.brownfieldy.org/brownfields-list/ (accessed 19 January 2014).

 • CZSO 2013. Czech Statistical Office - Demographic database of municipalities in the Czech Republic: Districts of Hodonín Mladá Boleslav Nymburk Přerov Uherské Hradiště. Online: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm (accessed 10 January 2014).

 • Dasgupta S. Tam E. 2009. Environmental review: A comprehensive review of existing classification systems of brownfield sites. Environmental Practice 11(4): 285-300.

 • Dixon T. 2006. Integrating sustainability into brownfield regeneration: Rhetoric or reality? - An analysis of the UK development industry. Journal of Property Research 23(3): 237-267.

 • Čoupek J. Šnajdr J. Paule O. 1990. Vojsko v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště.

 • Frantál B. Kunc J. Nováková E. Klusáček P. Martinát S. Osman R. 2013. Location matters! Exploring brownfields regeneration in a spatial context (case study of the South Moravian Region Czech Republic). Moravian Geographical Reports 21(2): 5-19.

 • Geoportal ČÚZK 2012. Czech Office for Surveying Mapping and Cadastre - Web Map Service of orthophoto.

 • Hercik J. Šerý O. Toušek V. 2011. Post-military areas in the Czech Republic and their revitalization - examples of the towns of Hodonín and Uherské Hradiště. Geographica 42(2): 107-119. Palacký University Olomouc Olomouc.

 • Jarczewski W. Kuryło M. 2009. Rewitalizacja terenów powojskowych (Revitalisation of post-military sites). In: Jarczewski W. (ed.) Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia blokowiska tereny poprzemysłowe pokolejowe i powojskove. Instytut Rozwoju Miast Kraków: 243-289.

 • Jauhiainen J. S. 2002. Defence restructuring and conversion. In: Taipale I. et al. (eds) War or health. A reader. ZN Spon London: 580-588.

 • Kalberer A. Klever S.F. Lepke T. (eds) 2005. The future lies on brownfields. Federal Environmental Agency. Online: http:// www.umweltbundesamt.de/ sites/ default/ files/medien/ publikation/long/3051.pdf (accessed 3 January 2014).

 • Klusáček P. Krejčí T. Martinát S. Kunc J. Osman R. Frantál B. 2013. Regeneration of agricultural brownfields in the Czech Republic - Case study of the South Moravian Region. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 61(2): 549-561.

 • Kozłowska E. 2005. Miasto po likwidacji garnizonu (A city after the liquidation of a garrison). Studia Regionalne i Lokalne 21(3): 97-112. Uniwersytet Warszawski Warszawa.

 • Kuda F. Smolová I. 2007. Technické a geografické aspekty integrace neprůmyslových brownfieldů do území. Ostrava: VŠBTUO.

 • Kusovská M. 2012. Vliv vojenského újezdu na populační vývoj města Milovice. Demografie 54(1): 14-23. CZSO Prague.

 • Litt J. S. Burke T. A. 2002. Uncovering the historic environmental hazards of urban brownfields. Journal of Urban Health 79(4): 464-481.

 • Longo A. Campbell D. 2007. What are the determinants of brownfields regeneration? An analysis of brownfields in England. In: Proceedings of the Conference on the Science and Education of Land Use: A Transatlantic Multidisciplinary and Comparative Approach. Washington DC USA 24-26 September 2007. Online: http://nercrd.psu.edu/taluc/ (accessed 29 December 2013).

 • Matlovič R. Ira V. Sýkora L. Szczyrba Z. 2001. Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi Bratysławy Ołomuńca oraz Preszowa) (Transformation of the spatial structure of post-communist towns: the case of Prague Bratislava Olomouc and Presov). In: Jażdżewska I. (ed.) Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście Uniwerystet Łódzki Łódź: 243-251.

 • Ministry of Regional Development 2012. Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů. Online: http://www.mmr.cz/ getdoc/5ba69714-63e3-4f1c-bb64-8eeed508e5e5/Podpora- revitalizace-byvalych-vojenskych-arealu (accessed 28 December 2013).

 • Myrttinen H. 2003. Base conversion in Central and Eastern Europe. BICC paper 30. Bonn: BICC.

 • Nijkamp P. Rodenburg C.A. Wagtendonk A.J. 2002. Success factors for sustainable urban brownfield development: A comparative case study approach to polluted sites. Ecological Economics 40(2): 235-252.

 • Novosák J. Szczyrba Z. 2004. Frýdek-Místek: konverze tradičních průmyslových ploch širší vztahy geografické struktury. Urbanismus a územní rozvoj 7(2): 36-45. Ústav urbanismu a územního rozvoje Brno.

 • Pecka J. 1996. Odsun sovětských vojsk z Československa 1989-1991. Ústav pro soudobé dějiny Prague.

 • Perić A. Furundžić D. 2013. Collaboration in the brownfield regeneration process - legally binding or informal approach? In: Schrenk M. Popovich V.V. Zeile P. Elisei P. (eds) Proceedings REAL CORP 2013: PLANNING TIMES: 181-188. Online: http://www.corp.at/archive/ CORP2013_169.pdf (accessed 13 January 2014).

 • Rašek A. 2005. Patnáct let polistopadové armády. Listy 2005(1). Online: http://www.listy.cz/ archiv.php?cislo= 051&clanek= 010505 (accessed 8 January 2014).

 • Simion-Melinte C. 2012. Reconversion of military sites into business incubators and business support centers - the European experience. Business Excellence and Management 2(2): 79-86. Online: http://beman.ase.ro/ no22/ 7.pdf (accessed 11 January 2014).

 • Svobodová H. Věžník A. 2009. To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic case study of the Vysočina region. Agricultural Economics 55(11): 550-556. Prague: Česká akademie zemědělských věd.

 • Syms P. 1999. Redeveloping brownfield land. The decision- making process. Journal of Property Investment & Finance 17(5): 481-500.

 • Sýkorová I. 2007. Pražské brownfields: příležitost i hrozba pro rozvoj metropole. Geografie-Sborník České geografické společnosti 112(3): 250-265.

 • Šilhánková V. et al. 2006. Rekonverze vojenských brownfields. University of Pardubice Pardubice.

 • Thornton G. Franz M. Edwards D. Pahlen G. Nathanail P. 2007. The challenge of sustainability: incentives for brownfield regeneration in Europe. Environmental Science & Policy 10(2): 116-134.

 • Wedding G.Ch. Crawford-Brown D. 2007. Measuring site-level success in brownfield redevelopments: A focus on sustainability and green building. Journal of Environmental Management 85(2): 483-495.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.83

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.236
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.461

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 227 88 4
PDF Downloads 136 66 3